Privacyverklaring van My Lidl Account

Versie: Juli 2023

Versie: 1.5.1


My Lidl Account is een dienst (hierna „My Lidl Account“ of „Dienst“ genoemd) van de Lidl-groep (hierna „ Lidl-groep“ genoemd), die door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm („Lidl Stiftung“, „wij“ of „ons“) beheerd wordt. Op het met een wachtwoord beveiligd My Lidl Account kunt u uw gegevens vanop één centrale locatie (hierna “Portaal”) bekijken, beheren en corrigeren. Daarnaast biedt My Lidl Account een single sign-on service (hierna “SSO”). Aan de hand van SSO kunt u, na een eenmalige registratie, verschillende online diensten van de Lidl-groep gebruiken.


Lidl Stiftung verwerkt de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden van de Dienst als verantwoordelijke partij, voor zover zij de gegevens verzamelt, aggregeert, evalueert en verzendt naar andere bedrijven van de Lidl-groep voor de uitvoering van de dienst.


De lijst omvat enkel de relevante en huidige Lidl-bedrijven. In de toekomst kunnen andere bedrijven toegevoegd worden aan deze lijst, indien SB Lidl KG rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen van het desbetreffende bedrijf bezit en meewerkt aan de dienst. Deze gegevensoverdracht is beperkt tot verzamelingen waarvan het desbetreffende Lidl-bedrijf uw gegevens nodig heeft om de desbetreffende Dienst aan te bieden of om ons als een dienstverlener binnen het toepassingsgebied van My Lidl Account te ondersteunen (zie verder voor meer informatie).


Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Lidl Stiftung als de verwerkingsverantwoordelijke. Contacteer ons gerust voor vragen in verband met gegevensbescherming en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene: privacy@lidlplus.be. De data protection officer van Lidl Stiftung kan op het bovenstaande postadres gecontacteerd worden.


Aan de hand van SSO kunt u, na een eenmalige registratie voor een online service van de Lidl-groep (bv. webshops, click-en-collect-service, apps, enz., hierna “doeldienst” genoemd), deze doeldienst met één enkele gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, op voorwaarde dat SSO voor die doeldienst geïmplementeerd is.


Het Portaal maakt het mogelijk om de gegevens die weergegeven worden in uw My Lidl Account vanop één centrale locatie te bekijken, beheren, weer te geven en er toegang tot te hebben op voorwaarde dat het Portaal geïmplementeerd is voor de specifieke doeldienst. De Dienst geeft klantengegevens en informatie beschreven onder punt 1 (About me, betaalgeschiedenis) weer.


1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Registratie voor My Lidl Account

Als u zich bij de doeldienst registreert zonder dat u zich eerder voor een andere doeldienst heeft aangemeld en dus voor de eerste keer het My Lidl Account aanmaakt, vragen wij minstens uw e-mailadres en een wachtwoord als onderdeel van het registratieproces. Afhankelijk van de doeldienst worden ook bijkomende klantengegevens verzameld: voornaam, familienaam, geboortedatum, gsm-nummer en voorkeurfiliaal. Volgende gegevens kunnen optioneel opgegeven worden: aanspreking, geslacht en uw thuisadres (straat, huisnummer, postcode, stad en land). In de privacyvoorwaarden van de desbetreffende doeldienst kunt u zien welke gegevens specifiek doorgestuurd worden naar de doeldienst. Als u inlogt op de doeldienst met een al bestaand My Lidl Account, zullen we alleen om de bovengenoemde klantengegevens vragen die u nog niet heeft verstrekt en die noodzakelijk zijn om deze doeldienst te gebruiken.


We verzamelen ook gegevens zoals: uw IP-adres, clickdata, de duur van uw bezoek aan de My Lidl Account-registratiewebsite, online identificatiegegevens zoals apparaat-ID, browsergegevens, d.w.z. browsernaam en -versie, naam en versie van het besturingssysteem van het apparaat waarop de browser is geïnstalleerd en netwerkgebaseerde locatiegegevens van uw apparaat bij het inloggen.


Daarnaast bewaren en verwerken we ook bepaalde gegevens in zogenaamde logbestanden als u de registratiepagina bezocht heeft. Een logbestand biedt informatie over de datum en het tijdstip waarom de registratie/loginpoging plaatsvond en of het gelukt is, alsook het opgegeven e-mailadres en het IP-adres.


Gebruik van de About me-functie

Als u bepaalde informatie over uw situatie en interesses en de geboortedatum van uw kind vrijwillig invult onder “About me” van het Portaal, zullen we deze gegevens in uw overzicht bewaren.


Verbinding met Lidl Liddle Club

Als u zich ook bij Family Club geregistreerd heeft, bewaren wij informatie over toegekende voordelen en geven dit weer in het Portaal.


Betaalgeschiedenis

Naast de hierboven vermelde gegevens, kunnen we ook informatie ontvangen van de gebruikte doeldienst over de betaalmethodes die daarin opgeslagen werden en de geschiedenis van uw aankopen en bestellingen. We geven deze gegevens weer in uw Portaal. In de privacyvoorwaarden van de doeldienst kunt u lezen welke doeldiensten hun betaalgeschiedenis doorgeven aan My Lidl Account.


Analyse van gebruikersgedrag / cookies

Wij, Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens op de My Lidl Account-website accounts.lidl.com.


Bij het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens (in het bijzonder local storage) worden bij het gebruik van onze Dienst bestanden lokaal op uw toestel (laptop, tablet, smartphone e.d.) opgeslagen. Deze bestanden brengen geen schade toe aan uw toestel, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. Ze bevatten informatie over de door u gebruikte toestellen en de door u uitgevoerde gebruikshandelingen. Dat betekent echter niet dat wij uw identiteit rechtstreeks kunnen achterhalen. Cookies versturen overige informatie, bijvoorbeeld het IP-adres van je toestel, naar een webserver.


Hier vindt u een informatieoverzicht van de gebruikte cookies met de overeenkomstige verwerkingsdoeleinden, bewaartermijnen en eventuele derde aanbieders die betrokken zijn (los van de daar eveneens vermelde cookies voor comfort- en marketingdoeleinden).


Klantendienst

Als u de Lidl-klantendienst contacteert, kunnen zij de informatie in uw My Lidl Account bekijken om u zo efficiënt mogelijk te helpen.


2. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Doel van registratie, login en accountbeheer

Om u het grootst mogelijke gebruiksgemak te bieden, slaan wij uw persoonsgegevens op in My Lidl Account, zodat u uw persoonlijke gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren om de Dienst te gebruiken.


Vanaf nu kan uw My Lidl Account worden gebruikt voor alle aangesloten doeldiensten zonder dat u telkens een afzonderlijke registratie of een hernieuwde invoer van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig hebt, zoals vastgelegd en overeengekomen in de gebruiksvoorwaarden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.

Dit geldt ook voor alle bijkomende persoonsgegevens die wij van de doeldiensten met betrekking tot uw gebruik van uw My Lidl Account ontvangen.


Als u bepaalde informatie over uw situatie en interesses vrijwillig invult onder “About me”, zullen we deze gegevens in het overzicht van uw My Lidl Account weergeven, zoals voorzien in de gebruiksvoorwaarden. De wettelijke basis hiervoor is eveneens art. 6 (1) (b) AVG.


Doel van het beveiligen van uw klantprofiel

In het kader van registratie en / of login maken wij gebruik van Google reCaptcha, een dienst van Google. Ons gerechtvaardigd belang hier ligt bij de bescherming van uw gegevens en onze systemen. In deze context wordt een analyse van diverse informatie gebruikt om te bepalen of de gegevensinvoer wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Deze analyse begint automatisch zodra u de registratiewebsite van My Lidl Account opent. Voor de analyse evalueert Google reCaptcha diverse informatie (bijv. IP-adres, uw tijd doorgebracht op de pagina of clickdata gemaakt door de gebruiker). De in het cookie gegenereerde informatie wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de verzameling en analyse kunnen wij of Google u niet identificeren. In het bijzonder zal de informatie door Google niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens van u. Ga voor meer informatie over Google reCaptcha naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl of https://policies.google.com/terms?hl=nl. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (f) AVG.


Doel van het verwerken van technische gebruiksgegevens om misbruik te voorkomen

Bovendien gebruiken we uw IP-adres en de hierboven beschreven online identificatiegegevens, logbestanden en uw netwerkgebaseerde locatie om misbruik te voorkomen en beveiligingsinbreuken en andere verboden of onwettige activiteiten te voorkomen en op te sporen. Als u bijvoorbeeld inlogt vanaf een nieuw / onbekend apparaat, kunnen we u op de hoogte stellen van een dergelijke inlogpoging. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze service (art. 6 (1) (f) AVG).


Doel van het gegevensoverzicht en beheer in het Portaal

SSO biedt u portaaloverkoepelende identiteit die herkend en geverifieerd wordt door de verbonden doeldiensten. Op die manier kunt u uw basisgegevens en informatie uit de functies “About me”, “Lidl Liddle Club” en betaalgeschiedenis ook vanuit de verbonden doeldiensten in het Portaal bekijken en kunnen deze gegevens voor de desbetreffende doeldienst gebruikt worden, voor zover dit vereist is voor het doeleinde. Met het Portaal kunt u de gegevens die u daar en in uw My Lidl Account opgeslagen heeft eenvoudig en centraal beheren. U kunt uw gegevens bijvoorbeeld corrigeren of gedeeltelijk verwijderen, uw wachtwoord wijzigen en informatie bekijken over uw aankopen en bestellingen in de desbetreffende doeldiensten. Bovendien biedt het Portaal u de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens te gebruiken terwijl u de doeldienst gebruikt. Bij het betaalproces in de Lidl-webshop kunt u bijvoorbeeld automatisch uw adres laten invullen dat in het Portaal opgeslagen werd, zonder dat u het hoeft in te geven.


Doel van het verwerken van “About me” om uw productinteresses te bepalen en onze online aanbiedingen te optimaliseren

Als u bepaalde informatie over uw omstandigheden en interesses vrijwillig invult onder “About me”, zullen we deze gegevens in het overzicht van uw My Lidl Account weergeven.


Als u zich geregistreerd heeft voor Lidl Plus, zullen we uw informatie in “About me” ook gebruiken om gepersonaliseerde reclame aan te bieden als onderdeel van de Lidl Plus-dienst, zoals voorzien in de gebruiksvoorwaarden van de Lidl Plus-website. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons i.v.m. het gebruik van Lidl Plus.


Doel van het verwerken van klantverzoeken

Als u onze klantendienst contacteert i.v.m. problemen met My Lidl Account, zullen we uw gegevens die daar opgeslagen zijn, gebruiken om uw verzoek te verwerken. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (b) AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is om u deze Dienst te verstrekken of om een contractuele voorwaarde overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden te herstellen.


Als u de klantendienst van Lidl contacteert i.v.m. problemen met doeldiensten, zullen we de gegevens in uw My Lidl Account doorgeven aan de desbetreffende doeldienst, zodat zij uw verzoek zo efficiënt mogelijk kunnen verwerken. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (b) AVG, d.w.z. wij vervullen ons contract met u.


Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies en andere technologieën voor de verwerking van gebruiksgegevens dient de volgende doeleinden, afhankelijk van de categorie waartoe het cookie of de andere technologie behoort:


  • Technisch noodzakelijke cookies: Zonder deze cookies en soortgelijke methoden kunt u niet van onze diensten gebruikmaken (bv. voor correcte weergave van de website, incl. lettertype en kleur, voor aanbieden van door u gewenste functies en voor het rekening houden met uw instellingen zoals uw selectie m.b.t. cookies en dergelijke technologieën, voor het opslaan van uw aanmelding in het login-gebied, enz.)
  • Analytische cookies: met deze technieken kunnen we anonieme statistieken over het gebruik van onze diensten opstellen. Op basis hiervan kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoe we onze website nog beter op de gewoontes van de gebruikers kunnen afstemmen.


De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 (1) (b) AVG. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vrijwillig in te stemmen met het gebruik van “analytische cookies” (en om deze toestemming later weer in te trekken). De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming op basis van art. 6 (1) (A) AVG. Meer informatie hierover vindt u in onze cookievoorwaarden.


3. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Doorgifte aan de exploitanten van de doeldiensten

Als u uw My Lidl Account gebruikt om een doeldienst te gebruiken, geven wij uw gegevens door aan de exploitant van de respectieve doeldienst met het oog op het verwerken van aankoopcontracten of andere diensten die zijn besteld via de doeldiensten die door My Lidl Account worden gedekt. Deze laatste ontvangt in elk geval die gegevens die nodig zijn voor het leveren van de dienst, voor zover deze door u zijn opgeslagen of weergegeven in het Portaal of naar het Portaal doorgestuurd werden door een andere doeldienst, d.w.z. afhankelijk van het aanbod:


  • Verificatie van inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer indien van toepassing)
  • Basisgegevens (naam, adres, geboortedatum)
  • Betaalmethodes
  • Informatie opgeslagen in het onderdeel “About Me” over uw situatie en interesses.


We geven uw klantgegevens ook door aan de bedrijven van de Lidl-groep waarmee u contact opneemt in het kader van klantendienstvragen i.v.m. doeldiensten die met My Lidl Account verbonden zijn.


Als u de Google Assistant gebruikt bij de doeldienst, dient u er rekening mee te houden dat Google hiervoor toegang krijgt tot uw klanten-ID om een verbinding aan te maken met de doeldienst. Gegevensverwerkingen door Google (zover wij weten het registreren en omzetten van spraakbevelen) gebeuren op eigen verantwoordelijkheid door Google. Bekijk voor meer informatie de afzonderlijke privacyverklaring van Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=nl).


Doorgifte aan dienstverleners

Daarnaast maken we gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken. De ondernemingen die daarbij voor ons werken worden zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk gemachtigd. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden voor het begin van de gegevensverwerking en daarna regelmatig door ons gecontroleerd. Deze ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden. In die optiek geven wij uw gegevens door aan ontvangers die ons

  • opslagcapaciteit, databanksystemen e.d. ter beschikking stellen,
  • helpen fraude te voorkomen,
  • technische support aanbieden en ons
  • rond marketingtechnische thema’s adviseren.


We sluiten elke verdere overdracht van uw gegevens aan derden uit.


Doorgifte aan derde landen

Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten or de Europese Economische Ruimte) kunt u dit afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze serviceproviders zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. Door het nemen van adequaatheidsbesluiten heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van de landen met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Als er geen passend beschermingsniveau is vastgesteld door de Europese Commissie voor een derde land, zullen we ervoor zorgen dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door middel van andere maatregelen, zoals: bindende interne gegevensbeschermingsregels, standaard contractbepalingen, certificeringsmechanismes of erkende gedragscodes. Neem voor meer informatie contact op met onze Data Protection Officer (zie hierboven).


4. Hoe waarborgen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, is het voor onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, verboden om zonder toestemming persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde medewerkers die gesensibiliseerd werden rond de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn vanaf het begin van hun dienstverband contractueel gebonden aan geheimhouding. En deze verplichting blijft ook na beëindiging van hun arbeidsovereenkomst van kracht.

5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Doorgaans bewaren we uw gegevens zolang u een geregistreerde gebruiker van My Lidl Account bent.


Als u zich alleen via My Lidl Account bij de doeldienst heeft geregistreerd, worden uw gegevens dienovereenkomstig verwijderd zodra u de verwijdering van uw account bij de doeldienst aanvraagt. Houd er echter rekening mee dat als u zich via My Lidl Account bij verschillende doeldiensten heeft geregistreerd, uw My Lidl Account en alle door ons opgeslagen persoonlijke gegevens pas worden verwijderd nadat alle doeldiensten die aan de My Lidl Account zijn gekoppeld, zijn verwijderd. De bewaartermijnen die worden beschreven in de privacyvoorwaarden van de doeldienst zijn van toepassing.


De verwerking en opslag van gegevens is de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitant van de gebruikte Dienst, die de gegevens gebruikt die nodig zijn om de voor dit doel bestelde Dienst te leveren en deze vervolgens archiveert in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen (de bewaartermijnen beschreven in de privacyvoorwaarden van de doeldienst zijn dienovereenkomstig van toepassing).


6. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?

Uiteraard zullen wij u op verzoek informatie verstrekken conform art. 15 van de AVG (met name de persoonsgegevens die over u, de ontvanger of de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgespeeld, het doel van de opslag, enz. verzameld worden). Deze informatie verstrekken wij gratis. Daarnaast hebt u onder de respectieve wettelijke voorwaarden recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


In het geval dat de gegevensverwerking op artikel 6 lid 1 letter f van de AVG berust of het doeleinde van de verwerking direct marketing is, heeft u het recht deze verwerking te betwisten.


Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde voor de toekomst in te trekken


7. Geen verplichting om gegevens te verstrekken

Voor zover u deze gegevens zelf verstrekt, bent u niet verplicht om de bovenstaande vrijwillige informatie te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen we u echter niet de volledige My Lidl Account-service of de doeldiensten die daarop gebaseerd zijn aanbieden. Enkel optionele velden zijn in My Lidl Account als zodanig aangeduid.


8. Kunnen we de privacyvoorwaarden veranderen?

Een aanpassing van deze privacyvoorwaarden kan noodzakelijk zijn door veranderingen in de wettelijke situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking van My Lidl Account. Als de omstandigheden of het doeleinde van de verwerking van uw persoongegevens veranderen, zullen we u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.


Gebruiksvoorwaarden downloaden

Hieronder kunt u de gebruiksvoorwaarden als pdf-versie downloaden.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.
Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.