Wettelijke contactgegevens


Deze website wordt beheerd door:

Lidl Belgium GmbH & Co. KG

Guldensporenpark 90, blok J

9820 Merelbeke

BTW BE 0451.881.923

RPR Gent


Telefoon:

02 320 6000 (zonaal tarief)

We zijn er voor u!

Maandag – vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur

Zaterdag: gesloten


E-mail:

Contacteer ons via het contactformulier


De Consumentenombudsdienst.

Deze instantie heeft drie taken:

  • U inlichten over over uw mogelijkheden voor het oplossen van een consumentengeschil buiten het gerecht
  • Elke consumentenklacht ontvangen en doorgeven aan de bevoegde dienst
  • Zelf de klacht behandelen met het oog op een minnelijke oplossing wanneer geen andere ombudsdienst u kan helpen.


De Europese Commissie stelt eveneens een platform voor buitengerechtelijke geschillenafwikkeling ter beschikking (het platform voor Online Dispute Resolution). Dit geeft de Klant de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online aankoop in eerste instantie af te wikkelen zonder tussenkomst van een rechter. De Klant vindt het ODR-platform via deze link.