Je browser is niet compatibel

Je browser is niet compatibel

Wedstrijdreglement “Win een ‘wild’ feestje 2017”

Deelnamevoorwaarden

Afwijkend van de bepalingen in punt 2. Deelnamevoorwaarden / algemeen wedstrijdreglement is de wedstrijd voorbehouden aan fysieke personen van minstens 18 jaar oud die gedomicilieerd zijn in België.

Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van donderdag 05/10/2017 om 00.01 u tot en met zondag 05/11/2017 om 23.59 u.

Prijs

1 diner voor 8 personen t.w.v. € 25 per persoon.

Het diner staat uit een aperitief en driegangenmenu met een wildgerecht als hoofdschotel.

De foodbloggers van ‘bon appelire’ komen op een afgesproken datum aan huis bij de winnaar met alle ingrediënten en maken dit diner ter plekke klaar.

Het diner wordt georganiseerd op zaterdagavond 25/11/2017.

Verloop van de wedstrijd

De klant kan deelnemen aan de wedstrijd via www.lidl.be.
De deelnemer moet op het wedstrijdformulier het volgende invullen:

Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
Een juist antwoord op de wedstrijdvraag “Welk soort bier serveer je, volgens de Wildwijzer in het ‘Wild van ’t seizoen’-krantje van Lidl, best bij een wildgerecht met parelhoen?”.
Een antwoord op de schiftingsvraag “Hoeveel deelnames zullen er op het einde van deze wedstrijd, die loopt van 05/10/2017 om 00u01 t.e.m. 05/11/2017 om 23u59 zijn? ”.

Aan het einde van de wedstrijd zal er 1 winnaar worden geselecteerd uit de volledig en juist ingevulde wedstrijdformulieren, dus uit de deelnemers die 1/ het juiste antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvraag, 2/ juist hebben geantwoord op de schiftingsvraag, of daar het dichtst bij in de buurt zitten.

Ingeval van een ex aequo wordt de deelnemer gekozen die als eerste zijn formulier heeft ingediend.

Gegevens - bekendmaken van de winnaars

5.1 De winnaar van de wedstrijd wordt daar op woensdag 08/11/2017 telefonisch over ingelicht. Door te antwoorden op deze mail kan de winnaar zijn adres nog aanpassen tot zondag 12/11/2017. De prijs wordt op 15/11/2017 aangetekend verzonden naar het opgegeven adres.

Nadien wordt ook nog een e-mail uitgestuurd waarop de winnaar kan antwoorden met zijn volledige adresgegevens, alsook zijn voorkeursdatum voor het diner. De door de winnaar verstrekte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verdere afhandeling van de prijs zullen door Lidl aan de foodbloggers van ‘bon appelire’ worden overgemaakt.

5.2 Als wij er niet in slagen om een winnaar vóór vrijdag 10/11/17 te bereiken vervalt de prijs voor de deelnemer in kwestie. In dat geval wordt er een nieuwe deelnemer aangeduid. 

5.3 De afgekorte voor- en familienaam van de winnaar kan worden gepubliceerd op de Facebookpagina, de Instagramaccount en de website van Lidl België. Tijdens het diner zelf kan ook beeldmateriaal worden gemaakt dat door Lidl op bovenstaande kanalen kan worden gedeeld.