Je browser is niet compatibel

Je browser is niet compatibel

High Five

high five

Om onze droom te verwezenlijken, zullen ook bij onze leidinggevenden een aantal zaken anders moeten. Waarom? Om onze mensen nog meer te motiveren en te betrekken? Hoe doen we dat? Aan de hand van vijf principes, elk gekoppeld aan een vinger. Dit is de 'High Five'.

1. Leiden door communicatie: duim

 Een sterke leider is iemand die in gesprek gaat met zijn medewerkers, die hen vragen stelt en interesse toont. Iemand die luistert naar je ideeën, maar ook de droom en de strategie van het bedrijf aan je uitlegt.

 2. Medewerkers ontwikkelen: wijsvinger

 Een sterke leider is ook een coach, die naar elk van zijn teamleden 'wijst' om feedback te geven en hen te helpen groeien. Iemand die peilt naar de motivatie en ambities van zijn medewerkers. Iemand die ervoor zorgt dat mensen elke dag beter worden in hun job.

 3. Resultaatgericht en dynamisch zijn: middelvinger

 De grootste vinger staat voor resultaatgerichtheid en dynamisch zijn. Een sterke leider is immers iemand die zijn teamleden naar hun beste prestaties tilt, door hen doelen te geven waarnaar ze kunnen mikken.

 4. Vertrouwen geven en fair handelen: ringvinger

 De ringvinger staat traditioneel voor vertrouwen. Een sterke leider is ook iemand die vertrouwen geeft aan zijn medewerkers, die zaken durft los te laten.

 5. Verantwoordelijkheid opnemen en een voorbeeld zijn: pink

 De pink ten slotte staat voor 'lead by example': leiding geven door zelf ook te doen wat je van je medewerkers verwacht. Een sterke leider neemt ook verantwoordelijkheid, en durft zijn nek uitsteken om het team te helpen.