Privacyverklaring

Versie januari 2020

Hartelijk dank voor uw interesse in Lidl Plus. 

Lidl Plus is een getrouwheidsprogramma van de Lidl-groep dat ondersteund wordt door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland (‘Lidl Stiftung’, ‘wij’, 'ons’), die de voor het klantenserviceprogramma getrouwheidsprogramma benodigde persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de gegevens voor de uitvoering van het getrouwheidsprogramma verzameld, samengevoegd, geëvalueerd en doorgegeven worden aan andere bedrijven van de Lidl-groep. De Lidl-groep omvat ook verschillende nationale en regionale bedrijven die hier in detail worden vermeld, evenals Lidl Digital International GmbH & Co. KG (de ‘Lidl-bedrijven’). 

Deze lijst geeft alleen de huidige groep van Lidl-bedrijven weer. In de toekomst kunnen ook andere ondernemingen aan deze lijst worden toegevoegd, indien SB Lidl KG direct of indirect aandelen in de desbetreffende onderneming bezit en zij aan het aanbod van Lidl Plus deelnemen. 

Voor zover deze Lidl-bedrijven via het klantendienstprogramma getrouwheidsprogramma gegevens ontvangen en u informeren over actuele aanbiedingen en acties van Lidl, treden zij zelf op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving. 

U kunt de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Lidl Stiftung contacteren via: Datenschutz@lidl.com

Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat,  exclusieve kortingen en speciale acties. Afhankelijk van waar en in welke mate u Lidl Plus Services gebruikt, worden uw gegevens door Lidl Stiftung doorgegeven aan bepaalde Lidl-bedrijven om u de bijbehorende diensten te kunnen leveren.

1. Welke  persoonsgegevens verzamelen we over u en welke communicatiekanalen gebruiken we hiervoor? 

Selectie van de regio 

Via een dienovereenkomstige zoekfunctie kunt u nagaan of de Lidl-winkels in uw regio al deelnemen aan Lidl Plus. Als Lidl Plus nog niet beschikbaar is in de geselecteerde regio, kunt u ons uw e-mailadres doorgeven en ontvangt u een e-mailbericht zodra de voordelen van Lidl Plus ook in de gekozen regio beschikbaar zullen zijn.

Registratie voor Lidl Plus

Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van onze klanten: aanspreking/geslacht, voornaam, familienaam, adres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land), favoriete Lidl-winkel, geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer. Ter bepaling van de favoriete Lidl-winkel kan de geolokalisatiefunctie van uw gsm gebruikt worden. 

Winkelbezoeken

Wanneer u zichzelf identificeert bij een bezoek aan een winkel, door uw Lidl Plus klantenkaart te scannen aan de kassa, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoeveelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw aankoop toe te wijzen aan uw klantenaccount, streven wij de onder punt 2 genoemde doeleinden na, zoals het u kunnen voorstellen van aanbiedingen die specifiek op uw voorkeuren en interesses zijn afgestemd en het kunnen deelnemen aan promoties.    

U identificeert zich actief aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

Klantendienst

Wanneer u contact opneemt met de klantendienst van Lidl-bedrijven, gebruiken zij de gegevens die u in dit kader verstrekt om uw verzoek te verwerken. Als wij u als ‘Lidl Plus’-klant kunnen identificeren aan de hand van de gegevens die u bij uw inschrijving bij Lidl Plus hebt verstrekt (zie "Registratie voor Lidl Plus" hierboven), slaan wij de informatie over eventuele bezwaren of klachten over uw 'Lidl Plus’-account op om onze aanbiedingen beter te kunnen afstemmen op uw interesses. Op deze manier voorkomen wij bijvoorbeeld dat u verdere informatie en aanbiedingen ontvangt over producten die niet met uw verwachtingen en interesses stroken. U kunt bezwaar maken tegen de koppeling van uw verzoek aan de klantendienst met uw 'Lidl Plus’-account door dit duidelijk aan te geven in uw verzoek.

Als u gebruikmaakt van ons contactformulier, bewaren wij de informatie die u in het contactformulier invult. 

Gebruik van de app

Telkens u de app gebruikt, registreren we de winkel waarin u aankopen doet. Daarnaast houden we bij welke coupons bekeken en geactiveerd werden, alsook uw klikgedrag en de door u geselecteerde thuiswinkel. Verder verzamelen we informatie over de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en de versie van de app die u gebruikt.

Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens versleuteld opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.

Digitale kastickets kunnen opgeslagen worden op uw toestel of direct worden doorgestuurd via andere apps op uw toestel (zoals bvb Messenger, whatsapp, e-mail) voor zover u de app toegang geeft tot uw foto's/media. De camera van uw mobiele apparaat kan worden gebruikt voor het scannen van QR-coupons, als u de bijbehorende toestemming verleent.

Wij voeren in-app enquêtes uit en verzamelen hiervoor informatie over uw koopgedrag, uw gebruik van de app en uw persoonlijke situatie en interesses.

Online shop

Als u zich voor de Lidl Online Shop of op onze Lidl-website geregistreerd hebt, verzamelen wij informatie over uw gebruik van deze online aanbiedingen, inclusief het type, de hoeveelheid en de prijs van de producten die u online hebt gekocht, de coupons die u hebt ingeruild, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van betaling en de gebruikte betaalmiddelen. Wij verzamelen deze informatie over voormelde Lidl-diensten voor de doeleinden die bij punt 2 uiteengezet worden, zoals het u kunnen voorstellen van aanbiedingen die specifiek op uw voorkeuren en interesses zijn afgestemd en het kunnen deelnemen aan promoties. Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, kunnen wij of een van de Lidl-bedrijven u (indien mogelijk individuele) informatie toesturen over producten, promoties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuws uit de streaming-, winkel-, online shop-, bloemen-, foto- en reisaanbieding evenals vragenlijsten van klanttevredenheidsonderzoeken. Om deze informatie aan u te bezorgen, zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en eventueel uw naam. Wij bewaren en verwerken deze gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief. Daarbij wordt gebruikgemaakt van gepersonaliseerde gebruikersprofielen waaraan uw persoon en/of e-mailadres wordt toegewezen, om een eventuele reclamebenadering, met name in de vorm van nieuwsbrieven, beter te kunnen afstemmen op uw persoonlijke interesses en om het online aanbod te verbeteren.

Analyse van gebruikersgedrag / cookies

Bij het gebruik van de websites van de Lidl-groep maken wij gebruikersprofielen aan voor statistische evaluatie en een op de behoeften afgestemde vormgeving en kennen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer. Hiervoor verzamelen wij de websites van de Lidl-groep die u heeft bezocht, de frequentie en duur van een bezoek, de pagina’s die aangeklikt werden en de geselecteerde producten. 

 

Adjust

De Lidl Plus app maakt gebruik van de Adjust Analysis Tool, een product van adjust GmbH. Wanneer u de ‘Lidl Plus’-app installeert, kunt u onder andere de installatie- en gebeurtenisgegevens van uw ‘Lidl Plus’-app aanpassen (bv. gebruik van de app of interacties binnen het klantenaccount). Daarmee kunnen we de manier begrijpen waarop u met onze app werkt. Verder kunnen we dit gebruiken om onze mobiele reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren. Voor deze analyse maakt adjust gebruik van de IDFA ('Identifier for Advertising' = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of de advertentie-ID van Android, het IP-/MAC-adres, de HTTP-header en een vingerafdruk van uw eindapparaat (aanvullend: tijdstip van opening, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en -versie alsook de app-versie). Daarnaast gebruikt IDFA informatie over uw toestel en webactiviteit, alsook App en Event Tokens. De verwerking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats onder een pseudoniem. De IDFA en de advertentie-ID van Android kunt u via uw besturingssysteem op elk moment resetten of deactiveren. 

Bovendien geeft Adjust deze gegevens door aan onze dienstverlener Google LLC (“Google”) en Facebook, Inc (“Facebook”). Indien Google en Facebook u aan de hand van deze gegevens kunnen identificeren, geven ze informatie aan adjust op basis van welke reclamecampagne u in de App Store terechtgekomen bent en wat u daar gedaan heeft (m.a.w. of u de app gedownload of geannuleerd heeft en dergelijke informatie). Adjust stelt op basis van die informatie anonieme statistieken op zodat wij het succes van individuele reclamecampagnes kunnen zien.

Google Firebase

In de app worden A/B-testen, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions en Remote Config aangewend, wat analysediensten van Google LLC zijn (hierna "Firebase"), waarmee o.a. het gebruik van de app geanalyseerd kan worden. Wanneer u de ‘Lidl Plus’-app installeert, registreert Firebase wanneer en hoelang de app gebruikt wordt, welke pagina's van de app geopend worden, welke functies aangeklikt worden en welke inhoud weergegeven wordt. Daarmee kunnen we de manier begrijpen waarop u met onze app werkt. Bovendien kunnen we de app voortdurend verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag en u voorzien van meer relevante aanbiedingen/diensten. Daarnaast kunnen we meerdere app-testen parallel uitvoeren en de app verder ontwikkelen op basis van de verzamelde gegevens.

Om deze analyse te kunnen verrichten, heeft Firebase toegang tot uw klantnummer van zodra de registratie voltooid is. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Firebase vindt u op de website van Google Firebase: https://policies.google.com/privacy.

Opt out

Wanneer u geen tracking wenst tijdens het gebruik van Lidl Plus, kunt u hier op elk moment voor de toekomst bezwaar tegen maken en de trackingfunctie zelf uitschakelen na uw registratie voltooid te hebben, via de ‘Opt out’-mogelijkheid die u in de app onder “meer” > “wettelijke informatie” terugvindt.

Nieuwsbrief / pushberichten / sms

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Daarbij registreren we het tijdstip van opening en de links waarop u hebt geklikt, de aangeklikte pagina’s, de geselecteerde producten alsook het tijdstip, de duur en de frequentie van uw gebruik.

Niet opgenomen in de beoordeling van uw hierboven gepresenteerde persoonsgegevens zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 van de AVG (zoals informatie over uw gezondheid of geloofsovertuiging).  

2. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen de in punt 1 genoemde gegevens om u van de overeenkomstige diensten van Lidl Plus te kunnen voorzien. 

Doel van de communicatie, identificatie en bescherming van uw klantenprofiel

De stamgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden gebruikt om met u te communiceren en om uw winkel- en gebruikersgedrag ondubbelzinnig te kunnen toewijzen aan uw klantenprofiel. 

Voor zover u in het kader van het gebruik van onze app of bij de instellingen van uw mobiele toestel instemde met de zogenaamde geolokalisering via het dialoogvenster waarmee u ons ter zake toestemming verleent, maken we gebruik van deze functie om u diensten op maat te kunnen aanbieden, die betrekking hebben op de plaats waar u zich op dat ogenblik bevindt. Zo verwerken we met name in het kader van de functie 'winkel zoeken' op basis van gps- en overige netwerkinformatie uw locatie om u de dichtstbijzijnde winkels te kunnen tonen. Geolokalisatiegegevens worden niet bij ons opgeslagen.

Tijdens uw registratie vragen wij u naar uw geboortedatum (zie punt 1 hierboven). Enerzijds vereist uw deelname een minimumleeftijd van 18 jaar (zie punt 2 van de deelnamevoorwaarden). Anderzijds bestaan er ook leeftijdsgrenzen die we dienen te respecteren bij het reclame maken voor bepaalde producten met het oog op de bescherming van minderjarigen. Reclame voor alcoholische dranken mag bijvoorbeeld niet gericht zijn op kinderen of adolescenten. 

Verder gebruiken wij uw e-mailadres in het bijzonder om u te beschermen tegen een ongeoorloofde toegang door derden door u een e-mailbericht te sturen, bijvoorbeeld wanneer iemand inlogt op uw account via een onbekend apparaat, d.w.z. een toestel dat nog niet eerder gebruikt werd om toegang te krijgen tot de ‘Lidl Plus’-app.

Deze verwerkingen vinden plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, b) van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om het gebruik van de app zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken (art. 6, lid 1, f) van de AVG).

Als u een aanvraag indient via het contactformulier binnen de app, zullen wij de informatie die u via de app verstrekt, opslaan en gebruiken om uw aanvraag zo goed mogelijk te verwerken. De verwerking van de informatie die u via deze weg meedeelt, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, b) van de AVG. 

Doel van de optimalisering van de distributiegebieden

Wanneer u ons uw adresgegevens verstrekt, gebruiken we deze om onze distributiegebieden voor de verspreiding van onze folders te identificeren en te optimaliseren, waardoor we de verspilling van folders kunnen beperken en doelgerichter reclame kunnen maken. Het opgeven van het adres is echter niet verplicht. Deze informatie wordt verwerkt op basis van ons legitieme belang in het optimaliseren van distributiekanalen (art. 6, lid 1, f) van de AVG).

Doel van het bepalen van uw productbelangen

Wij willen u beter leren kennen, zodat wij u de voordelen van het lidmaatschap van Lidl Plus kunnen toekennen en u de best mogelijke aanbiedingen op maat kunnen voorleggen en doelgerichte klantenonderzoeken kunnen uitvoeren. Hiertoe bepalen we eerst welke producten, promoties en diensten voor u interessant en relevant kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw aandacht vestigen op kortingsacties voor uw favoriete producten, kunnen we u bijzonder voordelige prijzen aanbieden en u doelgericht informeren over aantrekkelijke aanbiedingen in specifieke assortimenten.

Om deze reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij een reeks persoonsgegevens over uw winkelgedrag. 

Op basis daarvan kunnen we dan conclusies formuleren over uw productinteresses. Dit omvat alle onder punt 1 genoemde gegevens.

Maar ook de andere gegevens die hierboven aangehaald werden, kunnen ons meer vertellen over potentiële artikelen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hierbij gaan we op zoek naar mogelijke verbanden tussen een of meerdere persoonsgegevens en productinteresses. Om een dergelijke relatie te bepalen, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw  persoonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn. 

Deze verwerkingen vinden plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, b) van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigdbelang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw productinteresses (art. 6, lid 1, f) van de AVG).

Doel van de informatie en de reclameaanpak

Als u uw toestemming hebt gegeven, zullen bedrijven van de Lidl-groep u elektronisch (bv. per e-mail of sms) en/of per post informeren over acties en aanbiedingen uit hun respectieve productassortimenten en u uitnodigen om deel te nemen aan klantenonderzoeken. 

Dat u op deze manier direct aangesproken wordt, komt omdat u ons hiertoe toestemming hebt gegeven (art. 6, lid 1, a) van de AVG); of (indien u geen toestemming hebt gegeven of deze opnieuw hebt ingetrokken), omdat wij een overwegend gerechtvaardigd  belang hebben om per post aan direct marketing te doen (art. 6, lid 1, f) van de AVG).

Doel van de plaats- en tijdgerelateerde modulatie

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens met betrekking tot de plaats en het tijdstip van uw aankopen om u tijd- en plaatsgebonden reclame toe te sturen, bv. door middel van push- of sms-berichten op uw mobiele telefoon. Als uw favoriete winkeldag bijvoorbeeld op een zaterdag valt, dan kunnen wij u informeren over speciale aanbiedingen voor deze dag van de week. Verder kunnen wij u ook een regiospecifiek aanbod doen, op voorwaarde dat wij weten in welke regio u de voorkeur geeft aan winkelen.

Voor zover we de plaats en het tijdstip van uw aankoop analyseren, gebeurt dat met het oog op het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, b) van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd  belang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw productinteresses (art. 6, lid 1, f) van de AVG). 

3. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Wij stellen uw persoonsgegevens als volgt aan derden ter beschikking:

Tot op zekere hoogte maken wij gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken. De bedrijven die in die optiek voor ons werken, worden zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk door ons aangesteld. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden door ons gecontroleerd, voordat de gegevensverwerking begint en worden nadien regelmatig opgevolgd. Deze bedrijven gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden. 

In die optiek geven wij uw gegevens door aan ontvangers die ons

  • opslagcapaciteit, databanksystemen, enz. ter beschikking stellen
  • technische ondersteuning bieden en 
  • ons marketingtechnisch advies verstrekken. 

Op basis van de hierboven toegelichte doorgifte van informatie kan het gebeuren dat bepaalde gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (derde land) verwerkt worden. Elke overdracht van gegevens naar een derde land is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover de Europese Commissie het bestaan van een adequaat beschermingsniveau voor een derde land niet heeft vastgesteld, bieden wij passende garanties om een gepaste bescherming van uw gegevens te waarborgen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gezorgd worden door overeenkomsten inzake gegevensverwerking te sluiten, die modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming van de EU bevatten en voldoende garanties bieden conform de respectieve besluiten van de Europese Commissie (die online geraadpleegd kunnen worden op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

Binnen de Lidl-groep (zie punt 1 hierboven) geven wij uw productvoorkeuren door aan het respectieve Lidl-bedrijf in uw land met het oog op een doelgerichte presentatie van de inhoud die voor u als relevant wordt geacht.

Indien nodig om een aanvraag via onze klantendienst te verwerken, kunnen de door u verstrekte gegevens worden doorgespeeld aan bedrijven van de Lidl-groep. Verder kan het ook zijn dat wij ons genoodzaakt zien om uittreksels van uw aanvraag aan contractuele partners (bv. leveranciers voor productspecifieke verzoeken) door te geven om uw aanvraag te kunnen verwerken.

In geen geval zullen wij uw  persoonsgegevens echter ter beschikking stellen van andere bedrijven buiten de Lidl-groep die deze wensen te gebruiken voor directmarketingactiviteiten. 

4. Hoe waarborgen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, is het voor onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, verboden om zonder toestemming persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde medewerkers die gesensibiliseerd werden rond de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn vanaf het begin van hun dienstverband contractueel gebonden aan geheimhouding. En deze verplichting blijft ook na beëindiging van hun arbeidsovereenkomst van kracht.

5. Hoe garanderen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens?

De veiligheid van uw gegevens is zeer belangrijk voor ons. Daarom nemen wij technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder tegen de gevaren bij overdracht van de gegevens en de ongeoorloofde raadpleging ervan door derden. Bovendien worden de aldus genomen voorzorgsmaatregelen regelmatig aangepast aan de stand van de techniek. 

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken in overeenstemming met de bovenstaande punten. Doorgaans bewaren we uw persoonsgegevens voor de duur van uw deelname aan het Lidl Plus-getrouwheidsprogramma. We bewaren uw gsm-nummer nog voor een periode van 6 maanden na het einde van uw deelname om misbruik van herregistratie te voorkomen. Voor het overige worden de gegevens binnen 72 uur na uw annulering door Lidl Plus verwijderd. Binnen deze 72 uur hebt u de mogelijkheid om uw klantenaccount te herstellen door u opnieuw aan te melden. Het wisproces wordt dan afgebroken. Indien uw gegevens voor een langere periode nodig zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen of voor het veiligstellen, doen gelden of afdwingen van juridische claims, zullen wij uw gegevens in het kader van de gegevensbeschermingsvoorschriften ook na uw opzegging van Lidl Plus bewaren, zolang dit wettelijk verplicht is of zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden. 

7. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?

Uiteraard zullen wij u op verzoek informatie verstrekken conform art. 15 van de AVG (met name welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, wie de ontvanger of de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgespeeld zijn, welk het doel van de opslag is, enz. Deze informatie wordt natuurlijk gratis door ons verstrekt.

Daarnaast hebt u onder de respectieve wettelijke voorwaarden recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. 

En u hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op art. 6, lid 1, letter e of letter f van de AVG of ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. 

Voor zover u uw toestemming gegeven zou hebben, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst opnieuw intrekken, bv. in de app onder "Help” --> "Neem contact met ons op” of (als u rechtstreeks de selectie van specifieke meldingskanalen ongedaan wilt maken) onder "Instellingen” --> "Meldingen” of door een e-mail te sturen via het contactformulier. Als u uw toestemming intrekt, wordt u niet langer geïnformeerd over aanbiedingen van de Lidl-groep. Gelieve er voorts rekening mee te houden dat u na de intrekking van uw toestemming, niet langer volledig gebruik zult kunnen maken van Lidl Plus.

8. Geen verplichting om gegevens te verstrekken

Voor zover u deze gegevens zelf verstrekt, bent u niet verplicht om de bovenstaande vrijwillige informatie te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen wij u echter niet de Lidl Plus-diensten aanbieden die erop gebaseerd zijn.

9. Kan Lidl Plus het privacybeleid wijzigen?

Een aanpassing van het privacybeleid kan nodig blijken als gevolg van wijzigingen in de juridische situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking bij Lidl Plus. Indien de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt, alsmede de identiteit van de verantwoordelijke instantie en de categorieën van ontvangers wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u, indien nodig, om uw toestemming vragen.

10. Bijzonderheden bij het gebruik van het ‘My Lidl’-account

Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

Om het u tijdens uw gebruikservaring zo comfortabel mogelijk te maken, slaan wij uw persoonsgegevens blijvend op in een met een wachtwoord beveiligde ‘My Lidl’-klantenaccount voor online aanbiedingen van de Lidl-groep. Na het instellen van dit klantenaccount hoeft u uw persoonsgegevens niet meer opnieuw in te geven voor het gebruiksproces.

In plaats daarvan kunt u uw ‘My Lidl’-klantenaccount voortaan gebruiken om te profiteren van alle aangesloten online diensten van de Lidl-groep zonder dat u zich telkens nog apart hoeft te registreren of opnieuw gedetailleerde gebruikersgegevens hoeft in te geven. Na registratie hebt u ook de mogelijkheid om u opnieuw af te melden voor individuele diensten. Bovendien kunt u uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen in uw klantenaccount op elk moment bekijken en wijzigen. 

Om een klantenaccount aan te maken, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren. Dit wachtwoord wordt samen met uw e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot uw ‘My Lidl’-klantenaccount. 

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG, waarmee we bedoelen dat u ons deze gegevens bezorgt op basis van de contractuele relatie tussen ons.

 

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Indien nodig worden uw gegevens doorgespeeld aan de exploitant van de desbetreffende aanbieding voor de verdere afhandeling van koopovereenkomsten of andere diensten waartoe opdracht gegeven werd via de aanbiedingen van My Lidl. De exploitant ontvangt de gegevens die nodig zijn voor de verstrekking van de bestelde prestatie, voor zover u deze gegevens in uw ‘My Lidl’-klantenaccount hebt ingegeven, d.w.z. al naargelang de aanbieding:

- controle van de logingegevens (e-mailadres, wachtwoord en eventueel telefoonnummer);
- stamgegevens (naam, adres, geboortedatum);
- opgeslagen betalingsinformatie (bv. creditkaart, PayPal-account).

Een verdergaande overdracht van dergelijke gegevens aan derden is in principe uitgesloten.

Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:

Bij uw eventuele verzoek om uw ‘My Lidl’-klantenaccount te verwijderen, worden uw gegevens dienovereenkomstig gewist.

Verder zijn de verwerking en de opslag van gegevens de verantwoordelijkheid van de respectieve exploitant van de aanbieding waarvan gebruikgemaakt wordt. Deze laatste zal de gegevens die nodig zijn voor de verstrekking van bestelde prestatie, voor dit doel aanwenden om ze dan vervolgens te archiveren in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen (zie hiervoor punt 6 hierboven).

 

Downloadbare versie van de privacyverklaring

De downloadbare pdf-versie van de privacyverklaring van de ‘Lidl Plus’-applicatie vindt u hier.