WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD DOOR LIDL

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT “UEFA EURO 2024TM Lidl Kids Team”

1. Deelnemingsvoorwaarden

In afwijking van wat uiteengezet wordt in ‘2. Deelnemingsvoorwaarden / Algemeen wedstrijdreglement’ is de wedstrijd enkel toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België die ouder is dan 18 jaar en de wettelijke vertegenwoordiger is van een kind tussen zes en tien jaar oud (‘vertegenwoordigd kind’) tijdens de periode van het Europees voetbalkampioenschap voor mannen van 14/06/2024 tot 14/07/2024 (hierna ook "UEFA EURO 2024" genoemd).

Deelname is enkel mogelijk op eigen naam. Er is slechts één deelname mogelijk per persoon. Deelnemers die meerdere keren deelnemen of valse informatie verstrekken bij inschrijving kunnen worden uitgesloten van de wedstrijd.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet u aan het volgende voldoen: • Beschikbaarheid van het vertegenwoordigde kind en de deelnemer (of als alternatief een andere wettelijke vertegenwoordiger) om naar Duitsland te reizen voor een voetbalwedstrijd tijdens UEFA EURO 2024 (verblijf van ten minste twee nachten);
 • 22/06/2024: België – Roemenië te Keulen, om 21u. (Nederlandstalig Lidl Kids team)
 • 26/06/2024: [play-off winnaar B] vs. België te Stuttgart, om 18u. (Franstalig Lidl Kids team)
 • Bezit van geldige reisdocumenten voor de deelnemer (of een andere wettelijke vertegenwoordiger) en het vertegenwoordigde kind in geval van winst.

Schoolplicht:De Lidl Kids Team-reis gaat door op wettelijke schooldagen. Het beslissingsrecht en de verantwoordelijkheid voor de afwezigheid van het kind ligt geheel bij de wettelijke vertegenwoordiger(s).


2. Wedstrijdduur

De wedstrijd loopt gedurende 6 weken van maandag 11/03/2024 00u00 t.e.m zondag 21/04/2024 23u59. Het elektronisch geregistreerde tijdstip waarop de gegevens van de deelnameverklaring in het systeem ontvangen werden, is doorslaggevend.


3. Prijzen

De deelnemer kan een plaats winnen voor het vertegenwoordigde kind als inloopkind in het officiële UEFA Player Escort Programme tijdens een UEFA EURO 2024-wedstrijd in Duitsland. Het kind van de winnaar begeleidt een voetballer van het Belgische team naar het veld tijdens een UEFA EURO 2024-wedstrijd.. De gekozen taalinstelling (Nederlands of Frans) van de Lidl Plus app waarmee deelgenomen wordt, bepaalt of er deelgenomen wordt voor respectievelijk het Nederlandstalige Kids Team of het Franstalige Kids team. De data van de toegewezen wedstrijden worden toegelicht in punt 1 “Deelnemingsvoorwaarden”. Het vertegenwoordigde kind, dat meeloopt met de spelers, ontvangt voetbalkleding van Lidl (bestaande uit een korte broek, shirt, sokken en schoenen), dat op de dag van de wedstrijd gedragen moet worden. Het vertegenwoordigde kind ontvangt verder nog aanvullende kleding (capuchon, windjack, shirt). De prijs omvat ook het volgende:


 • Heen- en terugreis vanaf een reeds vastgesteld treinstation in het thuisland van de winnaar (of een andere wettelijke vertegenwoordiger) en het vertegenwoordigde kind naar Duitsland naar de toegewezen wedstrijdlocatie op de meegedeelde datum.
 • Twee overnachtingen binnen de periode van de toegewezen wedstrijd in een tweepersoonskamer in een 3- of 4-sterrenhotel in de buurt van de wedstrijdlocatie.
 • Catering voor de duur van de reis ter plaatse in Duitsland (diner op de dag van aankomst, ontbijt in het hotel, maaltijden doorheen de dag in de vorm van snacks, diner). Extra maaltijden zijn niet inbegrepen (bijv. extra catering in het stadion).
 • Vervoer naar het stadion en terug naar het hotel.
 • Categorie-2-tickets voor de winnaar (of een andere ouder/wettelijke vertegenwoordiger) en het vertegenwoordigde kind voor de wedstrijd waarvoor het kind het inloopkind is.

Na afloop van de wedstrijd wordt aan 11 Nederlandstalige winnaars (= 11 kindjes + 1 wettelijke vertegenwoordiger per kind) en 11 Franstalige winnaars (= 11 kindjes + 1 wettelijke vertegenwoordiger per kind) deze prijs toegekend. De taalinstelling van de Lidl Plus app waarmee deelgenomen wordt, is bepalend voor welk team/welke wedstrijd er meegespeeld wordt. I.e. als de Lidl Plus app van de winnende Lidl Plus ID als taalinstelling Nederlands heeft, dan speelt men mee voor het Nederlandstalige Lidl Kids team. Als de Lidl Plus app van de winnende Lidl Plus ID als taalinstelling Frans heeft, dan speelt men mee voor het Franstalige Lidl Kids team.


Aanwezigheid Lidl Kids Team:


Wanneer, na het contacteren van de winnaar, de administratieve procedure wordt opgestart (d.w.z. de winnaar is gecontacteerd en heeft op vraag van LIDL contactgegevens en andere informatie ingediend) dan verbindt de winnaar zich aan het Lidl Kids Team-programma. De winnaar (kind + wettelijke vertegenwoordiger) is verplicht om aanwezig te zijn op de Lidl Kids Team-reis en deel te nemen aan alle facetten.


4. Wedstrijdverloop

1. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en is ten gunste van het vertegenwoordigde kind.


Deelname is dus enkel mogelijk wanneer de deelnemer de Lidl Plus-app heeft gedownload en zich correct heeft geregistreerd. Wanneer de deelnemer de Lidl Plus-app nog niet heeft, is deze gratis te downloaden in de App Store (iOS), Play Store (Android) en AppGallery (Huawei) voorafgaand aan de deelname.


2. De gebruiker klikt op de UEFA EURO 2024-banner op de startpagina van de Lidl Plus-app die naar de wedstrijd zal leiden.


3. De deelnemer dient tijdens de wedstrijdduur het volgende in te vullen:

 • Een correct antwoord op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag
 • “Hoe heet het Lidl huismerk van onze melk?”
 • “Hoeveel deelnemers hebben van maandag 11/03/2024 00u00 t.e.m zondag 21/04/2024 23u59 deelgenomen aan deze wedstrijd?”
 • De deelnemer ziet vervolgens de accountgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) die in het My Lidl-account zijn opgeslagen en die voor de wedstrijd worden gebruikt. Deze kunnen naderhand worden gewijzigd tot het einde van de wedstrijd. De accountgegevens kunnen worden bekeken via de Lidl Plus-app onder "Meer" - "Mijn Lidl-account" - "Mijn Lidl-account".

Alleen volledig en correct ingevulde wedstrijdformulieren dingen mee naar de wedstrijdprijs.


4. Uit de volledig en correct ingevulde wedstrijdformulieren worden de winnaars geselecteerd, namelijk de deelnemers die 1/ het correcte antwoord gaven op de wedstrijdvraag en 2/ de schiftingsvraag correct beantwoord hebben of die het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderd hebben.


Bij een ex aequo winnen de deelnemers wiens deelnameformulier eerst ontvangen werd.5. Contactgegevens - bekendmaking winnaars

Alle winnaars worden uiterlijk op 26/04/2024 via een e-mail aan het door hen opgegeven adres op de hoogte gebracht. De winnaar ontvangt bij de bekendmaking van de prijs een persoonlijke link die naar een verder registratieplatform buiten Lidl Plus leidt. Daarbij wordt de winnaar gevraagd om de vereiste gegevens van het vertegenwoordigde kind en zichzelf te verstrekken of in te dienen, evenals de benodigde informatie en documenten (bijvoorbeeld een reistoestemming voor het vertegenwoordigde kind). Er kan ook een andere persoon dan de winnaar worden aangewezen als de wettelijke vertegenwoordiger die het vertegenwoordigde kind bij de reis naar Duitsland zal vergezellen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om deze andere persoon op de hoogte te stellen van de voorwaarden die hier worden vermeld.

Als de winnaar niet binnen 3 dagen na kennisgeving reageert, vervalt zijn recht op de prijs en wordt volgens dezelfde procedure een nieuwe winnaar gecontacteerd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van het opgegeven e-mailadres. De prijs wordt niet in cash of in natura uitbetaald of omgeruild.
6. Privacyverklaring

1. Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Lidl Belgium GmbH & Co. KG is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers en winnaars. Lidl Belgium GmbH & Co. KG heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die gecontacteerd kan worden op privacy@lidl.be.


2. Categorieën en bron van de gegevens

Om de wedstrijd te organiseren ontvangt Lidl Belgium GmbH & Co. KG de volgende persoonsgegevens van Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm ("Lidl Stiftung"): • Klanten-ID van alle deelnemers aan de wedstrijd;
 • Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van de winnaars.

3. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor verwerking

De persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijddeelname worden verzameld, worden door Lidl Belgium GmbH & Co. KG uitsluitend gebruikt voor het organiseren van de wedstrijd (bijv. het bepalen van de winnaar, het informeren van de winnaar, het versturen van de prijs). Rechtsgrond voor de gegevensverwerking in het kader van de wedstrijd is artikel 6 lid 1, sub b van de AVG. Dit houdt ook de overdracht in van de onder punt 2 genoemde persoonsgegevens aan Lidl Belgium GmbH & Co. KG. Zonder deze gegevens kan niet worden deelgenomen aan de wedstrijd.

Er kunnen foto's en films van de winnaar en het vertegenwoordigde kind worden gemaakt als onderdeel van de wedstrijd. Hiervoor moet de winnaar, als wettelijke voogd van het vertegenwoordigde kind, toestemming geven aan Lidl Belgium GmbH & Co. KG conform artikel 6 lid 1, sub a van de AVG.

Wanneer toestemming wordt gegeven in het kader van deze wedstrijd, is artikel 6 lid 1 sub a van de AVG de rechtsgrond voor de gegevensverwerking op basis van toestemming. De foto- en/of filmopnames die in het kader van de wedstrijd/de prijs worden gemaakt, kunnen samen met de naam en woonplaats van de winnaar gepubliceerd worden in de reclamemedia van de organisator (bijv. persbericht, website lidl.be, kanalen voor interne communicatie, o.a. Lidl Team Web, sociale media, o.a. Facebook). Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De organisator heeft een rechtmatig belang bij reclame voor zichzelf en zijn wedstrijden; bovendien is er een algemeen belang (in het bijzonder ook van andere deelnemers) bij de daadwerkelijke uitvoering van de wedstrijd en de uitreiking van prijzen.

Voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a van de AVG, kan toestemming te allen tijde worden ingetrokken met werking voor de toekomst. Intrekking heeft tot gevolg dat de reeds verzamelde gegevens worden gewist.

Let wel: als de toestemming wordt ingetrokken voor foto's en filmopnamen van het vertegenwoordigde kind tijdens een UEFA EURO 2024-wedstrijd, wordt deelname van het vertegenwoordigde kind uitgesloten.


4. Ontvangers/categorieën ontvangers:

Gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de organisatie van de wedstrijd (bijv. de verdere organisatie van de prijs door Lidl Stiftung en door de Union des Associations Européennes de Football, hierna ook "UEFA" genoemd) of voor de bekendmaking van de winnaars (bijv. op Facebook). We sluiten elke verdere overdracht van gegevens aan derden uit.

Bovendien kunnen Lidl Belgium GmbH & Co. KG en partnerbedrijven in het kader van de wedstrijd rechtstreeks aanvullende persoonsgegevens van de winnaars verzamelen die nodig zijn voor het verzenden of overhandigen van de prijs. Raadpleeg hiervoor de afzonderlijke informatie over gegevensbescherming op het registratieplatform.


5. Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:

Na afloop van de wedstrijd en de bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemers gewist. In het geval van winst worden de gegevens van de winnaars bewaard voor de duur die wettelijk en contractueel vereist is.


6. Rechten van betrokkenen

De deelnemer en het vertegenwoordigde kind hebben het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over hen zijn bewaard. Zij hebben ook het recht om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te vragen en het recht om de gegevens in kwestie in een gestructureerd formaat te ontvangen. De deelnemer en het vertegenwoordigde kind kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking die noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Lidl Belgium GmbH & Co. KG of een derde partij te beschermen. Indien toestemming werd gegeven in het kader van deze wedstrijd, kan deze te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst. Bovendien kunnen de deelnemer en het vertegenwoordigde kind contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, meer bepaald in de lidstaat van hun woonplaats of de plaats van de vermeende inbreuk.

De deelnemer kan de bovengenoemde rechten van de betrokkene voor zichzelf en/of voor het vertegenwoordigde kind uitoefenen door contact op te nemen met de klantenservice van Lidl Belgium GmbH & Co. KG: service@lidl.be.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Inleiding

1.1. Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot alle wedstrijden die worden georganiseerd door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, vennootschap naar Duits recht met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met vaste inrichting in België te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J en met ondernemingsnummer 0451.881.923 (hierna “LIDL” genoemd),

1.2. De specifieke voorwaarden die voor een welbepaalde wedstrijd van toepassing zijn, worden bekend gemaakt via een bijzonder wedstrijdreglement. Het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement worden hierna samen het ‘Wedstrijdreglement’ genoemd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op mogelijks andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement. Afwijkingen door het bijzonder wedstrijdreglement op het algemene wedstrijdreglement dienen beperkend gelezen en geïnterpreteerd te worden.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Ieder natuurlijk persoon die minimum 18 jaar oud is en in België of het Groothertogdom Luxemburg is gedomicilieerd (hierna “Deelnemer(s)” genoemd), kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van:

 • De personeelsleden, wettelijk vertegenwoordigers en bestuurders van de LIDL-groep,
 • Elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, waaronder eveneens de personeelsleden van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor,
 • De familieleden tot in de eerste graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen,
 • De personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als voormelde natuurlijke personen.

2.2. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen indien dit uitdrukkelijk zo bepaald is in het bijzonder wedstrijdreglement op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat LIDL ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. LIDL houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet onmiddellijk of binnen een door LIDL bepaalde redelijke termijn kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. LIDL kan op geen enkele wijze voor welke schade dan ook aansprakelijk gesteld worden ingevolge de deelname van minderjarigen aan wedstrijden.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel en in eigen naam te gebeuren en kan niet uitgaan van meerdere personen samen.

Elke persoon kan gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd 1 maal deelnemen en 1 maal winnen. In geval van meerdere deelnames wordt enkel de eerste door LIDL ontvangen deelname weerhouden.

In het geval de Deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de Deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

Per gezin kan slechts één prijs worden gewonnen. Onder een gezin worden alle personen verstaan die op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn. In voorkomend geval wordt de prijs toegekend aan het gezinslid wiens deelname als eerste door LIDL werd ontvangen.

2.4. LIDL kan te allen tijde een kopie van een officieel document opvragen ter controle dat de Deelnemer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

2.5. Er kan enkel geldig aan de wedstrijd worden deelgenomen binnen de door het bijzonder wedstrijdreglement bepaalde duur van de wedstrijd.

2.6. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: telefoonkosten, internetkosten, …) uitgezonderd, is de Deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan LIDL voor de deelname aan een wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement is deelname aan een wedstrijd niet afhankelijk van enige aankoopverplichting.

2.7. Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.

3. Uitsluitingsgronden

3.1. Zelfs indien de Deelnemer aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan LIDL een Deelnemer van (verdere) deelname aan de wedstrijd uitsluiten (diskwalificeren) in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd vermoedt.

Worden onder andere - doch niet uitsluitend - aanzien als misbruik, misleiding of kwade trouw:

 • Pogingen tot fraude of het aanwenden van een ongeoorloofd manoeuvre om de winstkansen om te verhogen;
 • Inzendingen die in strijd zijn met de openbare orde of andere wettelijke bepalingen dan wel de rechten van derden;
 • Inzendingen die aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn.

3.2. LIDL behoudt zich in geval van uitsluiting het recht voor om de Deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door LIDL geleden schade.

3.3. De uitsluiting van de Deelnemer aan de wedstrijd gebeurt onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die LIDL gebeurlijk ten aanzien van de uitgesloten Deelnemer zou kunnen ondernemen.

4. Wedstrijdverloop

4.1. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie, ...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

4.2. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de Deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere Deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of de schiftingsvraag bepaald uit alle Deelnemers met het juiste antwoord.

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de Deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben.

4.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de Deelnemer betreft, zoals een foto, tekst of video, wordt de winnaar of worden de winnaars bepaald door LIDL in functie van de door haar vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de Deelnemer LIDL de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te gebruiken, te verwerken, te publiceren of te laten reproduceren op welke drager dan ook en deze desgevallend te (laten) distribueren.

De Deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart LIDL tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de Deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

LIDL is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien LIDL vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet (meer) gepast wordt bevonden.

4.4. Indien tijdens een wedstrijd georganiseerd via de social media rekening wordt gehouden met het aantal ‘likes’ dan worden hiermee alle standaard-emoji's bedoeld die aangeduid kunnen worden.

4.5. Indien een deelnameformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnameformulieren die voor het einde van de wedstrijdduur ontvangen worden in aanmerking genomen.

4.6. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.

4.7. Behoudens in de gevallen bepaald in het Wedstrijdreglement wordt over de uitslag en het verloop van een wedstrijd niet gecommuniceerd.

5. Prijzen

5.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

5.2. De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.

5.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

5.4. LIDL kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

5.5. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement. Geenszins kan worden verondersteld dat LIDL bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

Bijvoorbeeld indien de prijs:

 • Een toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, bezoek, ...) dan behelst deze louter dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De modaliteiten van de toegang worden door de organisator van de activiteit bepaald,
 • Een geschenkbon betreft dan kan de geldigheid ervan beperkt zijn in de tijd,
 • Een gezinsticket betreft, gaat het om een ticket dat vier personen toegang geeft tot het betreffende evenement.

5.6. De prijs wordt door LIDL overhandigd of geleverd aan de klant.

Indien de prijs wordt overhandigd, wordt deze enkel en alleen overhandigd aan de rechtmatige winnaar, met uitsluiting van iedere derde. De winnaar moet zijn identiteit kunnen bewijzen bij de prijsoverhandiging. De overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dient bewezen te worden aan de hand van de identiteitskaart en/of een geauthentificeerd document.

Indien LIDL de prijs aan de winnaar laat leveren, worden de leveringskosten gedragen door LIDL. Eventueel bijkomende kosten of taksen vallen ten laste van de winnaar.

5.7. Indien voor een prijs hoogdringendheid geldt (zoals het toegangsrecht tot een evenement), kan van de Deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn of de prijs zelf te komen ophalen. Dit zal worden vermeld in het bijzonder wedstrijdreglement. Indien dit voor de Deelnemer onmogelijk is, kan LIDL de gewonnen prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

5.8. Indien de Deelnemer niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten heeft vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de Deelnemer zijn recht op de prijs en kan LIDL de prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

6. Aansprakelijkheid

6.1. LIDL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade - materieel of immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks - die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, de toekenning of de uitvoering van een gewonnen prijs.

6.2. LIDL is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of naar aanleiding van een latere vraag daartoe dan wel dat in dit geval de opgevraagde gegevens laattijdig werden medegedeeld.

6.3. LIDL is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs zoals doch niet beperkt tot vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving bij een aangetekende zending.

6.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van LIDL.

6.5. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben.

6.6 Indien LIDL genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, een film of evenement, kan er bij annulering of afgelasting lastens LIDL geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

6.8. LIDL verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

6.9. LIDL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar website.

6.10. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van LIDL doet geen afbreuk aan het feit dat LIDL in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar aangestelden of lasthebbers.

6.11. Wanneer een wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt LIDL zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7. Persoonsgegevens

7.1 Bij deelname aan een wedstrijd deelt de Deelnemer aan LIDL persoonsgegevens mee.

7.2 De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar van de wedstrijd en het voeren van informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement. Na de afloop van de wedstrijd, de bekendmaking van de winnaars, de overhandiging van de prijzen en de definitieve afsluiting van alle bijhorende informatie- en promotiecampagnes worden alle verzamelde gegevens definitief uit de systemen van Lidl gewist. Hierbij worden de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (afgekort AVG) strikt nageleefd.

7.3 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Lidl Belgium GmbH & Co. KG.

7.4 Een aangifte voor de verwerking van persoonsgegevens werd ingediend bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

7.5 De bedoelde persoonsgegevens kunnen onder andere de naam, het adres, de postcode en woonplaats en het e-mailadres van de Deelnemer omvatten en worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

7.6 De winnaars van de wedstrijd verlenen LIDL de toestemming om in het kader van de communicatie rond de wedstrijd, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere tegenprestatie te publiceren.

7.7 De Deelnemer die toestemming heeft verleend via de daartoe voorziene tick box op de registratiepagina zal de LIDL nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van LIDL ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.

7.8 Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie. Elke Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de Deelnemer een e-mail naar privacy@lidl.be of een brief naar Lidl Belgium GmbH & Co. KG, t.a.v. de Privacy Officer, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke. Wanneer een Deelnemer voor het einde van de wedstrijd verzoekt om de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat LIDL de Deelnemer niet meer kan contacteren, zal de deelname ongeldig worden verklaard en komt de Deelnemer niet meer in aanmerking voor een prijs.

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van LIDL te worden gelezen als verwijzend naar zowel LIDL als haar medeorganisator(en).

9. Aanvaarding – aanvraag Wedstrijdreglement

9.1. Deelnemen aan de wedstrijden houdt voor de Deelnemer de bevestiging in dat hij voorafgaand aan zijn deelname kennis kon nemen van het algemeen en het bijzonder wedstrijdreglement en deze onvoorwaardelijk heeft aanvaard; evenals de aanvaarding van alle beslissingen die LIDL, de gebeurlijk tussenkomende gerechtsdeurwaarder of een aangestelde jury in verband met de wedstrijd zal treffen. De genomen beslissingen zijn soeverein en onherroepelijk en staan niet open voor enig verhaal.

9.2. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.3. LIDL kan op elk moment het Wedstrijdreglement aanpassen.

9.4. Wanneer een van de bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.5 Na expliciete vraag daartoe wordt het Wedstrijdreglement kosteloos toegezonden aan wie daarom verzoekt.

10. Toezicht - Controle

De wedstrijd verloopt uitsluitend onder toezicht van LIDL.

11. Geschillen

Op het Wedstrijdreglement en op de rechtsverhouding die tussen LIDL en de Deelnemer ontstaat in het kader van een wedstrijd waarop dit Wedstrijdreglement van toepassing is, is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen LIDL en de Deelnemer aangaande de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van dit Wedstrijdreglement en de wedstrijden waarop het van toepassing is behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

De bepalingen inzake het toepasselijk recht en de territoriale bevoegdheid zullen niet van toepassing zijn indien deze in strijd zijn met toepasselijke regelgeving van dwingend recht of openbare orde. In dat geval worden deze bepalingen van rechtswege nietig.

De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de wedstrijd of het Wedstrijdreglement eerst in overleg met LIDL een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.