My Lidl Account privacyverklaring


Versie: november 2021


My Lidl-account is een dienst (hierna 'dienst' of ‘My Lidl Account’) van de Lidl-groep (hierna ' ondernemingsgroep' genoemd) die wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (“Lidl Stiftung","wij","ons").


Lidl Stiftung verwerkt de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden van de dienst als verantwoordelijke partij, voor zover zij de gegevens verzamelt, aggregeert, evalueert en verzendt naar andere bedrijven van de Lidl-ondernemingsgroep voor de uitvoering van de dienst.


De lijst omvat enkel de relevante en huidige Lidl-bedrijven. In de toekomst kunnen andere bedrijven toegevoegd worden aan deze lijst. Deze gegevensoverdracht is beperkt tot verzamelingen waarvan de desbetreffende Lidl-onderneming uw gegevens nodig heeft om de desbetreffende dienst aan te bieden of om ons als een dienstverlener binnen het toepassingsgebied van My Lidl Account te ondersteunen (zie verder voor meer informatie).


Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Lidl Stiftung als verwerkingsverantwoordelijke. Contacteer ons gerust voor vragen in verband met gegevensbescherming en het uitoefenen van uw rechten als betrokkene: privacy@lidlplus.be data protection officer van Lidl Stiftung kan op het bovenstaande postadres gecontacteerd worden.


Het met een wachtwoord beveiligde My Lidl Account biedt een single sign-on-service (“SSO”) alsook het gebruik van een My Lidl Account-portaal. Aan de hand van SSO kunt u, na een eenmalige registratie voor een online service van de ondernemingsgroep (bv. webshops, click-en-collect-service, apps, enz., hierna “doeldienst” genoemd), deze doeldienst met één enkele gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken, op voorwaarde dat SSO voor die doeldienst geïmplementeerd is.


Op het My Lidl Account-portaal kunt u de informatie in uw My Lidl Account vanop één centrale locatie bekijken, beheren en corrigeren. In het My Lidl Account-portaal staan de klantengegevens en informatie beschreven onder punt 1 (About me, betaalgeschiedenis)


1 Welke persoonsgegevens verzamelen we?


Registratie voor My Lidl Account


Als u zich bij de doeldienst registreert zonder dat u zich eerder voor een andere doeldienst heeft aangemeld en dus voor de eerste keer het My Lidl Account aanmaakt, vragen wij minstens uw e-mailadres en een wachtwoord als onderdeel van het registratieproces. Afhankelijk van de doeldienst worden ook bijkomende klantengegevens verzameld: voornaam, familienaam, geboortedatum, gsm-nummer en stamfiliaal. Aanspreektitel, geslacht en adres (straat, huisnummer, postcode, stad en land) kunnen optioneel vermeld worden. In de privacyvoorwaarden van de desbetreffende doeldienst kunt u zien welke gegevens specifiek doorgestuurd worden naar de doeldienst. Als u inlogt op de doeldienst met een al bestaand My Lidl Account, zullen we alleen om de bovengenoemde klantengegevens vragen die u nog niet heeft verstrekt en die noodzakelijk zijn om deze doeldienst te gebruiken.


We verzamelen ook gegevens zoals: uw IP-adres, clickdata, de duur van uw bezoek aan de My Lidl Account-registratiewebsite, online identificatiegegevens zoals apparaat-ID, browsergegevens, d.w.z. browsernaam en -versie, naam en versie van het besturingssysteem van het apparaat waarop de browser is geïnstalleerd en netwerkgebaseerde locatiegegevens van uw apparaat bij het inloggen.


Daarnaast bewaren en verwerken we ook bepaalde gegevens in zogenaamde logbestanden als u de registratiepagina bezocht heeft. Een logbestand biedt informatie over de datum en het tijdstip waarom de registratie/loginpoging plaatsvond en of het gelukt is, alsook het opgegeven e-mailadres en het IP-adres.


Gebruik van de About me-functie


Als u bepaalde informatie over uw situatie en interesses vrijwillig invult onder “About me” van het My Lidl Account-portaal, zullen we deze gegevens in uw overzicht bewaren.


Betaalgeschiedenis


Naast de hierboven vermelde gegevens, kunnen we ook informatie ontvangen van de doeldienst die u gebruikt over de betaalmethodes die daarin opgeslagen werden en de geschiedenis van uw aankopen en bestellingen. We geven deze gegevens weer in uw My Lidl Account-portaal. In de privacyvoorwaarden van de doeldienst kunt u lezen welke doeldiensten hun betaalgeschiedenis doorgeven aan My Lidl Account.


Analyse van gebruikersgedrag / cookies


Bij het gebruik van het My Lidl Account-portaal worden cookies gebruikt. We gebruiken twee soorten cookies: technisch noodzakelijke, zonder welke de functionaliteit van de website beperkt zou zijn, en optionele statistische cookies. Een overzicht van de gebruikte cookies met meer informatie (bijv. over opslagduur) vindt u in onze Cookievoorwaarden (behalve de cookies voor gebruiksgemak en marketingdoeleinden die daar ook opgelijst zijn).


Klantendienst


Als u de Lidl-klantendienst contacteert, kunnen zij de informatie in uw My Lidl Account bekijken om u zo efficiënt mogelijk te helpen.2 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?


Doel van registratie, login en accountbeheer


Om u het grootst mogelijke gebruiksgemak te bieden, slaan wij uw persoonsgegevens op in My Lidl Account, zodat u uw persoonlijke gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren om de dienst te gebruiken.


Vanaf nu kan uw My Lidl-account worden gebruikt voor alle aangesloten doeldiensten zonder dat u telkens een afzonderlijke registratie of een hernieuwde invoer van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig hebt, zoals vastgelegd en overeengekomen in de gebruiksvoorwaarden.


De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.


Dit geldt ook voor alle bijkomende persoonsgegevens die wij van de doelsdiensten met betrekking tot uw gebruik van uw My Lidl Account ontvangen.


Als u bepaalde informatie over uw situatie en interesses vrijwillig invult onder “About me”, zullen we deze gegevens in het overzicht van uw My Lidl Account bewaren, zoals voorzien in de gebruiksvoorwaarden. Die wettelijke basis hiervoor is eveneens art. 6 (1) (b) AVG.


Doel van het beveiligen van uw klantprofiel


In het kader van registratie en / of login maken wij gebruik van Google reCaptcha, een dienst van Google. Ons gerechtvaardigd belang hier ligt bij de bescherming van uw gegevens en onze systemen. In deze context wordt een analyse van diverse informatie gebruikt om te bepalen of de gegevensinvoer wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Deze analyse begint automatisch zodra u de registratiewebsite van My Lidl Account opent. Voor de analyse evalueert Google reCaptcha diverse informatie (bijv. IP-adres, uw tijd doorgebracht op de pagina of clickdata gemaakt door de gebruiker). De gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. Door de verzameling en analyse kunnen wij of Google u niet identificeren. In het bijzonder zal de informatie door Google niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens van u. Ga voor meer informatie over Google reCaptcha naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl of https://policies.google.com/terms?hl=nl. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (f) AVG.


Doel van het verwerken van technische gebruiksgegevens om misbruik te voorkomen


Bovendien gebruiken we uw IP-adres en de hierboven beschreven online identificatiegegevens, logbestanden en uw netwerkgebaseerde locatie om misbruik te voorkomen en beveiligingsinbreuken en andere verboden of onwettige activiteiten te voorkomen en op te sporen. Als u bijvoorbeeld inlogt vanaf een nieuw / onbekend apparaat, kunnen we u op de hoogte stellen van een dergelijke inlogpoging. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze service (art. 6 (1) (f) AVG).


Doel van het gegevensoverzicht en beheer in My Lidl Account-portaal


SSO biedt u portaaloverkoepelende identiteit die herkend en geverifieerd wordt door de verbonden doeldiensten. Op die manier kunt u uw basisgegevens en informatie uit de “About me” functies vermeld onder punt 1 ook vanuit de verbonden doeldiensten in het My Lidl Account-portaal bekijken en kunnen deze gegevens voor de desbetreffende doeldienst gebruikt worden, voor zover dit vereist is voor het doeleinde. Met het My Lidl Account-portaal kunt u de gegevens die u daar en in uw My Lidl Account opgeslagen heeft eenvoudig en centraal beheren. U kunt uw gegevens bijvoorbeeld corrigeren of gedeeltelijk verwijderen, uw wachtwoord wijzigen en informatie bekijken over uw aankopen en bestellingen in de desbetreffende doeldiensten. Bovendien biedt het My Lidl Account-portaal u de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens te gebruiken terwijl u de doeldienst gebruikt. Bij het betaalproces in de Lidl-webshop kunt u bijvoorbeeld automatisch uw adres laten invullen dat in het My Lidl Account-portaal opgeslagen werd, zonder dat u het hoeft in te geven.


Doel van het verwerken van “About me” om uw productinteresses te bepalen en onze online aanbiedingen te optimaliseren


Als u bepaalde informatie over uw omstandigheden en interesses vrijwillig invult onder “About me”, zullen we deze gegevens in het overzicht van uw My Lidl Account bewaren.


Als u zich geregistreerd heeft voor Lidl Plus, zullen we uw informatie in “About me” ook gebruiken om gepersonaliseerde reclame aan te bieden als onderdeel van de Lidl Plus-dienst, zoals voorzien in de gebruiksvoorwaarden van de Lidl Plus-website. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons i.v.m. het gebruik van Lidl Plus.


Doel van het verwerken van klantverzoeken


Als u onze klantendienst contacteert i.v.m. problemen met My Lidl Account, zullen we uw gegevens die daar opgeslagen zijn, gebruiken om uw verzoek te verwerken. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (b) AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is om u deze dienst te verstrekken of om een contractuele voorwaarde overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden te herstellen.


Als u de klantendienst van Lidl contacteert i.v.m. problemen met doeldiensten, zullen we de gegevens in uw My Lidl Account doorgeven aan de desbetreffende doeldienst, zodat zij uw verzoek zo efficiënt mogelijk kunnen verwerken. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) (b) AVG, d.w.z. wij vervullen ons contract met u.


Gebruik van cookies


Als we technisch noodzakelijke cookies gebruiken, verwerken we uw gegevens om u onze dienst te verstrekken. De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 (1) (b) AVG. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vrijwillig in te stemmen met het gebruik van “analytische cookies” (en om deze toestemming later weer in te trekken). De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming op basis van art. 6 (1) (A) AVG. Meer informatie hierover vindt u in onze cookievoorwaarden.3 Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?


Doorgifte aan de exploitanten van de doeldiensten


Als u uw My Lidl Account gebruikt om een doeldienst te gebruiken, geven wij uw gegevens door aan de exploitant van de respectieve doeldienst met het oog op het verwerken van aankoopcontracten of andere diensten die zijn besteld via de doeldiensten die door My Lidl Account worden gedekt. Deze laatste ontvangt in elk geval die gegevens die nodig zijn voor het leveren van de dienst, voor zover deze door u zijn opgeslagen in het My Lidl Account-portaal of naar het portaal doorgestuurd werden door een andere doeldienst, d.w.z. afhankelijk van het aanbod:

  • Verificatie van inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer indien van toepassing).
  • Basisgegevens (naam, adres, geboortedatum)
  • Betaalmethodes
  • Informatie opgeslagen in het onderdeel “About Me” over uw situatie en interesses.

We geven uw klantgegevens ook door aan de bedrijven van de ondernemingsgroep waarmee u contact opneemt in het kader van klantendienstvragen i.v.m. doeldiensten die met My Lidl Account verbonden zijn.


Als u de Google Assistent gebruikt, houd er dan rekening mee dat de gegevensverwerking door Google (voor zover wij weten, het opnemen en omzetten van spraakopdrachten) de exclusieve verantwoordelijkheid van Google is. Raadpleeg voor meer informatie het afzonderlijke privacybeleid van Google. Het My Lidl Account geeft alleen je klantnummer door aan Google, zodat er een koppeling kan worden gemaakt tussen de dienst en de Google Assistent.


Doorgifte aan dienstverleners


Daarnaast maken we gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken. De bedrijven die namens ons optreden, worden zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk opdracht gegeven. Ze zijn gebonden aan onze instructies en worden door ons gecontroleerd voor aanvang van de gegevensverwerking en regelmatig daarna. Deze bedrijven streven nooit hun eigen doeleinden na met uw persoonsgegevens. In dit verband geven wij uw gegevens door aan ontvangers die ons


  • voorzien van opslagcapaciteit, databasesystemen of iets soortgelijk,
  • helpen fraude te voorkomen,
  • technische ondersteuning bieden en
  • marketingadvies geven.


We sluiten elke verdere overdracht van uw gegevens aan derden uit.


Doorgifte aan derde landen


Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte), kan u dit afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze serviceproviders zoals beschreven in deze privacyvoorwaarden. Door adequaatheidsbesluiten te nemen, heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van landen met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Als er geen passend beschermingsniveau is vastgesteld door de Europese Commissie voor een derde land, zullen we ervoor zorgen dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door middel van andere maatregelen, zoals: bindende interne gegevensbeschermingsregels, modelcontractbepalingen, certificeringsmechanismen of erkende gedragscodes. Neem voor meer informatie contact op met onze Data Protection Officer (zie hierboven).4 Hoe zorgen we voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?


Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, is het onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking verboden om zonder toestemming persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde medewerkers, die gevoelig zijn voor gegevensbeschermingswetgeving, zijn contractueel verplicht om bij aanvang van hun dienstverband het gegevensgeheim te bewaren. Deze verplichting blijft bestaan na beëindiging van de arbeidsrelatie.5 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?


Doorgaans bewaren we uw gegevens zolang u een geregistreerde gebruiker van My Lidl Account bent.


Als u zich alleen via My Lidl Account bij de doeldienst heeft geregistreerd, worden uw gegevens dienovereenkomstig verwijderd zodra u de verwijdering van uw account bij de doeldienst aanvraagt. Houd er echter rekening mee dat als u zich via My Lidl Account bij verschillende doeldiensten heeft geregistreerd, uw My Lidl-account en alle door ons opgeslagen persoonlijke gegevens pas worden verwijderd nadat alle doeldiensten die aan de My Lidl Account zijn gekoppeld, zijn verwijderd. De bewaartermijnen die worden beschreven in de privacyvoorwaarden van de doeldienst zijn van toepassing.


De verwerking en opslag van gegevens is de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitant van de gebruikte dienst, die de gegevens gebruikt die nodig zijn om de voor dit doel bestelde dienst te leveren en deze vervolgens archiveert in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen (de bewaartermijnen beschreven in de privacyvoorwaarden van de doeldienst zijn dienovereenkomstig van toepassing)

6 Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?


Op verzoek zullen wij u uiteraard de informatie op basis van art. 15 AVG (in het bijzonder de gegevens die over u opgeslagen zijn, de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens doorgestuurd worden, het doel van de opslag, etc.) bezorgen. Wij zullen deze informatie uiteraard gratis verstrekken. Daarnaast heeft u het recht, onder de toepasselijke wettelijke voorwaarden, onjuiste gegevens te laten corrigeren alsook uw persoonsgegevens te laten wissen alsook beperking van de verwerking en gegevensoverdracht te vragen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op art. 6 (1) (f) AVG of voor direct marketing uitgevoerd wordt, heeft u het recht bezwaar in te dienen tegen deze verwerking.


Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming (art. (1) (a) AVG), heeft u het recht deze toestemming te allen tijde voor de toekomst in te trekken.


7 Geen verplichting om gegevens te verstrekken


Indien u deze gegevens zelf verstrekt, bent u niet verplicht de bovenstaande vrijwillige gegevens in te vullen. Zonder deze gegevens kunnen we u echter niet de volledige My Lidl Account-service of de doeldiensten die daarop gebaseerd zijn aanbieden. Enkel optionele velden zijn in My Lidl Account als zodanig aangeduid.


8. Kunnen we de privacyvoorwaarden veranderen?


Een aanpassing van deze privacyvoorwaarden kan noodzakelijk zijn door veranderingen in de wettelijke situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking van My Lidl Account. Als de omstandigheden of het doeleinde van de verwerking van uw persoongegevens veranderen, zullen we u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.


Privacyvoorwaarden downloaden

Hier kunt u de privacyvoorwaarden als pdf-versie downloaden.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .