The browser is not supported
   To display the website correctly, please use one of the following browsers.CautionPlease update your browser, if you proceed with this browser, your shopping experience might not be successful!

   Privacybepalingen van de Lidl Shopping-app

   (versie 1.2; datum 25.05.2018)


   Hartelijk bedankt voor het gebruik van onze Lidl Shopping-app (hierna 'App' genoemd) en uw interesse in onze privacyvoorschriften. Wanneer u onze app gebruikt, willen we dat u zich goed en veilig voelt en de manier waarop we gegevensbescherming in de praktijk brengen, als een klantgericht kwaliteitskenmerk beschouwt.

   De hierna volgende privacybepalingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vertellen u meer over de manier waarop en de mate waarin uw persoonsgegevens verwerkt worden door Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG (in het kader van deze privacyverklaring ook 'Lidl', 'wij' of 'ons' genoemd). Met persoonsgegevens doelen we op informatie die direct of indirect aan uw persoon toe te wijzen is of toegewezen kan worden. Daarbij geldt met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag.

   De gegevensverwerking die in het kader van het gebruik van onze app door Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG gebeurt, kan in wezen in drie categorieën onderverdeeld worden:

   • Bij het downloaden van onze app wordt de nodige informatie aan de respectieve App Store overgedragen.
   • Om u tal van features te kunnen aanbieden, zoals het zoeken naar Lidl-filialen in uw buurt, heeft onze app toegang tot verschillende functies en sensoren van uw mobiele eindtoestel nodig.
   • Door gebruik te maken van onze app worden er bovendien een heleboel gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld,. Ook persoonsgegevens. De gegevens die op deze manier verzameld worden, worden o.a. gebruikt om
   • uw aankopen in een Lidl-filiaal of op een van onze websites te vergemakkelijken,
   • onze app te optimaliseren en
   • reclame in de browser van uw eindtoestel of via zogenaamde push-berichten weer te geven.

   Bij het downloaden van onze app worden automatisch in het bijzonder de volgende gegevens door de desbetreffende beheerder van de App Store (Apple App Store of Google Play) verwerkt:

   • uw gebruikersnaam in de App Store,
   • het aan de App Store bezorgde e-mailadres,
   • het klantnummer van uw account bij de App Store,
   • het tijdstip waarop u de app downloadde,
   • de nodige betalingsgegevens en
   • het identificatienummer van het individuele toestel.

   De verzameling van deze gegevens gebeurt buiten onze controle om en is iets waar we ook niet verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking verwijzen we u graag naar de privacyverklaring van de beheerder van de App Store in kwestie:

   Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

   Bij het gebruik van onze app worden door ons automatisch en zonder uw toedoen de volgende gegevens verzameld:

   • het mobiele eindapparaat van waarop u onze app start,
   • het IP-adres van uw mobiele eindapparaat,
   • de datum en het tijdstip waarop u de app opent,
   • het geformuleerde verzoek om informatie,
   • de http-antwoordcode,
   • de overgedragen hoeveelheid gegevens alsook
   • de gebruikte app-versie.

   Deze gegevens worden aan onze server bezorgd en tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen voor de volgende doeleinden:

   • bescherming van onze systemen;
   • analyse van eventuele fouten;

   voorkomen van misbruik en bedrog.

   De juridische basis voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ter zake vloeit daarbij voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de door ons verrichte gevensverwerking.

   Bewaringstermijn/criteria ter bepaling van de bewaringstermijn:

   De gegevens worden voor een periode van veertien dagen bewaard en daarna automatisch gewist.

   My Lidl-account is een service (hierna de 'Service' of ‘My Lidl’) van de Lidl-bedrijvengroep (hierna 'Lidl' genoemd) die wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (“Lidl Stiftung","wij","ons"). Lidl Stiftung verwerkt de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden van de Dienst als verantwoordelijke partij, voor zover zij de gegevens verzamelt, aggregeert, evalueert en verzendt naar andere bedrijven van de Lidl-bedrijvengroep voor de uitvoering van de Dienst.


   Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Lidl Stiftung als gegevensbeheerder. De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op bovenstaand postadres.


   Het met een wachtwoord beveiligde My Lidl-account is een single sign-on-service waarmee u zich kunt registreren en / of kunt inloggen op verschillende online services van Lidl zoals webshops, click-en-collect-service, apps, enz. met een enkele gebruikersnaam en wachtwoord (hierna "doeldienst" genoemd) zonder telkens aparte inloggegevens te hoeven gebruiken. De doeldienst binnen de reikwijdte van deze gegevensbeschermingsverklaring is Lidl-Shop.be en de Lidl applicatie. My Lidl slaat de klantgegevens zoals beschreven in paragraaf 1 op, evenals de klantgegevens die u hebt opgegeven bij het registreren / inloggen op andere Lidl-online services.


   Als u zich bij de doeldienst registreert zonder dat u zich eerder bij andere Lidl-onlinediensten heeft geregistreerd, maakt u automatisch het My Lidl-account aan. Als u zich eerder hebt geregistreerd bij een andere online service die is geïntegreerd met My Lidl-account, kunt u zich eenvoudig registreren bij de doeldienst met uw bestaande inloggegevens. Als Lidl in de toekomst nieuwe online diensten aanbiedt, kunt u deze gebruiken via uw My Lidl-account.


   4.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

   Registratie voor My Lidl-account


   Als u zich bij de doeldienst registreert zonder dat u zich eerder bij een andere Lidl-onlinedienst heeft aangemeld en dus voor de eerste keer het My Lidl-account aanmaakt, vragen wij om de volgende klantgegevens als onderdeel van het registratieproces: e-mail adres, paswoord en telefoonnummer. Als je inlogt op de doeldienst met een al bestaand My Lidl-account, zullen we alleen om de bovengenoemde klantgegevens vragen die u nog niet heeft verstrekt voor andere Lidl-online-services.


   We verzamelen ook gegevens zoals: uw IP-adres, de duur van uw verblijf op My Lidl, online identificatiegegevens zoals apparaat-ID, browsergegevens, dwz browsernaam en -versie, naam en versie van het besturingssysteem van het apparaat waarop de browser zijn geïnstalleerd en netwerkgebaseerde locatiegegevens van uw apparaat bij het inloggen.


   Analyse van gebruikersgedrag / cookies

   Bij het gebruik van My Lidl worden cookies gebruikt. We gebruiken twee soorten cookies: technisch noodzakelijk, zonder welke de functionaliteit van My Lidl beperkt zou zijn, en optionele statistische cookies. Een overzicht van de gebruikte cookies met meer informatie (bijv. over opslagduur) vindt u in onze cookievoorwaarden.


   4.2 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

   Doel van registratie, login en accountbeheer

   Om u het grootst mogelijke gebruiksgemak te bieden, slaan wij uw persoonsgegevens op in My Lidl. Na het aanmaken van dit klantaccount hoeft u uw persoonlijke gegevens niet opnieuw in te voeren voor het gebruiksproces.

   Integendeel, uw My Lidl-account kan voortaan worden gebruikt voor alle aangesloten onlinediensten van Lidl zonder dat u telkens een afzonderlijke registratie of een hernieuwde invoer van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig hebt. Na registratie heeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven voor individuele diensten. Bovendien kunt u uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in My Lidl op elk moment inzien en wijzigen.

   Om een ​​My Lidl-account aan te maken, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren. Dit wordt samen met uw e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot My Lidl.

   Uw e-mailadres moet geverifieerd worden om het registratieproces te voltooien. Hiervoor sturen we u een e-mail met een verificatiecode. Zonder verificatie van het e-mailadres kan het MyLidl-klantaccount niet worden gebruikt.


   De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.


   Doel van het beveiligen van uw klantprofiel

   In het kader van registratie en / of login maken wij gebruik van Google reCaptcha, een dienst van Google, op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang hier ligt bij de bescherming van uw gegevens en onze systemen. In deze context wordt een analyse van diverse informatie gebruikt om te bepalen of de gegevensinvoer wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Deze analyse begint automatisch zodra u My Lidl opent. Voor de analyse evalueert Google reCaptcha diverse informatie (bijv.IP-adres, uw tijd doorgebracht op de pagina of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. Door de verzameling en analyse kunnen wij of Google u niet identificeren. In het bijzonder zal de informatie door Google niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens van u. Ga voor meer informatie over Google reCaptcha naar deze pagina.


   Bovendien gebruiken we uw IP-adres en de hierboven beschreven online identificatiegegevens en uw netwerkgebaseerde locatie om misbruik te voorkomen en beveiligingsinbreuken en andere verboden of onwettige activiteiten te voorkomen en op te sporen. Als u bijvoorbeeld inlogt vanaf een nieuw / onbekend apparaat, kunnen we u op de hoogte stellen van een dergelijke inlogpoging. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze service (art. 6 (1) (f) AVG).


   Doel van het verwerken van klantverzoeken

   Om uw klantendienstvragen zo goed mogelijk te kunnen afhandelen, stellen we de klantgegevens van het My Lidl-account ook beschikbaar aan andere bedrijven van de Lidl-groep. Dit betekent dat het niet nodig is om uw klantgegevens opnieuw in te voeren en op te slaan om uw vragen te verwerken. De bedrijven van de Lidl-groep gebruiken uw gegevens alleen om u als klant of gebruiker te verifiëren en uw aanvraag te verwerken.


   De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) of artikel 6 (1) (b) AVG. Ons en uw gelijktijdige (legitieme) belang in deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van de diensten van de bedrijven van de Lidl-groep te behouden en te promoten.


   4.3 Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

   Ontvangers / categorieën ontvangers

   Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de exploitant van de respectieve doeldienst met het oog op het verwerken van aankoopcontracten of andere diensten die zijn besteld via de onlinediensten die door My Lidl worden gedekt. Deze laatste ontvangt in elk geval die gegevens die nodig zijn voor het leveren van de bestelde dienst, voor zover deze door u zijn opgeslagen in My Lidl, d.w.z. afhankelijk van het aanbod:

   • Verificatie van inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer)

   We geven ook uw klantgegevens door aan de bedrijven van de Lidl-groep waarmee u contact opneemt in het kader van klantendienstvragen.


   Daarnaast maken we gebruik van serviceproviders om uw gegevens te verwerken. De bedrijven die namens ons optreden, worden zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk opdracht gegeven. Ze zijn gebonden aan onze instructies en worden door ons gecontroleerd voor aanvang van de gegevensverwerking en regelmatig daarna. Deze bedrijven streven nooit hun eigen doeleinden na met uw persoonsgegevens. In dit verband geven wij uw gegevens door aan ontvangers die:

   • ons voorzien van opslagcapaciteit, databasesystemen of iets soortgelijk,
   • technische ondersteuning bieden en
   • ons marketingadvies geven

   We sluiten elke verdere overdracht van uw gegevens aan derden uit.


   Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte), kan u dit afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze serviceproviders zoals beschreven in deze privacyverklaring. Door adequaatheidsbesluiten te nemen, heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van landen met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden. Als er geen passend beschermingsniveau is vastgesteld door de Europese Commissie voor een derde land, zullen we ervoor zorgen dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door middel van andere maatregelen, zoals: bindende interne gegevensbeschermingsregels, modelcontractbepalingen, certificeringsmechanismen of erkende gedragscodes. Neem voor meer informatie contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie hierboven).


   4.4 Hoe zorgen we voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

   Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, is het onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking verboden om zonder toestemming persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde medewerkers, die gevoelig zijn voor gegevensbeschermingswetgeving, zijn contractueel verplicht om bij aanvang van hun dienstverband het gegevensgeheim te bewaren. Deze verplichting blijft bestaan ​​na beëindiging van de arbeidsrelatie.


   4.5 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

   Als u zich alleen via My Lidl bij de doeldienst heeft geregistreerd, worden uw gegevens dienovereenkomstig verwijderd zodra u de verwijdering van uw account bij de doeldienst aanvraagt. Houd er echter rekening mee dat als u zich via My Lidl bij verschillende Lidl-onlinediensten heeft geregistreerd, uw My Lidl-account en alle door ons opgeslagen persoonlijke gegevens pas worden verwijderd nadat alle onlinediensten die aan My Lidl zijn gekoppeld, zijn verwijderd. De bewaartermijnen die worden beschreven in de gegevensbeschermingsberichten van de doeldienst zijn van overeenkomstige toepassing.


   Overigens is de verwerking en opslag van gegevens de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitant van de gebruikte dienst, die de gegevens gebruikt die nodig zijn om de voor dit doel bestelde dienst te leveren en deze vervolgens archiveert in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen (de bewaartermijnen beschreven in de gegevensbeschermingsinformatie van de doelservice zijn dienovereenkomstig van toepassing).

   Doeleinden van de gegevensverwerking/wettelijke grondslagen:

   Locatiegegevens

   Voor zover u in het kader van het gebruik van onze app of bij de instellingen van uw mobiele eindtoestel instemde met de zogenaamde geolokalisatieering via het dialoogvenster waarmee u ons ter zake toestemming verleent, maken we gebruik van deze functie om u diensten op maat te kunnen aanbieden, die betrekking hebben op de plaats waar u zich op dat ogenblik bevindt. Zo verwerken we met name in het kader van de functie 'filiaal zoeken' op basis van gps- en overige netwerkinformatie uw locatie om u de dichtstbijzijnde filialen te kunnen tonen.

   Foto's/media/bestanden van uw mobiele eindapparaat/inhoud van USB-geheugen (lezen, wijzigen, wissen)

   Voor zover u via onze app een boodschappenlijstje of een winkelmandje samenstelde, worden deze - afhankelijk van de plaats van installatie van de app en de beschikbare opslagplaatsschijfruimte, rechtstreeks in het geheugen van uw mobiele eindapparaat of op een aangesloten opslagmedium bewaard.

   Camera (foto's en video-opnames maken)

   De camera van uw mobiele eindtoestel wordt voor het scannen van QR-codes en de functie 'Snap'n Buy' gebruikt (details zie hieronder bij cijfer punt 7.1).

   WLAN-verbindingsinformatie

   Onze app maakt gebruik van de WLAN-verbinding van uw mobiele eindapparaat om verbinding met het internet te maken.

   Overige toestelfuncties of toestelsensoren

   Via de toegang tot de overige toestelfuncties en toestelsensoren van uw mobiele eindtoestel krijgt onze app specifiek de mogelijkheid om gegevens via het internet op te vragen en foutmeldingen te verwerken. Daarnaast wordt het zo eveneens mogelijk om onze app meteen bij het opstarten te lanceren en de stand-bymodus van het apparaat eventueel te deactiveren. Tot slot kunt u onze app - mits u daarvoor de benodigde toestemming gaf - zogenaamde push-berichten laten ontvangen om u over actuele aanbiedingen en acties te informeren.

   De wettelijke basis voor de verwerking van uw locatiegegevens is de door u gegeven toestemming conform artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG.

   Bewaringstermijn/criteria ter bepaling van de bewaringstermijn:

   Uw locatiegegevens worden na het sluiten van onze app gewist.

   Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

   Met uw toestemming stellen wij gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op en verwerken ze voor de volgende doeleinden:


   • onze diensten en hun functies optimaliseren,
   • ons aanbod verbeteren en aan de hand van (reclame-)campagnes reclame te maken voor onze producten,
   • op interesses gebaseerde reclame-advertenties weergeven (bv. via push-notificaties en reclamebanners bij diensten van derden).


   Daarbij worden de volgende types persoonsgegevens verwerkt:


   • Naam van het mobiele eindtoestel van waarop u onze app opent,
   • Fingerprint van uw eindtoestel ter herkenning, bestaand uit
   • tijdstip van de toegang,
   • land en taal,
   • lokale instellingen,
   • besturingssysteem en -versie alsook appversie
   • browsertype/ -versie,
   • HTTP-header
   • IP- of MAC-adres in geanonimiseerde vorm,
   • Mobile session ID;
   • Apple IDFA of Google GAID (Identificatienummer van de besturingssystemen iOS of Android voor reclamedoeleinden; kan altijd via het besturingssysteem teruggedraaid of gedeactiveerd worden),
   • tijdstip van serveraanvraag;
   • Installatie- en gebruikersdata die met onze diensten gekoppeld zijn:
   • welke zones van de app/website u bekijkt en
   • welke handelingen u daar uitvoert.
   • App- en eventtoken,
   • Push Notification-token.


   Met uw toestemming combineren wij deze gepseudonimiseerde gebruiksprofielen met de persoonsgegevens uit uw Lidl-klantenaccount en analyseren wij uw gebruiksgedrag op de onder www.lidl.be aangesloten websites, mobiele apps en newsletters van ons en onze partnerondernemingen (Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Lidl Digital International GmbH & Co. KG) voor reclamedoeleinden.


   Rechtsgrond voor de bovenvermelde gegevensverwerkingen is uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.


   U kunt uw toestemming voor alle bovengenoemde of individuele doeleinden altijd voor de toekomst intrekken onder het menupunt “juridische informatie/tracking” van deze app.


   Deze app gebruikt bovendien de functie “Google Signalen” om statistische rapporten op basis van Google-producten aan te vullen met een toestelonafhankelijke analyse van de bezoekersstromen. Google Signalen is enkel van toepassing bij gebruikers die tijdens het bezoek in een Google-account ingelogd zijn en in de Google-account de functie “gepersonaliseerde reclame” geactiveerd hebben. Door Google Signalen krijgen we geen diepgaandere informatie over bepaalde individuen, noch mogelijkheden om u of het door u gebruikte eindtoestel eenduidig te identificeren. Als u deze functie wil deactiveren, kunt u dit in uw Google-account instellen. Meer informatie over de aanpassingsmogelijkheden van de Google-reclameinstellingen vindt u onder https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=nl. Meer informatie over Google Signalen vindt u onder https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=nl#zippy=%2Cthemen-in-diesem-artikel%2Cin-dit-artikel-vindt-u-de-volgende-informatie.


   Ontvangers / ontvangerscategorieën:

   Bij de verwerking van gebruiksgegevens doen we een beroep op gespecialiseerde dienstverleners, met name uit het domein van online marketing. Zij verwerken uw gegevens namens ons als verwerkers, werden telkens zorgvuldig geselecteerd en zijn conform artikel 28 van de AVG contractueel gebonden. Indien dit wettelijk verplicht is, is het mogelijk dat uw gegevens doorgegeven worden aan andere derden.


   Voor op interesses gebaseerde reclamecampagnes is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk (Criteo), samen met ons gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 26 van de AVG. In het kader van onze samenwerking met Criteo gebruiken we met uw toestemming speciale technologie van Criteo in onze app, zodat Criteo uw surfgedrag kan registreren en aan u aangepaste reclame kan weergeven. Criteo stelt in het kader van onze samenwerking reclameadvertenties op en beslist welke reclameadvertenties op welke websites of platformen weergegeven worden. Meer informatie over deze gegevensverwerkingen vindt u in de privacyverklaring van Criteo. U kunt zich voor de uitoefening van uw hieronder opgelijste rechten als betrokkene met betrekking tot de in deze alinea vermelde gegevensverwerkingen wenden tot ons en tot Criteo (Criteo DPO, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk of per e-mail aan dpo@criteo.com).


   In het kader van de samenwerking met Facebook geven onze apps evenementen door aan Facebook. Voor de gegevensverwerkingen die in het kader van deze samenwerking uitgevoerd worden, is naast ons ook Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook), gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 van de AVG. U kunt de overeenkomst die de basis vormt voor onze samenwerking met Facebook https://nl-be.facebook.com/legal/controller_addendum raadplegen. In het kader van de samenwerking worden gegevens verzameld over uw gebruik van onze app en vergeleken met gegevens van Facebook, om op u afgestemde reclame te tonen op de websites en de apps van Facebook en van partnerondernemingen. Facebook gebruikt de gegevens daarnaast ook voor eigen reclamedoeleinden alsook voor reclamedoeleinden van derden conform het gegevensbeleid van Facebook. Daar vindt u meer informatie over uw rechten als betrokkene met betrekking tot de gegevens die door Facebook verwerkt worden en hoe u deze rechtstreeks tegenover Facebook kunt doen gelden.


   In het kader van onze samenwerking met Google LLC worden de bovengenoemde gegevens doorgaans ook op servers in de VS verwerkt.


   Bewaartermijn/criteria ter bepaling van de bewaartermijn:

   Uw persoonsgegevens worden, indien mogelijk en zinvol naargelang het doeleinde, anoniem verwerkt. Na de anonimisering kan uw identiteit niet meer achterhaald worden. Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens niet langer dan 26 maanden bewaard, in het bijzonder wanneer u uw toestemming intrekt.

   Doeleinden van de gegevensverwerking / rechtsgrondslag:

   Indien u uw toestemming hiervoor geeft, gebruiken wij retargetingtechnologieën van verschillende aanbieders. Zo kunnen we ons online aanbod interessanter maken voor u. 4


   Onze app verwerkt daarvoor de volgende marketing-ID’s

   • Apple IDFA ('Identifier for Advertisers'; identificatienummer van het besturingssysteem iOS voor reclamedoeleinden) en

   • Google GAID ('Google Advertising ID'; identificatienummer van het besturingssysteem Android voor reclamedoeleinden);


   Voor het zogenaamde retargeting wordt informatie over uw surfgedrag (bv. bekeken artikelen) verzameld voor marketingdoeleinden, met een verwijzing naar het marketing-ID opgeslagen en aan de hand van een algoritme geanalyseerd. Vervolgens kunnen doelgerichte productaanbevelingen weergegeven worden in de vorm van gepersonaliseerde reclamebanners over onze producten op websites en in mobiele apps van onze partners.

   Deze gegevens kunnen in geen geval gebruikt worden om de gebruikers van onze mobiele app persoonlijk te identificeren. Er worden geen directe persoonsgegevens verwerkt en er worden ook geen gebruiksprofielen met persoonsgegevens opgesteld.

   Wettelijke grondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter a van de AVG. Aan de hand van de gebruikte targetingmaatregelen willen wij garanderen dat u op uw eindtoestellen enkel reclame te zien krijgt die afgestemd is op uw werkelijke of vermoedelijke interesses.

   Hou er rekening mee dat sommige mobiele toepassingen van andere aanbieders een technische feature gebruiken die “webview” heet. Daarmee kunnen ontwikkelaars webtoepassingen of websites direct in hun applicatie weergeven zonder dat u de app verlaat of een browser geopend wordt. Webview kan onafhankelijk van uw browser- of app-instellingen zijn. Daarom raden wij u aan de retargetingdiensten in deze specifieke omgeving eveneens te deactiveren als u geen retargetingreclame wilt ontvangen.

   Ontvangers / ontvangerscategorieën:

   Met uw toestemming maken wij bovendien gebruik van de service van Criteo (Criteo DPO – 32 Rue Blanche – 75009 Parijs – Frankrijk, Email: dpo@criteo.com, privacyverklaring: http://www.criteo.com/de/privacy) om reclameadvertenties te personaliseren.

   Bewaartermijn / criteria om de bewaartermijn te bepalen:

   De gegevens die voor retargeting verwerkt worden, worden 13 maanden bewaard en daarna automatisch gewist en/of geanonimiseerd.

   U kunt uw toestemming voor het opstellen van een gepersonaliseerd gebruiksprofiel in het menupunt 'juridische tips/tracking' van deze app op elk moment voor de toekomst herroepen.

   8.1 Snap'n Buy

   Via de functie Snap'n Buy kunt u foto's maken van producten of productafbeeldingen (bv. uit folders) om informatie over de producten in kwestie op te vragen en deze direct online via onze webshop of een partnerwebsite te bestellen. De door u met Snap'n Buy gemaakte foto die u met Snap’n Buy maakt, wordt automatisch met de informatie van onze productdatabank vergeleken. Voor zover de foto aan een product gekoppeld kan worden, tonen we u de respectieve productinformatie en bestelmogelijkheden. Uw foto's worden daarbij uitsluitend voor de vergelijking met de productdatabank verwerkt en na de vergelijking gewist.


   8.2 Websites die u via de In-App-browser kunt openen

   Voor zover u via onze app een andere functie (bv. inloggen op uw klantaccount, plaatsen van een bestelling) uitvoert of speciale aanbiedingen (bv. onder het menupunt 'Lidl-koken') selecteert, belandt u via de In-App-browser (iOS: Safari/ Android: Chrome) op de desbetreffende subpagina van onze website www.lidl.de of de zich daar bevindende partnerwebsite. Ons app-aanbod en onze via de In-App-browser opvraagbare online content kunnen soms ook links naar andere websites bevatten.

   Voor zoverIndien u via de In-App-browser websites (bv. via links) opent, worden uw persoonsgegevens op deze websites op een andere manier verwerkt dan in de huidige privacybepalingen uiteengezet wordt. Deze voorliggende privacybepalingen gelden dan ook uitsluitend voor onze app. We raden u bijgevolg aan om ook de privacybepalingen van de gelinkte website door te nemen. Voor externe content die via links voor gebruik ter beschikking gesteld wordt en die als zodanig ook aangegeven wordt, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid en eigenen we ons de inhoud ervan geenszins toe. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud alsook voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de respectieve informatie zijn alleen de aanbieders van de website waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk.

   Met uitzondering van de bij punt 5 vermelde verwerkingen door Google Analytics geven we uw gegevens niet door aan ontvangers die aan buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijne ontvangers. De hierboven vermelde verwerkingen leiden evenwel tot een overdracht van gegevens aan de servers van Google Inc. in de Verenigde Staten. Voor de Verenigde Staten heeft de Europese Commissie met haar besluit van 12.07.2016 echter de beslissing genomen dat er krachtens de bepalingen van het EU-U.S. Privacy Shield sprake is van een gepaste mate van gegevensbescherming (zgn. 'Adequaatheidsbesluit' volgens art. 45 van de AVG). We maken dan ook gebruik van de dienstverlener Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, die volgens het EU-U.S. Privacy Shield gecertificeerd is.

   Doeleinden van de gegevensverwerking/ rechtsgrondslagen:

   Naast de informatie die u ons direct via sociale netwerken verstrekt, maken we ook gebruik van de zogenoemde Social Listening om een beeld te krijgen van de perceptie van onze producten en diensten en om eventuele verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Daarbij worden berichten op online platformen (Xing, Facebook e.a.) aan de hand van een zoekopdracht (vb. over een nieuwe productlijn) geanalyseerd. Hierbij worden enkel berichten bekeken die u zelf openbaar ter beschikking heeft gesteld.

   De omvang van de verzamelde gegevens wordt in de eerste plaats bepaald door de soort en de inhoud van het overeenkomstige bericht; zo kan het bijvoorbeeld gaan om een post in tekstvorm of een geüploade afbeelding. In sommige gevallen kan ook de gebruikte User-ID relevant zijn, wanneer Lidl hulp wil bieden bij eventuele problemen. Wij krijgen ook gedeeltelijk informatie over de reikwijdte van de desbetreffende berichten van de betrokken platformbeheerders.

   Juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Social Listening is Art. 6 lid 1 letter f van de AVG, omdat we er een gerechtvaardigd belang bij hebben in openbare berichten mogelijke tekortkomingen van onze producten en diensten te herkennen en hier adequaat op te kunnen reageren.

   Ontvangers/ categorieën van ontvangers:

   De persoonsgegevens die in het kader van Social Listening worden verwerkt, worden niet aan externe derde partijen doorgegeven.

   Bewaartermijn/ Criteria voor vastlegging bewaartermijn:

   De relevante gegevens worden door Lidl niet permanent opgeslagen, maar worden alleen doelgericht geanalyseerd met het oog op eventueel noodzakelijke tegenmaatregelen.

   11.1 Overzicht

   Naast uw recht om de door u aan ons gegeven toestemming opnieuw in te trekken, beschikt u ook nog over de volgende rechten als de respectieve wettelijke voorwaarden hiervoor vervuld zijn:

   • recht van inzage in uw persoonsgegevens die door ons bewaard worden conform artikel 15 van de AVG en § 34 van de Duitse wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens ('Bundesdatenschutzgesetz' of BDSG);
   • recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens conform artikel 16 van de AVG;
   • recht op wissing van uw persoonsgegevens die door ons bewaard worden conform artikel 17 van de AVG en § 35 van de Duitse wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens ('Bundesdatenschutzgesetz' of BDSG);
   • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens conform artikel 18 van de AVG;
   • recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 van de AVG;
   • recht van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG.


   11.2 Recht van inzage conform artikel 15 van de AVG

   Overeenkomstig artikel 15, lid 1 van de AVG hebt u het recht om op verzoek kosteloos uitsluitsel teinformatie te krijgen verkrijgen over de bij ons over u bewaarde persoonsgegevens. Dit omvat in het bijzonder:

   • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
   • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens verstrekt werden of nog zullen worden;
   • de periode gedurende welkeverwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
   • dat u het recht hebt de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
   • dat u het recht hebt klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
   • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene verzameld worden, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
   • dat u het recht hebt in geval het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en - tenminste in die gevallen -– op nuttige informatie over de achteronderliggende logica, alsmede het belangde omvang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

   Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte.


   11.3 Recht op rectificatie volgens artikel 16 van de AVG

   U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken, onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens onmiddellijk te verkrijgencorrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht op vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.


   11.4 Recht op gegevenswissing volgens artikel 17 van de AVG

   U hebt het recht van ons zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

   • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt zijn;
   • u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
   • u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 of lid 2 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn in het geval van artikel 21, lid 1 van de AVG geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
   • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
   • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
   • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

   Wanneer wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en verplicht zijn ze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om derden die uw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u ook hen verzoekt om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.


   11.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 van de AVG

   U hebt het recht van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen, als een van de volgende elementen van toepassing is:

   • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist;
   • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
   • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
   • u hebt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.


   11.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 van de AVG

   U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons, indien

   • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a) of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG; en
   • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

   Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten doorsturen.


   11.7 Recht van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG

   Onder de bij artikel 21, lid 1 van de AVG vermelde voorwaarden kan er bezwaar gemaakt worden tegen de gegevensverwerking omwille van met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

   Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden op basis van artikel 6, lid 1, f) van de AVG. In tegenstelling tot de situatie bij het specifieke recht van bezwaar dat op de gegevensverwerking voor commerciële doeleinden van toepassing is (cf. hierboven met name punt 9 en 11.6), zijn wij volgens de AVG enkel verplicht om gevolg te geven aan een dergelijk algemeen bezwaar, wanneer u ons hiervoor redenen van prevalerend belang kunt aanreiken, bv. een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid. Verder hebt u de mogelijkheid om u tot de voor Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG bevoegde Toezichthoudende Autoriteit of de functionaris voor de gegevensbescherming ('Data Protection Officer', DPO) privacy officer van Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG te wenden.

   12.1 Gesprekspartner bij vragen over of voor de uitoefening van uw gegevensbeschermingsrechten

   Bij vragen over de website of over de online shop van Lidl of om uw rechten bij de verwerking van uw gegevens (gegevensbeschermingsrechten) uit te oefenen, kunt u bij onze klantendienst terecht: https://service.lidl.be/SelfServiceBE/s/?language=nl_BE


   12.2 Gesprekspartner bij vragen over gegevensbescherming

   Mocht u verder nog vragen hebben over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u hiermee terecht bij de functionaris voor de gegevensbeschermingprivacy officer van Lidl (zie punt 10).


   12.3 Recht om klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit

   Verder hebt u ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit. Hiervoor kunt u zich wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit van de het land deelstaat waar u woont of tot de Gegevensbeschermingsautoriteit in Baden-WürttembergBelgië, als de deelstaat waar Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG haar zetel heeft.

   Voorliggende gegevensbeschermingsbepalingen gelden voor de gegevensverwerking die door Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90, blok J, 9820 Merelbeke Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm ( ('Verwerkingsverantwoordelijke') en de Lidl Shopping-app verricht wordt. Met de door de onderneming aangestelde functionaris voor de gegevensverwerking van Lidl Digital InternationalLidl Belgium GmbH & Co. KG kunt u op het hierboven vermelde adres ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming of via datenschutz@lidl-shop.de privacy@lidl.be contact opnemen.