Privacyverklaring Lidl Plus

Versie: December 2021


Hartelijk dank voor uw interesse in Lidl Plus.


Lidl Plus is een klantenserviceprogramma (hierna de ‘dienst’ of ‘Lidl Plus’ genoemd) van de Lidl-groep dat ondersteund wordt door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (‘Lidl Stiftung’, ‘wij’, ‘ons’) Lidl Stiftung verwerkt de voor de dienst benodigde gegevens als verwerkingsverantwoordelijke, voor zover het de gegevens voor de uitvoering van de dienst verzamelt, samenvoegt, evalueert en verzendt naar andere bedrijven van de Lidl-ondernemingsgroep (hierna samen met Lidl Stiftung “Lidl-groep”, “Lidl-bedrijven” of “Lidl” genoemd).


In de toekomst kunnen ook andere vennootschappen aan deze lijst worden toegevoegd, indien Lidl direct of indirect aandelen in de desbetreffende onderneming bezit en zij aan het aanbod van Lidl Plus deelnemen.


Voor zover deze Lidl-vennootschappen via de dienst gegevens ontvangen op basis van uw vrijwillige toestemming en u informeren over actuele aanbiedingen en acties van Lidl, treden zij zelf op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving.


Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Lidl Stiftung als de verwerkingsverantwoordelijke. De data protection officer van Lidl Stiftung kan op het bovenstaande postadres gecontacteerd worden: privacy@lidlplus.be.


Deze dienst is gericht op consumenten (hierna ‘gebruikers’ of ‘u’ genoemd), die van Lidl Stiftung gepersonaliseerde informatie willen ontvangen over aanbiedingen en promoties van Lidl Plus en over aanbiedingen, producten en diensten van geselecteerde samenwerkingspartners en Lidl-vennootschappen, die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw interesses en uw aankoopgeschiedenis. De interesses worden bepaald op basis van het aankoop- en gebruiksgedrag i.v.m. producten en diensten van de Lidl-groep, zoals hieronder in detail uitgelegd.


Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, deelname aan wedstrijden en exclusieve kortingen en speciale acties. Afhankelijk van waar en in welke mate u de dienst gebruikt, worden uw gegevens door Lidl Stiftung doorgespeeld aan bepaalde Lidl-bedrijven om u de bijbehorende diensten te kunnen leveren.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u en welke communicatiekanalen gebruiken we hiervoor?

Registratie voor Lidl Plus


Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van de klanten: voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en voorkeursfiliaal. Volgende gegevens kunnen optioneel opgegeven worden: aanspreking, geslacht en uw thuisadres (straat, huisnummer, postcode, stad en land). Ter optionele bepaling van de favoriete Lidl-winkel kan ook de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden.


Gegevens van My Lidl


Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses in uw My Lidl-account hebt verstrekt, verzamelen we deze informatie ook in het kader van Lidl Plus.


Winkelbezoeken


Wanneer u zichzelf aan de kassa identificeert bij een bezoek aan een winkel, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoeveelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw boodschappen te koppelen met uw klantenaccount streven wij de onder punt 2 genoemde doeleinden na, namelijk u aanbiedingen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn.


U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.


Klantendienst


Wanneer u contact opneemt met de klantendienst van de Lidl-groep, gebruiken wij de gegevens die u in dit kader bezorgt.


Gebruik van de app


Telkens u de Lidl Plus-app gebruikt, registreren we de informatie over het filiaal waarin u aankopen doet. Bovendien verzamelen wij informatie over alle content die wordt bekeken in de app, zoals geactiveerde kortingsbonnen, uw notificatie-instellingen, de deelname aan wedstrijden, bekeken producten en uw voorkeursfiliaal. We verzamelen eveneens informatie omtrent uw interactie met de app, zoals bezochte secties en pagina’s per sessie, het aantal clicks en scrolls. Verder verwerken we uw klantennummer (loyalty ID), de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en het geselecteerde land alsook de versie van de app die u gebruikt.


Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens (versleuteld) opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.


Digitale ontvangstbewijzen kunnen opgeslagen worden op uw eindtoestel of direct worden doorgestuurd via Messenger, voor zover u de app toegang geeft tot uw foto's/media. De camera van uw mobiele apparaat kan voor het scannen van QR-coupons gebruikt worden, als u de bijbehorende toestemming verleent.


Via de app voeren we enquêtes in de app zelf uit en verzamelen we hiermee informatie over uw aankoopgedrag, appgebruik, persoonlijke relaties en interesses.


Partneraanbiedingen


Via Lidl Plus kunt u ook genieten van de kortingen van geselecteerde partners. Bij sommige van deze aanbiedingen moet u zich identificeren als ‘Lidl Plus’-klant met uw digitale klantenkaart om er gebruik van te kunnen maken. In dat geval informeert de desbetreffende partner ons over het gebruik van het respectieve voordeelaanbod, inclusief de bijbehorende informatie (bv. tijdstip, hoeveelheid, locatie), zodat wij onze aanbiedingen nog beter op uw interesses kunnen afstemmen. In het geval dat er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gegeven voor het gebruik van contracterende diensten bij onze partners, zullen deze laatste ons uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken zodat we de aanbieding correct aan uw account kunnen toewijzen.Webshop/andere digitale diensten


Indien u zich geregistreerd hebt op de Lidl webshop of andere apps, websites of digitale diensten die toebehoren aan de Lidl-groep, zoals bijvoorbeeld click&collect diensten, online kastickets, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, Funtrips etc., ontvangen wij van hen informatie over uw gebruik van de digitale diensten inclusief het type, de hoeveelheid en de prijs van de producten die u online hebt gekocht en/of geboekt, de coupons die u hebt ingeruild, het voucherbedrag, het tijdstip van het betalingsproces en de gebruikte betaalmiddelen, alsook de gekozen levermethode en uw klantgedrag.Nieuwsbrieven van andere service providers


Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Lidl webshop of andere diensten van de Lidl-groep zoals beschreven in de voorgaande paragraaf kunnen wij informatie ontvangen omtrent uw gebruiksgedrag in relatie tot deze nieuwsbrief. Deze informatie bevat gegevens zoals het moment waarop u de nieuwsbrief opende, de links of secties waarop u geklikt heeft, duurtijd en frequentie van gebruik.


Analyse van gebruikersgedrag / cookies


Bij het gebruik van de app maken wij segmentatieprofielen aan voor statistische evaluatie en kennen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer. Tenzij deze gegevens technisch noodzakelijk zijn voor de werking van de app, verzamelen en gebruiken we ze alleen als u toestemming hebt gegeven voor onze tracking technologie (zie ook punt 2 van deze privacyverklaring). Dit omvat ook de volgende diensten resp. tracking dienstverleners:


Adjust


De Lidl Plus app maakt gebruik van de Adjust Analysis Tool, een product van adjust GmbH. Wanneer u de ‘Lidl Plus’-app installeert, en heeft ingestemd met het gebruik van trackingtechnologieën die door de app worden gebruikt, zal adjust namens ons de volgende informatie analyseren:


  • Clicks: telkens wanneer u op een link klikt die wordt aangeboden door adjust. De klikken worden gemeten om attributieanalyses uit te voeren, wat betekent begrijpen via welke locatie u de Lidl Plus-app hebt leren kennen en vervolgens hebt geïnstalleerd, wat onder andere een link op een website, een e-mailcampagne of op sociale media kan zijn.
  • Installaties: zodra u uw toestemming geeft voor het tracken, communiceert de Lidl Plus-app met adjust om aan te geven dat er een nieuwe installatie is uitgevoerd. Deze installatie wordt vervolgens toegeschreven aan de klik die hierboven is uitgelegd, wanneer deze door hetzelfde apparaat wordt uitgevoerd.
  • Sessies: het aantal keren dat de Lidl Plus-app op uw apparaat is geopend.
  • Evenementen: jouw interactie in de Lidl Plus-app. Elke keer dat u zich registreert of inlogt op de Lidl Plus-app, wordt er een evenement aangemaakt. Dit is bedoeld om de best presterende advertentiekanalen te meten.


Daarmee kunnen we de manier begrijpen waarop u met onze app werkt. Verder kunnen we dit gebruiken om onze mobiele reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren.


Voor bovenstaande analyse maakt adjust gebruik van de volgende advertentie-ID’s: (i) IDFA ('Identifier for Advertising' = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of (ii) de advertentie-ID van Android of (iii) Huawei ID, het IP-/MAC-adres, de HTTP-header en een vingerafdruk van uw eindapparaat (aanvullend: tijdstip van opening, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en -versie alsook de app-versie). Daarnaast analyseert adjust informatie over de gebruikersapparatuur en de webactiviteiten, evenals app en event token. De verwerking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats onder een pseudoniem. De IDFA, de advertentie-ID van Android en de Huawei-ID kunt u via uw besturingssysteem op elk moment resetten of deactiveren. Indien de IDFA niet beschikbaar is, gebruikt adjust SkAdNetwork, Apple’s attributie-API, om installaties van onze app aan een reclamecampagne te koppelen.


Adjust geeft deze gegevens door aan dienstverlener Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’) en Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (‘Facebook’). Als Google en Facebook u aan de hand van deze gegevens kunnen identificeren, zullen zij informatie verstrekken aan Adjust over welke reclamecampagne u naar de App Store/Google Play heeft gebracht en wat u daar hebt gedaan (met name of u de app heeft gedownload of geannuleerd, en soortgelijke informatie). Op basis van deze informatie creëert Adjust anonieme statistieken voor ons, zodat we het succes van de individuele reclamecampagnes kunnen volgen.


Google Firebase


In de app worden A/B-testen, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions en Remote Config aangewend, wat analysediensten van Google zijn (hierna “Firebase”), waarmee o.a. het gebruik van de app geanalyseerd kan worden. Wanneer u de ‘Lidl Plus’-app installeert, registreert Firebase wanneer en hoelang de app gebruikt wordt, welke pagina's van de app geopend worden, welke functies aangeklikt worden en welke inhoud weergegeven wordt. Daarmee kunnen we de manier begrijpen waarop u met onze app werkt. Bovendien kunnen we de app voortdurend verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag en u meer relevante aanbiedingen/diensten beschikbaar stellen. Daarnaast kunnen we meerdere app-testen parallel uitvoeren en de app verder ontwikkelen op basis van de verzamelde gegevens.


Om deze analyse te kunnen verrichten, heeft Firebase toegang tot uw klantnummer van zodra de registratie voltooid is. Meer gedetailleerde info over gegevensbescherming in verband met Google Firebase vindt u op de website van Google Firebase.


Salesforce


Als u de ‘Help’-sectie in onze app gebruikt, worden hiervoor door onze dienstverlener salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (‘Salesforce’) cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen als u de ‘Help’-sectie gebruikt. Salesforce gebruiken twee soorten cookies: technisch noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van de website beperkt zou zijn, en statistische cookies.


Technisch noodzakelijke cookies:


De volgende noodzakelijke cookies helpen om de ‘Help’-sectie in de app functioneel te maken. Zonder cookies zou dit deel niet goed werken.


NaamAanbiederDoelDuurType
renderCtxSalesforceWordt gebruikt om opgevraagde pagina’s en inhoud op basis van de navigatie van een gebruiker weer te geven.Sessiecookie. Bij het verlaten van de sectie worden deze cookies automatisch gewist.HTTP-cookie
pctrkSalesforceWordt gebruikt om op te volgen wanneer deze sectie wordt opgeroepenSessiecookie. Bij het verlaten van de sectie worden deze cookies automatisch gewist.HTTP-cookie
force-streamSalesforceWordt gebruikt om serververzoeken voor zogenaamde ‘sticky sessions’ binnen de Salesforce-infrastructuur door te sturen.3 uurHTTP-cookie
sfdc-streamSalesforceWordt Wordt gebruikt om serververzoeken voor zogenaamde ‘sticky sessions’ binnen de Salesforce-infrastructuur door te sturen.gebruikt om serververzoeken voor zogenaamde ‘sticky sessions’ binnen de Salesforce-infrastructuur door te sturen.3 uurHTTP-cookie
force-proxy-streamSalesforceWordt gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikersverzoeken bij dezelfde proxyhosts aankomen.3 uurHTTP-cookie
CookieConsentPolicySalesforceGebruikt om de toestemming van de gebruiker correct toe te passen.1 jaarHTTP Cookie
instSalesforceWordt gebruikt om verzoeken om te leiden naar een instantie wanneer bladwijzers en hardcoded URL's verzoeken naar een andere instantie sturen. Dit soort verzoeken kan plaatsvinden na een organisatiemigratie, een splitsing of na elke URL-update.SessiecSessiecookie. Bij het verlaten van de sectie worden deze cookies automatisch gewist.ookies. Bij het verlaten van de sectie worden deze cookies automatisch gewist.HTTP Cookie
1SalesforceSalesforce Wordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie
LSSIndex:LOCAL{"namespace":"c"}SalesforceWordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie
LSSNextSynthtic:LOCALSalesforceWordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie
sourceSalesforceWordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie

Analytische cookies:

Deze analytische cookies stellen onze dienstverlener in staat om statistieken op te stellen over het gebruik van de ‘Help’-sectie met als doel deze op uw behoeften af te stemmen. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

NaamAanbiederDoelDuurType
BrowserIdSalesforceWordt gebruikt om browsersessies/-bezoeken intern te analyseren.1 jaarHTTP-cookie

De cookies van Salesforce slaan geen informatie op waarmee een persoon direct kan worden geïdentificeerd, maar zijn wel gebaseerd op een unieke identificatie van uw eindapparaat (incl. andere technische details zoals IP-adres, besturingssysteem, internetprovider etc.). De verwerking van alle gegevens in het kader van het gebruik van de ‘Help’-sectie in de app wordt uitgevoerd op de servers van Salesforce die zich in de Europese Unie bevinden.


Opt-out

Als u uw toestemming voor tracking tijdens het gebruik van Lidl Plus wilt intrekken, kunt u dit op elk moment met toekomstige werking doen door na voltooiing van het registratieproces de opt-out te activeren. U vindt dit in de app onder ‘Meer’,  Juridische informatie’,  ‘Gegevens in Lidl Plus delen’.


Kaartdiensten


In deze app kunt u de kaartdienst van het besturingssysteem van uw mobiele toestel gebruiken. Daarmee kunnen we direct in de app interactieve kaarten weergeven en kunt u de kaartenfunctie gemakkelijk gebruiken, om bijv. Lidl-filialen in uw buurt te vinden.


Om de functies van de kaartdiensten te kunnen gebruiken, is het in het kader van de internetcommunicatie noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Dat gebeurt doorgaans op een server van het desbetreffende besturingssysteem. Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerkingen van de aanbieders van de besturingssystemen. Meer gedetailleerde info over het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerkingen vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer gedetailleerde info over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen.


Adres en privacyverklaring van de aanbieders:


Links naar andere websites en apps


Onze app bevat links naar andere websites en apps die worden beheerd door een van de Lidl-bedrijven of door onze geselecteerde partners die hierboven zijn beschreven of andere derde partijen. Wanneer u op een van de in-app-banners van de aanbevolen producten klikt, wordt u doorgestuurd naar de website/app of naar uw respectieve app store. De links kunnen ook speciale tracking technologieën bevatten waarmee de exploitanten van genoemde websites/apps kunnen begrijpen en meten waar de gebruiker erover heeft gehoord. We raden u aan om het bijbehorende privacybeleid van elke website / app waarnaar u wordt doorgestuurd te bekijken om te begrijpen welke informatie over u door de exploitant wordt verwerkt. Wanneer u wordt omgeleid naar een van deze websites/apps, verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan uw (technische) verzoek om de betreffende app of website te bezoeken (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en op basis van het gerechtvaardigd belang van de exploitant om advertenties uit te voeren (Art. 6, lid 1, punt f AVG).


Nieuwsbrief/pushmeldingen/sms-berichten


Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij verzamelen we het tijdstip waarop u het bericht geopend heeft, de aangeklikte links en onderdelen, geselecteerde producten, tijd, duur en frequentie van het gebruik.

We verzamelen en gebruiken deze gegevens alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven (zie ook punt 2 van deze privacyverklaring).


Bijzondere categorieën van persoonsgegevens


Niet opgenomen in de beoordeling van uw hierboven gepresenteerde persoonsgegevens zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG (zoals informatie over uw gezondheid of geloofsovertuiging).2. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?


Wij verzamelen de in paragraaf 1 genoemde gegevens om u de overeenkomstige diensten van Lidl Plus beschikbaar te kunnen stellen.


Doel van de communicatie, identificatie en bescherming van uw klantenprofiel


De stamgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden gebruikt om met u te communiceren en om uw winkel- en gebruikersgedrag ondubbelzinnig te kunnen toewijzen aan uw klantenprofiel.

Voor zover u in het kader van het gebruik van onze app of bij de instellingen van uw mobiele eindtoestel instemde met de zogenaamde geolokalisering via het dialoogvenster waarmee u ons ter zake toestemming verleent, maken we gebruik van deze functie om u diensten op maat te kunnen aanbieden, die betrekking hebben op de locatie waar u zich op dat ogenblik bevindt. Zo verwerken wij binnen de functie ‘filialen zoeken’ op basis van gps- en netwerkgegevens uw locatie, zodat wij u de dichtstbijzijnde filialen kunnen laten zien. Gegevens voor plaatsbepaling worden niet permanent bij ons bewaard.


Tijdens uw registratie vragen wij u naar uw geboortedatum (zie paragraaf 1 hierboven). Enerzijds vereist uw deelname een minimumleeftijd van 18 jaar (zie paragraaf 2 van de deelnamevoorwaarden). Anderzijds bestaan er ook leeftijdsgrenzen die we dienen te respecteren bij het reclame maken voor bepaalde producten met het oog op de bescherming van minderjarigen. Reclame voor sterke drank mag bijvoorbeeld niet gericht zijn op kinderen of adolescenten.

Verder gebruiken wij uw e-mailadres in het bijzonder om u te beschermen tegen een ongeoorloofde toegang door derden door u een e-mailbericht te sturen, bijvoorbeeld wanneer iemand inlogt op uw account via een onbekend apparaat, d.w.z. een toestel dat nog niet eerder gebruikt werd om toegang te krijgen tot de ‘Lidl Plus’-app.


Deze verwerkingen vinden plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om het gebruik van de app zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


Doel van de optimalisering van de distributiegebieden en het winkelnetwerk


Wanneer u ons uw adresgegevens verstrekt, gebruiken we deze om onze distributiegebieden voor de verspreiding van onze flyers te optimaliseren, waardoor we de verspilling van flyers kunnen beperken en doelgerichter reclame kunnen maken, alsook voor het optimaliseren van ons winkelnetwerk, zodat we gepaste winkellocaties kunnen bepalen. De opgave van uw adres is facultatief. Deze informatie wordt verwerkt op basis van ons legitieme belang in het optimaliseren van distributiekanalen (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


Doel van uw productinteresses te bepalen en onze online aanbiedingen te optimaliseren


Wij willen u beter leren kennen, zodat wij u de voordelen van het lidmaatschap van Lidl Plus kunnen toekennen en u de best mogelijke aanbiedingen op maat kunnen voorleggen en doelgerichte klantenonderzoeken kunnen uitvoeren. Hiertoe bepalen we eerst welke producten, promoties en diensten voor u interessant en relevant kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw aandacht vestigen op kortingsacties voor uw favoriete producten, kunnen we u bijzonder voordelige prijzen aanbieden en u doelgericht informeren over aantrekkelijke aanbiedingen in specifieke assortimenten.

Om deze reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij een reeks persoonlijke gegevens over uw winkelgedrag, alsook voor ander gedrag zoals beschreven onder paragraaf 1.


De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen geschikt zijn om conclusies te formuleren over uw productinteresses. Dit omvat alle onder punt 1 genoemde gegevens.

Maar ook de andere gegevens die hierboven aangehaald werden, kunnen ons meer vertellen over potentiële artikelen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hierbij gaan we op zoek naar mogelijke verbanden tussen een of meerdere persoonsgegevens en productinteresses. Om een dergelijke relatie te bepalen, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw persoonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn.


Op basis van de informatie die wij ontvangen van de Lidl webshop of andere apps, websites of digitale diensten die hierboven zijn beschreven, ontvangt u (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, acties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuws uit het streaming-, branche-, webshopaanbod en voor enquêtes. Bovendien zullen gepersonaliseerde gebruikersprofielen onder het toewijzen van uw persoon en/of e-mailadres worden gebruikt om een mogelijke advertentiebenadering, in het bijzonder in de vorm van nieuwsbrieven, beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om het online aanbod te verbeteren. Dit gebruiksprofiel bevat dan ook informatie over uw gebruik van Lidl Plus.

Deze verwerkingen worden op basis van wettelijke bepalingen uitgevoerd, op grond waarvan wij persoonsgegevens mogen verwerken indien dit noodzakelijk is om een dienst te gebruiken of een contract uit te voeren (art. 6 lid 1 sub b van de AVG) en omdat we een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om onze aanbiedingen zo goed mogelijk op uw productinteresses af te stemmen (art. 6 lid 1 sub f van de AVG).


Mits u de gepaste toestemming heeft gegeven, kan informatie die wij van uw eindapparaat hebben uitgelezen ook in dit profiel worden opgenomen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit geldt voor de hierboven onder ‘webshop’, ‘analyse van het gebruiksgedrag’ en ‘nieuwsbrief/pushmeldingen/sms-berichten’ beschreven gegevensverwerking.

Naast het verhogen van de informatieve waarde van het profiel, gebruiken wij deze bevindingen ook om de Lidl Plus-app en onze andere online diensten te optimaliseren, mits u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid sub f van de AVG.


Doel van het ontvangen van marketingcommunicatie


Als u uw toestemming hebt gegeven, zullen wij de gegevens zoals beschreven in paragraaf 1 doorgeven aan de bedrijven van de Lidl-groep, zodat zij u elektronisch (bijv. per e-mail of sms) en/of per post kunnen informeren over acties, aanbiedingen en hun respectieve productassortiment en u kunnen uitnodigen om deel te nemen aan klantenonderzoeken.

Deze directe aanspreking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a van de AVG).


Doel van de registratie van locatie en tijdstip


Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens met betrekking tot de locatie en het tijdstip van uw aankopen om u tijd- en plaatsgebonden reclame toe te sturen, bv. door middel van push- of sms-berichten op uw mobiele telefoon. Als uw favoriete winkeldag bijvoorbeeld op een zaterdag valt, dan kunnen wij u informeren over speciale aanbiedingen voor deze dag van de week. Verder kunnen wij u ook een locatiespecifiek aanbod doen, op voorwaarde dat wij weten in welke regio u de voorkeur geeft aan winkelen.


Pushmeldingen zijn berichten die vanuit de app naar uw apparaat worden gestuurd en daar geprioriteerd worden weergegeven. De app maakt gebruik van pushmeldingen als u hebt ingestemd met pushmeldingen bij de installatie van de app of op enig moment tijdens het gebruik van de app in de instellingen van uw apparaat. U kunt het ontvangen van pushmeldingen op elk moment deactiveren.


Voor zover we de plaats en het tijdstip van uw aankoop analyseren, gebeurt dat met het oog op het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw productinteresses (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


Doel van het verwerken van klantverzoeken


Persoonsgegevens die u ons bij contactopname met de klantendienst verstrekt, bv. via ons contactformulier, behandelen we uiteraard vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om het verwerkingsdoeleinde te bereiken, namelijk om uw databeschermingsverzoek te beantwoorden en te behandelen.


Om uw klantendienstvragen zo goed mogelijk te kunnen verwerken, geven we de meegedeelde gegevens ook door aan andere bedrijven van de Lidl-groep. Daardoor moeten deze gegevens niet opnieuw verzameld en opgeslagen worden om uw verzoek te behandelen. De Lidl-groep gebruikt uw gegevens uitsluitend om u te identificeren als klant of gebruiker en om uw verzoek te verwerken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 sub b van de AVG, aangezien het noodzakelijk is om uw verzoek te behandelen, en art. 6 lid 1 sub f van de AVG.


Ons en uw parallel (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doeleinde om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze dienst of van de diensten van andere Lidl-bedrijven te bevorderen.

De wettelijke basis om uw verzoeken te verwerken volgens de gegevensbescherming is art. 6 lid 1 sub c van de AVG, aangezien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om uw verzoek te verwerken.


Doel van het aanbieden van de app


Wij verwerken de gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld, zodat onze app naar behoren kan functioneren. We hebben deze informatie met name nodig zodat de app uw voorkeursinstellingen, zoals land en taal, kan opslaan, zodat we technische problemen snel kunnen oplossen en zodat u toegang tot bepaalde delen kunt krijgen. We gebruiken de gegevens niet om gebruikersprofielen aan te maken.

Rechtsgrondslag voor het gebruik van de hiervoor benodigde technologieën is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, d.w.z. dat we uw gegevens verwerken om onze diensten conform onze overeenkomst ter beschikking te stellen.


Het gebruik van kaartdiensten is gebaseerd op onze contractuele relatie met u, art. 6 lid 1 sub b van de AVG, alsook ons gerechtvaardigd belang van een aantrekkelijke presentatie van onze aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we in de app hebben aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) AVG.3. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?


We stellen uw persoonsgegevens als volgt aan derden ter beschikking:


Doorgifte aan dienstverleners


Tot op zekere hoogte maken wij gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken. De ondernemingen die daarbij voor ons werken worden nauwgezet geselecteerd en schriftelijk gemachtigd. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden voor het begin van de gegevensverwerking en daarna regelmatig door ons gecontroleerd. Deze ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens binnen het kader van hun activiteiten voor ons nooit voor eigen doeleinden.

Wij sturen uw gegevens door naar ontvangers die


  • opslagcapaciteit, databanksystemen e.d. ter beschikking stellen;
  • technische support aanbieden en
  • ons rond marketingtechnische thema’s adviseren.

Doorgifte aan exploitanten van verbonden Lidl-diensten


Binnen de Lidl-groep (zie paragraaf 1 hierboven) geven wij de volgende gegevens door aan het respectieve nationale bedrijf onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven:


  • Uw productvoorkeuren bedoeld voor de gerichte presentatie van inhoud die voor u relevant is.
  • Uw klantnummer indien u deelneemt aan een wedstrijd die wordt georganiseerd door het nationale bedrijf, evenals uw voor- en achternaam en telefoonnummer als u als winnaar bent geloot.


Alleen als u uw toestemming hebt gegeven aan de Lidl webshop of andere digitale diensten, apps of websites van bedrijven die tot de Lidl-groep behoren, zoals click&collect-diensten, bloemenshop, reizen, online kastickets, fotoproducten, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, website met voordelen van derden enz. om uw gebruik van de Lidl Plus-app te analyseren en/of data van Lidl Plus te linken met data van de voornoemde Lidl diensten, inclusief het type, de hoeveelheid en de prijs van de producten die u in de Lidl-winkels hebt gekocht en uw gebruikersgedrag met betrekking tot onze nieuwsbrief, inclusief informatie zoals het tijdstip van opening van de nieuwsbrief, de links of secties waarop u hebt geklikt, de duur en frequentie van gebruik, zullen we die informatie beschikbaar stellen aan het overeenkomstige nationale bedrijf.


Indien nodig om een aanvraag via onze klantendienst te verwerken, kunnen de door u verstrekte gegevens worden doorgespeeld aan Lidl-bedrijven. We geven de bovengenoemde gegevens door aan de Lidl-bedrijven die u in het kader van klantendienstvragen contacteert. Verder kan het ook zijn dat wij ons genoodzaakt zien om uittreksels van uw aanvraag aan contractuele partners (bv. leveranciers voor productspecifieke verzoeken) door te geven om uw aanvraag te kunnen verwerken.


In geen geval zullen wij uw persoonlijke gegevens echter ter beschikking stellen van andere bedrijven buiten de Lidl-groep die deze wensen te gebruiken voor directmarketingactiviteiten.


Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten or de Europese Economische Ruimte kan u dit afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze serviceproviders zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. Door het nemen van adequaatheidsbesluiten heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van de landen met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.


Voor zover de Europese Commissie het bestaan van een adequaat beschermingsniveau voor een derde land niet heeft vastgesteld, garanderen wij een adequate bescherming van uw gegevens doormiddel van andere maatregelen, zoals bindende bedrijfsregels, standaard contractbepalingen, certificeringsmechanismes of erkende gedragscodes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze data protection officer (pagina 1).

4. Hoe waarborgen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?


Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, is het voor onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, verboden om zonder toestemming persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken Onze nauwgezet geselecteerde medewerkers die bewust gemaakt werden rond de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn vanaf het begin van hun dienstverband contractueel gebonden aan geheimhouding.


5. Hoe garanderen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens?


De veiligheid van uw gegevens is zeer belangrijk voor ons. Daarom nemen wij technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen de gevaren bij overdracht van de gegevens en de ongeoorloofde raadpleging ervan door derden. Bovendien worden de aldus genomen voorzorgsmaatregelen regelmatig aangepast aan de stand van de techniek.6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?


Wij wissen of anonimiseren uw persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u deelneemt aan de dienst Lidl Plus. Als u gedurende 24 maanden inactief bent, zullen wij u informeren over het feit dat we uw account binnenkort zullen wissen. In dat geval kunt u de verwijdering van uw account tegengaan door de app opnieuw te openen of opnieuw in te loggen.

We bewaren uw gsm-nummer nog voor een periode van 6 maanden na het einde van uw deelname om misbruik van herregistratie te voorkomen. Voor het overige worden de gegevens 72 uur na uw annulering door Lidl Plus verwijderd. Binnen deze eerste 72 uur hebt u de mogelijkheid om uw klantenaccount te herstellen door u opnieuw aan te melden. Het wisproces wordt dan afgebroken. Indien uw gegevens voor een langere periode nodig zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen of voor het veiligstellen, doen gelden of afdwingen van juridische claims, zullen wij uw gegevens in het kader van de gegevensbeschermingsvoorschriften ook na uw opzegging van Lidl Plus bewaren, zolang dit wettelijk verplicht is of zolang dit voor de doeleinden noodzakelijk is.


Alle persoonsgegevens die u aan ons bij contactopname met de klantendienst bezorgt, worden uiterlijk negentig dagen nadat het laatste antwoord aan u werd gegeven, door ons gewist of anoniem gemaakt. De ervaring heeft geleerd dat er na 90 dagen doorgaans geen reacties of vragen meer volgen op onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonlijke gegevens tot 3 jaar na het finale antwoord bewaard om aan te tonen dat wij u uitgebreid hebben geïnformeerd en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.7. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?


Uiteraard zullen wij u op verzoek informatie verstrekken conform artikel 15 van de AVG (met name de persoonsgegevens die over u, de ontvanger of de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgespeeld, het doel van de opslag, enz. verzameld worden). Deze informatie verstrekken wij uiteraard gratis.

Daarnaast hebt u onder de respectieve wettelijke voorwaarden recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

En u hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.


In gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, sub e of f van de AVG of ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.


Voor zover u uw toestemming gegeven zou hebben, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst opnieuw intrekken, bijv. in de app onder ‘Help’, > ‘Contact’ of (als u rechtstreeks de selectie van specifieke meldingskanalen ongedaan wilt maken) onder ‘Instellingen’, > ‘Notificaties’ of door een e-mail te sturen naar: contactformulier.


Als u uw toestemming voor de analyse van uw gebruik van de app/uw My Lidl Account wilt intrekken, kunt u dit in de app onder ‘Meer’,> ‘Juridische informatie’, > ‘Gegevens in Lidl Plus delen’ doen.8. Geen verplichting om gegevens te verstrekken


Voor zover u deze gegevens zelf verstrekt, bent u niet verplicht om de bovenstaande vrijwillige informatie te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen wij u echter niet de volledige Lidl Plus-diensten aanbieden die erop gebaseerd zijn. Enkel optionele velden worden als zodanig aangeduid.9. Kunnen we het privacybeleid wijzigen?


Een aanpassing van dit privacybeleid kan nodig blijken als gevolg van wijzigingen in de juridische situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking bij Lidl Plus. Indien bijvoorbeeld de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt, alsmede de identiteit van de verantwoordelijke instantie en de categorieën van ontvangers wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u, indien nodig, om uw toestemming vragen.


De downloadbare pdf-versie van de privacyverklaring van de ‘Lidl Plus’-applicatie vindt u hier

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .