Deelnamevoorwaarden Lidl Plus

Versie: Juni 2023

Versie: 1.5

Deze deelnamevoorwaarden voor Lidl Plus ( hierna “deelnamevoorwaarden” genoemd) regelen de deelname aan het klantendienstprogramma Lidl Plus (hierna “dienst”). De dienst wordt geëxploiteerd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna ‘Lidl Stiftung’ of ‘wij’). Lidl Stiftung verwerkt de door de dienst benodigde gegevens als verwerkingsverantwoordelijke, voor zover het de gegevens voor de uitvoering van de dienst verzamelt, samenvoegt, evalueert en verzendt naar Lidl Belgium GmbH & Co. KG (hierna samen met Lidl Stiftung aangeduid als „Lidl-bedrijven"). Sommige gegevensverwerking vereist de betrokkenheid van de Lidl-groep (hierna " Lidl-groep" genoemd).


De dienst is bedoeld voor consumenten (hierna “gebruiker” of “u”) die gepersonaliseerde informatie over aanbiedingen en acties van Lidl en geselecteerde partners willen ontvangen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de interesses van de desbetreffende persoon. De dienst beoogt dat de gebruikers relevantere content ontvangen en Lidl geen informatie stuurt die niet relevant is voor de desbetreffende gebruiker. De interesses worden bepaald op basis van het aankoop- en gebruiksgedrag i.v.m. producten en diensten van de Lidl-groep, zoals hieronder in detail uitgelegd. De dienst zelf wordt ter beschikking gesteld op basis van onderstaande deelnamevoorwaarden. U kunt de actuele deelnamevoorwaarden altijd raadplegen en opslaan of afdrukken. We slaan de tekst van overeenkomst niet op nadat de overeenkomst werd afgesloten.

U moet 18 jaar oud zijn en een consument in de zin van artikel I.1, 2° WER zijn om u voor onze dienst te kunnen aanmelden. Deelname is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Een commerciële deelname als ondernemer in de zin van artikel I.1, 1° WER is uitgesloten.

Om gebruik te kunnen maken van onze dienst, moet u een account aanmaken.


Door op “Doorgaan” te klikken in de app en alle gevraagde informatie in te vullen, een gebruikersnaam en een wachtwoord voor uw My Lidl Account in te geven (“Logingegevens”) en op “Inschrijven” te klikken, dient u een bindende verzoek in om u aan te melden voor de dienst en om de functies van de dienst te gebruiken (“aanvraag”). Deze aanvraag brengt geen kosten met zich mee. Voordat u op “Doorgaan” klikt, kunt u het registratieproces te allen tijde annuleren of de ingevulde gegevens aanpassen door de informatie in de velden te verwijderen, wijzigen of toe te voegen of door de app te sluiten. Nadat u het registratieproces afgesloten heeft, kunt u de informatie in uw persoonlijke account steeds wijzigen.

Als wij uw verzoek tot registratie ontvangen hebben, zullen wij u een ontvangstbevestiging (“orderbevestiging”) sturen naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie opgegeven heeft. Deze orderbevestiging betekent ook dat wij het verzoek om een over-eenkomst af te sluiten accepteren (“sluiten van contract”) en bevat een verificatielink. U kunt de dienst gebruiken zodra u de orderbevestiging ontvangen heeft.


Aangezien wij de dienst vrijwillig en kosteloos verlenen, hebben wij het recht om in individuele gevallen het aanmaken van een account zonder opgave van redenen te weigeren.


Het e-mailadres en het gsmnummer dat u opgeeft, mogen nog niet aan een andere account zijn toegewezen Het is ook verboden om een e-mailadres, een gsm-nummer of andere contactgegevens op te geven die niet van u zijn, waarbij we met name ook aan e-mailadressen voor eenmalig gebruik denken. U moet uw toegangsgegevens veilig bewaren. Het is verboden om andere personen toegang te geven tot uw account.


Elke interactie met Lidl via uw account zal aan u worden toegeschreven. Dit geldt ook als derden via uw account hebben gehandeld, indien zij uw account hebben kunnen gebruiken door fouten die u hebt begaan. U bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account en uw toegangsgege-vens te wijzigen, als u redenen hebt om aan te nemen dat uw account door derden wordt gebruikt.


U kunt zich op de volgende manieren registreren voor Lidl Plus:

  • via onze app, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platforms.

Wanneer u zich registreert, krijgt u automatisch een klantnummer toegewezen.


4.1 Informatie op maat

Het doel van de dienst is om u zo relevant mogelijke informatie toe te sturen of via de ‘Lidl Plus’-app te tonen en om - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te personaliseren.


De deelname aan Lidl Plus is gratis.


Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, deelname aan wedstrijden alsook kortingen en speciale acties. In die optiek zullen wij proberen om uw interesses en voorkeuren te bepalen met betrekking tot de producten en diensten die Lidl aanbiedt.


Indien wij uw toestemming vragen voor de hieronder beschreven verwerkingen van uw gegevens, wordt die informatie enkel verwerkt voor de doeleinden van Lidl Plus waarvoor u toestemming gegeven heeft.


4.2 Verzameling en opslag van gegevens

De gegevens in deze sectie vormen de basis voor onze bepaling van de aanbiedingen die voor u geschikt zijn:


4.2.1 Registratie voor Lidl Plus

Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van onze klanten: voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en voorkeursfiliaal. Volgende gegevens kunnen optioneel opgegeven worden: aanspreking, geslacht en uw thuisadres (straat, huisnummer, postcode, stad en land). Ter optionele bepaling van de favoriete Lidl-winkel kan ook de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden.


4.2.2 Gegevens van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses in uw My Lidl-account hebt verstrekt, verzamelen we deze informatie ook in het kader van Lidl Plus.


4.2.3 Filiaalbezoeken

Wanneer u zichzelf aan de kassa identificeert bij een bezoek aan een winkel, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoeveelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket, het gemiddelde bedrag van uw kastickets in een bepaalde periode, de frequentie van uw bezoeken alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw boodschappen te koppelen met uw klantenaccount streven wij de onder punt 4,1 genoemde doeleinden na, namelijk u aanbiedingen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn.


U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. Coupons in Lidl Plus worden bij het betaalproces aan de kassa enkel verrekend als u ze daarvoor in de app onder “coupons” geactiveerd heeft.


4.2.4 Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met de klantendienst van de Lidl-groep, gebruiken zij de gegevens die u in dit kader verstrekt.


4.2.5 Gebruik van de app

Telkens u de Lidl Plus-app gebruikt, registreren we de informatie over het filiaal waarin u aankopen doet. Bovendien verzamelen wij informatie over alle content die wordt bekeken in de app, zoals geactiveerde kortingsbonnen, uw notificatie-instellingen, de deelname aan wedstrijden, bekeken producten en uw voorkeursfiliaal. We verzamelen eveneens informatie omtrent uw interactie met de app, zoals bezochte secties en pagina’s per sessie, het aantal clicks en scrolls. Verder verwerken we uw klantennummer (loyalty ID), de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en het geselecteerde land alsook de versie van de app die u gebruikt. We verzamelen deze informatie over uw app-gebruik alleen voor het deel onderworpen aan uw toestemming volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze informatie over gegevensbescherming.


4.2.6 Logingegevens

Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens versleuteld opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.


4.2.7 E-mobiliteit

Via de Lidl Plus-app heeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de laadstations van Lidl Belgium GmbH & Co. KG. Voor de aankoop van elektriciteit moeten overeenkomsten met de exploitatiemaatschappij worden gesloten. Om het laadproces met behulp van de Lidl Plus-app bij een van deze laadstations te starten, moet u zich met de Lidl Plus-app bij het betreffende laadstation identificeren en het laadproces starten. Voordat u het laadproces start, sluit u uw elektrisch voertuig aan op het laadpunt en selecteert u het gewenste laadpunt in onze app.


Deze deelnemingsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van elektriciteit en het gebruik van laadpunten. In plaats daarvan gelden alleen de specifieke voorwaarden van de respectieve exploitatiemaatschappij.


4.2.8 Mobiele betaling

Algemeen

De Lidl Plus App geeft u ook toegang tot een mobiele betaaldienst ("Lidl Pay"), waarbij u de mogelijkheid heeft om u te registreren met uw krediet- of debetkaart om uw gekochte goederen of diensten op een comfortabele manier te betalen met uw mobiele apparaat op verschillende betaallocaties (bijv. laadpalen etc.). U kunt voor deze dienst krediet- en debetkaarten van Visa, Mastercard en Maestro gebruiken. Het gebruik van de mobiele betalingsfunctie is derhalve uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden en de informatie inzake gegevensbescherming van de betrokken betalingsdienstaanbieder. De vereiste registratie binnen de Lidl Plus App vindt plaats in een beschermde omgeving van de betreffende betalingsdienstaanbieder.


Het te betalen bedrag dat in het kader van e-mobiliteit op het ticket of de kassabon wordt vermeld, kan door afrondingsverschillen afwijken van het bedrag in de app. Het op het ticket of de kassabon vermelde bedrag is het juiste bedrag.


Procedure voor de registratie van de kaart

U kunt meerdere krediet-/debetkaarten opslaan voor gebruik in Lidl Pay. Voordat u voor de eerste keer een kaart kunt aanmaken, wordt u gevraagd een persoonlijke pin-code aan te maken. Deze pincode komt niet overeen met de pincode van uw kredietkaart, u kunt deze vrij toekennen. Als u andere verificatieprocedures gebruikt, kunnen ook de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve aanbieders van toepassing zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot de TouchID- of FaceID-functies van Apple). Zodra de eerste kaartregistratie is gedefinieerd of extra kaarten zijn toegevoegd, wordt u naar de website van de het betaalplatform geleid voor kaartregistratie binnen de app. Hier kunt u de vereiste gegevens invoeren (kaartnummer, geldigheid, kredietkaartverificatienummer (CVV2)). Wanneer de registratie wordt bevestigd, wordt na controle van de gegevens door het betaalplatform een zogenaamd token gegenereerd; dit token wordt opgeslagen in uw Lidl Plus-klantenprofiel. Dit token is een identificatiecode die geen kaartgegevens bevat en alleen door de betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt om tijdens een transactie de geregistreerde kaart aan uw krediet- of debetkaart toe te wijzen.


Bij een succesvolle kaartregistratie stuurt de betalingsdienstaanbieder ons de eerste 6 of 8 (afhankelijk van de lengte van het bankidentificatienummer) en de laatste 4 cijfers van uw kaartnummer en de vervaldatum van de kaart toe en wijst deze gegevens, naast het token, toe aan uw Lidl Plus-klantenaccount.


Procedure van het betalingsproces

Wanneer u uw digitale Lidl Plus-klantenkaart oproept, kunt u met een schuifknop aangeven dat u mobiel wilt betalen aan de kassa. Deze instelling blijft behouden totdat u deze opnieuw verandert. Als u voor mobiele betaling hebt gekozen, moet u vóór elke betalingstransactie uw pincode invoeren om de digitale code te genereren. Deze code blijft 15 minuten geldig. Na deze 15 minuten moet u een nieuwe code aanmaken.


Tijdens het betalingsproces wordt het token dat uw kredietkaart identificeert, samen met het te betalen bedrag en andere transactie specifieke informatie naar het betaalplatform en de betalingsdienstaanbieder gestuurd. Zodra de betalingsdienstaanbieder de transactie heeft bevestigd, is uw aankoop van goederen of diensten voltooid en ontvangt u uw ontvangstbewijs met de relevante kaarttransactiegegevens zoals bij elke andere aankoop van goederen of diensten met een krediet- en debetkaart.


Om het betalingsproces te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/2366 ("PSD 2"), de toepasselijke nationale omzettingswetten en de gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389, wisselen wij met behulp van onze dienstverleners bepaalde informatie uit met uw kredietinstelling of de uitgever van uw betaalmiddel (zoals uw debet- of kredietkaart). Deze informatie heeft met name betrekking op uw persoonsgegevens, de huidige transactie en uw eerdere betalingsgedrag.


Zorgvuldigheid bij het hanteren van de pincode

U bent verplicht om (1) de pincode die u voor mobiele betalingen hebt ingesteld niet aan derden door te geven, (2) deze niet apart van uw mobiele telefoon op te slaan en in het bijzonder (3) deze niet op te slaan in bijvoorbeeld de notitiefunctie van uw telefoon.


Blokkering van Lidl Pay

Met name in de volgende gevallen hebben wij het recht Lidl Pay voor u te blokkeren:

  • als dit nodig is om de legitieme belangen van ons of de betalingsdienstaanbieder te beschermen;
  • in geval van misbruik of frauduleus gebruik van de Lidl Plus App of Lidl Pay of als er een vermoeden is van misbruik of frauduleus gebruik van de Lidl Plus App of Lidl Pay;
  • als de pincode voor Lidl Pay vijf keer achter elkaar verkeerd is ingevoerd.


Het blokkeren van Lidl Pay betekent dat u geen betalingen meer kunt doen via Lidl Pay. Wij zullen u zo mogelijk vóór de blokkering van Lidl Pay informeren over de blokkering, met opgave van de reden. Hetzelfde geldt voor het deblokkeren.


Pincode vergeten

Als u de pincode van uw Lidl Pay niet meer weet, hebt u de mogelijkheid om uw pincode te wijzigen en een nieuwe pincode in te stellen zonder de ingevoerde gegevens te verliezen.


Afhankelijk van de betalingsgegevens die u bij Lidl Pay hebt opgeslagen, moet u een enkele of dubbele veiligheidscontrole uitvoeren om een nieuwe pincode in te voeren. De veiligheidscontrole kan de bevraging van de betalingsgegevens, de validatie van de mobiele telefoon of andere gegevens zoals de vervaldatum van de geregistreerde debet- of kredietkaart omvatten.


4.2.9 Webshop / andere digitale diensten

Vanuit Lidl ontvangen we informatie omtrent uw gebruik op de Lidl-webshop en andere apps, websites of digitale diensten die toebehoren aan de Lidl-groep, zoals bijvoorbeeld click&collect diensten, online recepten, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, Funtrips, etc. Het gaat hierbij om informatie zoals geselecteerde en aangekochte producten, betalings- en leveringswijze, uw gebruik van deze diensten, ingewisselde coupons of vouchers en hun bedrag. Indien mogelijk wijzen we deze gegevens toe aan uw persoon, e-mailadres of klantennummer. We combineren deze gegevens met de informatie over de artikelen die u in het filiaal gekocht heeft. Zo kunnen wij aanbiedingen en acties aanbieden die speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemd zijn, alsook kunnen we onze marketingcommunicatie meer op maat maken, voornamelijk in de vorm van nieuwsbrieven.


4.2.10 Nieuwsbrieven van andere service providers

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Lidl-webshop of andere diensten van de Lidl-groep zoals beschreven in de voorgaande paragraaf kunnen wij informatie ontvangen omtrent uw gebruiksgedrag in relatie tot deze nieuwsbrief. Deze informatie bevat gegevens zoals het moment waarop u de nieuwsbrief opende, de links of secties waarop u geklikt heeft, duurtijd en frequentie van gebruik.


4.2.11 Nieuwsbrief/pushmeldingen/sms-berichten

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij verzamelen we het tijdstip waarop u het bericht geopend heeft, de aangeklikte links en onderdelen, geselecteerde producten, tijd, duur en frequentie van het gebruik.


4.3 Gegevensanalyse

De bij punt 4.2 beschreven gegevens slaan we op in onze databank. Vervolgens evalueren we de gegevens in kwestie teneinde informatie te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn, zodat wij u alleen die informatie toesturen of tonen. Om de producten te kunnen bepalen, waarin u eventueel geïnteresseerd zou kunnen zijn, maken we gebruik van wiskundigstatistische methoden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u en andere klanten interessant kunnen zijn. Lidl verbindt er zich echter geenszins wettelijk toe om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking altijd op de beschreven manier verloopt en dat u alleen aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Daarnaast analyseren we uw gebruik van de app en gebruikerssegmenteringsprofielen. Wij wijzen deze informatie aan u toe voor contractuele reclamedoeleinden. Daarnaast verzamelen we op deze manier algemene informatie over de optimalisatie van onze app en het succes van onze reclamecampagnes. Daarbij stellen we statistisch verwerkte, anonieme gegevens over het succes van hun reclamecampagnes ter beschikking aan onze reclamepartners voor facturatiedoeleinden. Onze reclamepartners kunnen u op basis van deze gegevens niet identificeren.


Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) worden niet mee geëvalueerd.

Om gebruik te kunnen maken van de ‘Lidl Plus’-dienst zijn een geldig gsm-nummer, e-mailadres en een My Lidl Account vereist.


Om daarnaast ook de ‘Lidl Plus’-app te kunnen gebruiken, moet de deelnemer de software in kwestie downloaden in een App Store. Er zijn specifieke softwareversies beschikbaar voor verschillende soorten gsm’s. Voor sommige soorten kan om technische redenen geen geschikte software worden aangeboden. Als er geen geschikte software-versie beschikbaar is voor de gsm van de deelnemer, dan kan deze geen gebruik maken van de diensten. Lidl Stiftung streeft er echter naar om de software voor zoveel mogelijk verschillende soorten modellen aan te bieden. Door de voortdurend veranderende productassortimenten op de markt voor mobiele apparaten, kan Lidl Stiftung geen up-to-date lijst aanbieden van alle mobiele telefoons waarmee de diensten kunnen worden gebruikt.


De installatie van de software en het gebruik van de diensten vereisen een regelmatige gegevensoverdracht van de gsm van de deelnemer. De omvang en frequentie van deze datatransmissie is afhankelijk van het type en de mate van gebruik van de diensten. De verbindingskosten die bij deze gegevensoverdracht ontstaan, zijn voor rekening van de deelnemer. Het bedrag van deze kosten is afhankelijk van het bestaande contract tussen de deelnemer en de desbetreffende aanbieder van mobiele telefonie.


De kosten voor het maken en in stand houden van een internetverbinding langs de gebruikerskant behoren niet tot de diensten van Lidl Stiftung. Hiervoor is alleen de contractuele relatie tussen de deelnemer en zijn internetprovider verantwoordelijk.


Het gebruik van de ‘Lidl Plus’-dienst vereist daarnaast ook een toereikend batterijvermogen en voldoende schermhelderheid om de QR-codes bij het afrekenen te kunnen scannen.


De deelnemer verbindt zich ertoe de door Lidl aangeboden updates te installeren. De deelnemer zal hiervan op de hoogte worden gesteld tijdens het gebruik van de software. Het is niet toegelaten om de Lidl Plus-dienst op gemanipuleerde toestellen (bv. door jailbreaking / rooting) te gebruiken.

U moet

  • bij de registratie correcte gegevens invoeren en uw profiel up-to-date houden,
  • uw wachtwoord geheim houden en het bij misbruik of vermoeden van misbruik wijzigen en
  • de dienst conform het toepasselijke recht gebruiken.

7.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen 14 dagen zonder vermelding van reden deze overeenkomst herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst afgesloten werd.


Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm

Klantendienst: contactformulier

E-mail: privacy@lidlplus.be


door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) in-formeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor de naleving van de termijn volstaat het, de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voor afloop van de herroepingstermijn.

Het herroepingsrecht gekoppeld aan Lidl Plus doet geen afbreuk aan het herroepingsrecht toegekend in het kader van aankopen in de Lidl-webshop.


7.2 Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die ontstaan als u een ander leveringstype gekozen heeft dan de goedkoopste standaard-levering die door ons aangeboden wordt), onmiddellijk en ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen; er worden in geen geval extra kosten aangerekend voor deze terugbetaling.


Als u gevraagd heeft de diensten al tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dan moet u een redelijk bedrag betalen dat overeenstemt met het aandeel van de diensten dat al uitgevoerd werd tot de datum waarop u ons informeerde over de uitoefening van het herroepingsrecht ten opzichte van de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.


7.3 Herroepingsformulier

Download hier het herroepingsformulier.

Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet, zware fout en grove nalatigheid en bij een overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.


In geval van gewone nalatigheid zijn we enkel aansprakelijk bij een wezenlijke contractuele verplichting. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die nagekomen moeten worden om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en waarop de contractpartner regelmatig kan rekenen. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot typische en voorspelbare schade op het moment dat de overeenkomst afgesloten wordt.


De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens voor onze medewerkers, vertegenwoordigers en hulppersonen.


Een eventuele aansprakelijkheid van Lidl Stiftung voor uitdrukkelijk als zodanig aangegeven garanties en voor claims op basis van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.


In alle andere gevallen is aansprakelijkheid van ons uitgesloten.

De deelnemer heeft het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen zijn deelname te beëindigen door gebruik te maken van de functie ‘Account verwijderen’. Een opzegging door Lidl Stiftung is ook te allen tijde mogelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van 10 dagen zonder dat hiervoor een belangrijke reden opgegeven hoeft te worden. Dit onverminderd het recht van de partijen om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen wegens dwingende reden.

De Europese Commissie biedt een online portaal voor geschillenbeslechting aan op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We zijn echter niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Download de Lidl Plus deelnamevoorwaarden

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.