Privacyverklaring Lidl Plus

Versie: Mei 2021


Hartelijk dank voor uw interesse in Lidl Plus.


Lidl Plus is een klantenserviceprogramma (hierna de ‘dienst’ of ‘Lidl Plus' genoemd) van de Lidl-groep dat ondersteund wordt door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (‘Lidl Stiftung’, ‘wij’, ‘ons’). Lidl Stiftung verwerkt de voor de dienst benodigde gegevens als verwerkingsverantwoordelijke, voor zover het de gegevens voor de uitvoering van de dienst verzamelt, samenvoegt, evalueert en aan andere vennootschappen van de Lidl-groep doorgeeft. Tot de Lidl-groep behoren ook verschillende nationale en regionale ondernemingen, die hiereen voor een worden opgesomd (de ‘Lidl-bedrijven’).


De lijst bevat slechts de huidige en relevante Lidl-vennootschappen. In de toekomst kunnen ook andere vennootschappen aan deze lijst worden toegevoegd, indien SB Lidl KG direct of indirect aandelen in de desbetreffende onderneming bezit en zij aan het aanbod van Lidl Plus deelnemen.


Voor zover deze Lidl-vennootschappen via de dienst gegevens ontvangen op basis van uw vrijwillige toestemming en u informeren over actuele aanbiedingen en acties van Lidl, treden zij zelf op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de gegevensbeschermingswetgeving.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die door Lidl Stiftung als data beheerder worden uitgevoerd. U kunt de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Lidl Stiftung bereiken via het bovenstaande postadres of via: privacy@lidlplus.be.


Deze dienst is gericht op consumenten (hierna ‘gebruikers’ of ‘u’ genoemd), die van Lidl Stiftung gepersonaliseerde informatie willen ontvangen over aanbiedingen en promoties van Lidl Plus en over aanbiedingen, producten en diensten van geselecteerde samenwerkingspartners en Lidl-vennootschappen, die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw interesses en uw aankoopgeschiedenis.


Met Lidl Plus kunt u genieten van een breed scala aan diensten die specifiek op uw behoeften zijn afgestemd. Denk hierbij aan speciale aanbiedingen op maat, deelname aan wedstrijden en exclusieve kortingen en speciale acties. Afhankelijk van waar en in welke mate u de dienst gebruikt, worden uw gegevens door Lidl Stiftung doorgespeeld aan bepaalde Lidl-vennootschappen om u de bijbehorende diensten te kunnen leveren.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u en welke communicatiekanalen gebruiken we hiervoor?

Registratie voor Lidl Plus

Bij de registratie vragen we naar de volgende basisgegevens van onze klanten:Voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en favoriet Lidl-filiaal. Het is optioneel om ook uw aanspreking, geslacht en thuisadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land) te vermelden. Voor de facultatieve bepaling van het favoriete Lidl-filiaal kan de geolokalisatiefunctie van het mobiele apparaat gebruikt worden.


Gegevens van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses in uw My Lidl-account hebt verstrekt, verzamelen we deze informatie ook in het kader van Lidl Plus.


Winkelbezoeken

Wanneer u zich bij het afrekenen bij een bezoek aan een winkel identificeert, registreren wij de winkel die u bezocht, de producten die u hebt gekocht volgens type, hoeveelheid en prijs, de coupons die u hebt ingewisseld, het bedrag van het kasticket alsook het tijdstip van het betalingsproces en de gebruikte betaalmiddelen. Door uw aankoop aan uw klantenaccount te koppelen, streven wij de onder punt 2 genoemde doelen na, bijvoorbeeld om u aanbiedingen te kunnen tonen die speciaal op uw voorkeuren en interesses zijn afgestemd en om van promoties te kunnen profiteren.


U kunt zich identificeren aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het gsm-nummer dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.


Klantendienst

Wanneer u contact met onze klantendienst opneemt, gebruiken wij de gegevens die u in dit kader verstrekt enkel en alleen om uw verzoek te verwerken.


Gebruik van de app

Telkens u de app gebruikt, verzamelen we informatie over het filiaal waar u uw aankopen doet. Daarnaast verzamelen we informatie over alle content die wordt bekeken in de app, zoals geactiveerde coupons, uw notificatie-instellingen, de deelname aan wedstrijden, bekeken producten en uw geselecteerde vaste filiaal. We verzamelen eveneens informatie omtrent uw interactie met de app, zoals bezochte secties en pagina’s per sessie, het aantal clicks en scrolls. Daarbovenop verwerken we uw klantnummer (Loyalty ID), informatie over de gebruikte versie van het besturingssysteem, de apparaatidentificatie, de systeemtaal en het geselecteerde land en de versie van de app die u gebruikt.


Uw logingegevens worden verzameld en gebruikt bij het inloggen. Om te voorkomen dat u elke keer dat u de app oproept, opnieuw moet inloggen, worden uw logingegevens versleuteld opgeslagen in de app totdat u zich afmeldt bij uw account.


Digitale ontvangstbewijzen kunnen opgeslagen worden op de terminal of direct worden doorgestuurd via Messenger, voor zover u de app toegang geeft tot uw foto's/media. De camera van uw mobiele apparaat kan voor het scannen van QR-coupons gebruikt worden, als u de bijbehorende toestemming verleent.


Via de app voeren we enquêtes in de app zelf uit en verzamelen we hiermee informatie over uw aankoopgedrag, appgebruik, persoonlijke relaties en interesses.


Partneraanbiedingen

Via Lidl Plus kunt u ook genieten van de kortingen van geselecteerde partners. Bij sommige van deze aanbiedingen moet u zich identificeren als ‘Lidl Plus’-klant met uw digitale klantenkaart om er gebruik van te kunnen maken. In dat geval informeert de desbetreffende partner ons over het gebruik van het respectieve voordeelaanbod, inclusief de bijbehorende informatie (bv. tijdstip, hoeveelheid, locatie), zodat wij onze aanbiedingen nog beter op uw interesses kunnen afstemmen. In het geval dat er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gegeven voor het gebruik van contracterende diensten bij onze partners, zullen deze laatste ons uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken zodat we de aanbieding correct aan uw account kunnen toewijzen.


Webshop/andere digitale diensten

Indien u zich geregistreerd hebt op de Lidl webshop of andere apps, websites of digitale diensten die toebehoren aan de Lidl-groep, zoals bijvoorbeeld click&collect diensten, online kastickets, , Mr. Cuisine app, Lidl Home app, Funtrips etc., ontvangen wij van hen informatie over uw gebruik van de digitale diensten inclusief het type, de hoeveelheid en de prijs van de producten die u online hebt gekocht en/of geboekt, de coupons die u hebt ingeruild, het voucherbedrag, het tijdstip van het betalingsproces en de gebruikte betaalmiddelen, alsook de gekozen levermethode en uw klantgedrag.


Nieuwsbrieven van andere service providers

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief van de Lidl webshop of andere diensten die worden beheerd door de Lidl-groep zoals beschreven in de voorgaande paragraaf, kunnen wij informatie ontvangen omtrent uw gebruiksgedrag in relatie tot deze nieuwsbrief. Deze informatie bevat gegevens zoals het moment van openen van de nieuwsbrief, de links of secties waarop u geklikt heeft, duurtijd en frequentie van gebruik.


Analyse van het gebruiksgedrag/ Cookies

Bij het gebruik van de app maken wij segmentatieprofielen aan voor statistische evaluatie en kennen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer. We verzamelen en gebruiken deze gegevens alleen als u toestemming hebt gegeven aan onze tracking technologie (zie ook punt 2 van deze privacyverklaring). Dit omvat ook de volgende diensten resp. tracking dienstverleners:


Adjust

De Lidl Plus app maakt gebruik van de Adjust Analysis Tool, een product van adjust GmbH. Wanneer u de ‘Lidl Plus’-app installeert, en heeft ingestemd met het gebruik van trackingtechnologieën die door de app worden gebruikt, zal adjust namens ons de volgende informatie analyseren:

 • Clicks: telkens wanneer u op een link klikt die wordt aangeboden door adjust. De klikken worden gemeten om attributieanalyses uit te voeren, wat betekent begrijpen via welke locatie u de Lidl Plus-app hebt leren kennen en vervolgens hebt geïnstalleerd, wat onder andere een link op een website, een e-mailcampagne of op sociale media kan zijn.
 • Installaties: zodra u uw toestemming geeft voor het tracken, communiceert de Lidl Plus-app met adjust om aan te geven dat er een nieuwe installatie is uitgevoerd. Deze installatie wordt vervolgens toegeschreven aan de klik die hierboven is uitgelegd, wanneer deze door hetzelfde apparaat wordt uitgevoerd.
 • Sessies: het aantal keren dat de Lidl Plus-app op uw apparaat is geopend.
 • Evenementen: jouw interactie in de Lidl Plus-app. Elke keer dat u zich registreert of inlogt op de Lidl Plus-app, wordt er een evenement aangemaakt. Dit is bedoeld om de best presterende advertentiekanalen te meten.


Daarmee kunnen we de manier begrijpen waarop u met onze app werkt. Verder kunnen we dit gebruiken om onze mobiele reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren. Als u de app heeft gedownload op basis van een uitnodigingslink die uw familie of vrienden u hebben gestuurd, gebruiken we de instellingen om te bepalen dat u een gerekruteerd lid van Lidl Plus bent en om de beloningen te verstrekken, indien van toepassing. Houd er rekening mee dat we alleen kunnen volgen dat u zich heeft aangemeld voor Lidl Plus op basis van een uitnodiging als u uw toestemming geeft voor onze volgtechnologieën. Als u niet instemt met tracking, is deze informatie niet voor ons beschikbaar en worden de relevante beloningen dus niet toegekend.


Voor bovenstaande analyse maakt adjust gebruik van de IDFA ('Identifier for Advertising' = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of de advertentie-ID van Android, het IP-/MAC-adres, de HTTP-header en een vingerafdruk van uw eindapparaat (aanvullend: tijdstip van opening, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en -versie alsook de app-versie). Daarnaast van informatie over de gebruikersapparatuur en de webactiviteiten, evenals app en event token. De verwerking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats onder een pseudoniem. De IDFA en de advertentie-ID van Android kunt u via uw besturingssysteem op elk moment resetten of deactiveren.


Adjust geeft deze gegevens door aan dienstverlener Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (‘Google’) en Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (‘Facebook’). Als Google en Facebook u aan de hand van deze gegevens kunnen identificeren, zullen zij informatie verstrekken aan Adjust over welke reclamecampagne u naar de App Store/Google Play heeft gebracht en wat u daar hebt gedaan (met name of u de app heeft gedownload of geannuleerd, en soortgelijke informatie). Op basis van deze informatie creëert Adjust anonieme statistieken, zodat we het succes van de individuele reclamecampagnes kunnen volgen.


Google Firebase

In de app worden A/B-testen, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions en Remote Config aangewend, wat analysediensten van Google zijn (hierna ‘Firebase’), waarmee o.a. het gebruik van de app geanalyseerd kan worden. Wanneer u de ‘Lidl Plus’-app installeert, registreert Firebase wanneer en hoelang de app gebruikt wordt, welke pagina's van de app geopend worden, welke functies aangeklikt worden en welke inhoud weergegeven wordt. Daarmee kunnen we de manier begrijpen waarop u met onze app werkt. Bovendien kunnen we de app voortdurend verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag en u meer relevante aanbiedingen/diensten beschikbaar stellen. Daarnaast kunnen we meerdere app-testen parallel uitvoeren en de app verder ontwikkelen op basis van de verzamelde gegevens.


Om deze analyse te kunnen verrichten, heeft Firebase toegang tot uw klantnummer van zodra de registratie voltooid is. Meer gedetailleerde info over gegevensbescherming in verband met Google Firebase vindt u op de website van Google Firebase.


Salesforce

Als u de ‘Help’-sectie in onze app gebruikt, worden hiervoor door onze dienstverlener salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (‘Salesforce’) cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen als u de ‘Help’-sectie gebruikt. Salesforce gebruikt twee soorten cookies: technisch noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van deze sectie beperkt zou zijn, en analytische cookies.


Technisch noodzakelijke cookies:

De volgende noodzakelijke cookies helpen om de ‘Help’-sectie in de app functioneel te maken. Zonder cookies zou dit deel niet goed werken.

NaamAanbiedersDoelVerloopType
renderCtxSalesforceWordt gebruikt om opgevraagde pagina’s en inhoud op basis van de navigatie van een gebruiker weer te geven.Sessiecookies. Bij het verlaten van de sectie worden deze cookies automatisch gewist.HTTP-cookie
pctrkSalesforceWordt gebruikt om op te volgen wanneer deze sectie wordt opgeroepen.Sessiecookies. Bij het verlaten van de sectie worden deze cookies automatisch gewist.HTTP-cookie
force-streamSalesforceWordt gebruikt om serververzoeken voor zogenaamde ‘sticky sessions’ binnen de Salesforce-infrastructuur door te sturen.3 uurHTTP-cookie
sfdc-streamSalesforceWordt gebruikt om serververzoeken voor zogenaamde ‘sticky sessions’ binnen de Salesforce-infrastructuur door te sturen.3 uurHTTP-cookie
force-proxy-streamSalesforceWordt gebruikt om ervoor te zorgen dat gebruikersverzoeken bij dezelfde proxyhosts aankomen.3 uurHTTP-cookie
CookieConsentPolicySalesforceGebruikt om de toestemming van de gebruiker correct toe te passen.1 jaarHTTP Cookie
instSalesforceWordt gebruikt om verzoeken om te leiden naar een instantie wanneer bladwijzers en hardcoded URL's verzoeken naar een andere instantie sturen. Dit soort verzoeken kan plaatsvinden na een organisatiemigratie, een splitsing of na elke URL-update.Sessiecookies. Bij het verlaten van de sectie worden deze cookies automatisch gewist.HTTP Cookie
1SalesforceWordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie
LSSIndex:LOCAL{"namespace":"c"}SalesforceWordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie
LSSNextSynthtic:LOCALSalesforceWordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie
sourceSalesforceWordt gebruikt voor het registreren van de navigatiebron om de paginastijl correct weer te gevenVoortdurendHTTP Cookie
queryOp gelogde mobiele applicaties worden gebruikersgegevens en taal geregistreerd om het contactformulier vooraf in te vullen

Analytische cookies:

Deze analytische cookies stellen onze dienstverlener in staat om statistieken op te stellen over het gebruik van de ‘Help’-sectie met als doel deze op uw behoeften af te stemmen.

NaamAanbiedersDoelVerloopType
BrowserIdSalesforceWordt gebruikt om browsersessies/-bezoeken intern te analyseren.1 jaarHTTP-cookie

De cookies van Salesforce slaan geen informatie op waarmee een persoon direct kan worden geïdentificeerd, maar zijn wel gebaseerd op een unieke identificatie van uw eindapparaat (incl. andere technische details zoals IP-adres, besturingssysteem, internetprovider etc.). De verwerking van alle gegevens in het kader van het gebruik van de ‘Help’-sectie in de app wordt uitgevoerd op de servers van Salesforce die zich in de Europese Unie bevinden.


Opt-out

Als u uw toestemming voor tracking tijdens het gebruik van Lidl Plus wilt intrekken, kunt u dit op elk moment met toekomstige werking doen door na voltooiing van het registratieproces de opt-out te activeren. U vindt dit in de app onder ‘Meer’, à ‘Juridische informatie’, à ‘Gegevens in Lidl Plus delen’.


Google Maps

Als u een apparaat met het Android-besturingssysteem gebruikt, hebt u de mogelijkheid om functies en inhoud van Google Maps in de app te gebruiken. Daarmee kunnen we direct in de app interactieve kaarten weergeven en kunt u de kaartenfunctie gemakkelijk gebruiken, om bijv. Lidl-filialen in uw buurt te vinden.


Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het in het kader van de internetcommunicatie noodzakelijk om uw IP-adres te verwerken. Dat gebeurt doorgaans op een server van Google in de VS. Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerkingen van Google Maps. Meer gedetailleerde info over het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerkingen door Google Maps vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer gedetailleerde info over de hiermee samenhangende rechten en de opties om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van de aanbieder van Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, https://www.google.com/policies/privacy/. Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth vindt u op https://maps.google.com/help/terms_maps.html.


Apple Maps

Voor gebruikers van toestellen met een iOS besturingssysteem maakt de app gebruik van de Apple Maps applicaties. Deze applicaties zijn essentieel voor de functionaliteit en de volledige comfortabele werking van de kaart-functie om bijvoorbeeld Lidl-winkels in uw buurt te vinden. Om de functies van Apple Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om uw IP-adres te verwerken in het kader van internetcommunicatie. Dit wordt meestal verwerkt op een Apple-server in de VS. Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerking door Apple. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Apple is te vinden in het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen.


Adres- en privacybeleid van de aanbieder van Apple Maps: Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Californië. De gebruiksvoorwaarden van Apple Maps zijn te vinden op https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-nl.html. Het privacybeleid van Apple is te vinden op https://www.apple.com/legal/privacy/nl/.


Links naar andere websites en apps

Onze app bevat links naar andere websites en apps die worden beheerd door een van de Lidl-bedrijven of door onze geselecteerde partners die hierboven zijn beschreven of andere derde partijen. Wanneer u op een van de in-app-banners en/of aanbevolen producten klikt, wordt u doorgestuurd naar de website/app of naar uw respectieve app store. De links kunnen ook speciale tracking technologieën bevatten waarmee de exploitanten van genoemde websites/apps kunnen begrijpen en meten waar de gebruiker erover heeft gehoord. We raden u aan om het bijbehorende privacybeleid van elke website / app waarnaar u wordt doorgestuurd te bekijken om te begrijpen welke informatie over u door de exploitant wordt verwerkt. Wanneer u wordt omgeleid naar een van deze websites/apps, verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan uw (technische) verzoek om de betreffende app of website te bezoeken (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en op basis van het gerechtvaardigd belang van de exploitant om advertenties uit te voeren (Art. 6, lid 1, punt f AVG).


Nieuwsbrief/pushmeldingen/sms-berichten

Verder verzamelen wij gegevens over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als push- of sms-berichten kunnen toesturen, slaan deze gegevens op en wijzen ze, indien mogelijk, aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer toe. Hierbij verzamelen we het tijdstip van raadpleging en de links die u hebt bezocht, de pagina’s die u hebt aangeklikt, de producten die u hebt geselecteerd en het moment, de duur en de frequentie van uw gebruik.


We verzamelen en gebruiken deze gegevens alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven (zie ook punt 2 van deze privacyverklaring).


Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Niet opgenomen in de beoordeling van uw hierboven gepresenteerde persoonsgegevens zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 van de AVG (zoals informatie over uw gezondheid of geloofsovertuiging).

2. Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen de in paragraaf 1 genoemde gegevens om u de overeenkomstige diensten van Lidl Plus beschikbaar te kunnen stellen.


Doel van de communicatie, identificatie en bescherming van uw klantenprofiel

De stamgegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, worden gebruikt om met u te communiceren en om uw winkel- en gebruikersgedrag ondubbelzinnig te kunnen toewijzen aan uw klantenprofiel.


Voor zover u in het kader van het gebruik van onze app of bij de instellingen van uw mobiele eindtoestel instemde met de zogenaamde geolokalisering via het dialoogvenster waarmee u ons ter zake toestemming verleent, maken we gebruik van deze functie om u diensten op maat te kunnen aanbieden, die betrekking hebben op de locatie waar u zich op dat ogenblik bevindt. Zo verwerken wij binnen de functie ‘filialen zoeken’ op basis van gps- en netwerkgegevens uw locatie, zodat wij u de dichtstbijzijnde filialen kunnen laten zien. Gegevens voor plaatsbepaling worden niet bij ons bewaard.


Tijdens uw registratie vragen wij u naar uw geboortedatum (zie paragraaf 1 hierboven). Enerzijds vereist uw deelname een minimumleeftijd van 18 jaar (zie paragraaf 2 van de deelnamevoorwaarden). Anderzijds bestaan er ook leeftijdsgrenzen die we dienen te respecteren bij het reclame maken voor bepaalde producten met het oog op de bescherming van minderjarigen. Reclame voor sterke drank mag bijvoorbeeld niet gericht zijn op kinderen of adolescenten.


Verder gebruiken wij uw e-mailadres in het bijzonder om u te beschermen tegen een ongeoorloofde toegang door derden door u een e-mailbericht te sturen, bijvoorbeeld wanneer iemand inlogt op uw account via een onbekend apparaat, d.w.z. een toestel dat nog niet eerder gebruikt werd om toegang te krijgen tot de ‘Lidl Plus’-app.


Deze verwerkingen vinden plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om het gebruik van de app zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


Als u een aanvraag indient via het contactformulier binnen de app, zullen wij de informatie die u via de app verstrekt, opslaan en gebruiken om uw aanvraag zo goed mogelijk te verwerken. De verwerking van de informatie die u via deze weg meedeelt, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.


Doel van de optimalisering van de distributiegebieden en het winkelnetwerk

Wanneer u ons uw adresgegevens verstrekt, gebruiken we deze om onze distributiegebieden voor de verspreiding van onze flyers te optimaliseren, waardoor we de verspilling van flyers kunnen beperken en doelgerichter reclame kunnen maken, alsook voor het optimaliseren van ons winkelnetwerk, zodat we gepaste winkellocaties kunnen bepalen. De opgave van uw adres is facultatief. Deze informatie wordt verwerkt op basis van ons legitieme belang in het optimaliseren van distributiekanalen (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


Doel van het bepalen van uw productinteresses en de optimalisatie van onze online aanbiedingen

Wij willen u beter leren kennen, zodat wij u de voordelen van het lidmaatschap van Lidl Plus kunnen toekennen en u de best mogelijke aanbiedingen op maat kunnen voorleggen en doelgerichte klantenonderzoeken kunnen uitvoeren. Hiertoe bepalen we eerst welke producten, promoties en diensten voor u interessant en relevant kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw aandacht vestigen op kortingsacties voor uw favoriete producten, kunnen we u bijzonder voordelige prijzen aanbieden en u doelgericht informeren over aantrekkelijke aanbiedingen in specifieke assortimenten.


Om deze reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij een reeks persoonlijke gegevens over uw winkelgedrag, alsook voor ander gedrag zoals beschreven onder paragraaf 1.


De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen geschikt zijn om conclusies te formuleren over uw productinteresses. Dit omvat alle onder punt 1 genoemde gegevens.


Maar ook de andere gegevens die hierboven aangehaald werden, kunnen ons meer vertellen over potentiële artikelen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hierbij gaan we op zoek naar mogelijke verbanden tussen een of meerdere persoonsgegevens en productinteresses. Om een dergelijke relatie te bepalen, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn.


Deze verwerkingen vinden plaats op basis van wettelijke voorschriften die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw productinteresses (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


Op basis van de informatie die wij ontvangen van de Lidl webshop of andere apps, websites of digitale diensten die hierboven zijn beschreven, ontvangt u (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, acties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuws uit de streaming-, branche-, webshop aanbod en voor enquêtes. Bovendien zullen gepersonaliseerde gebruikersprofielen onder het toewijzen van uw persoon en/of e-mailadres worden gebruikt om een mogelijke advertentiebenadering, in het bijzonder in de vorm van nieuwsbrieven, beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om het online aanbod te verbeteren. Dit gebruiksprofiel bevat dan ook informatie over uw gebruik van Lidl Plus.


Mits u de gepaste toestemming heeft gegeven, kan informatie die wij van uw eindapparaat hebben uitgelezen ook in dit profiel worden opgenomen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. Dit geldt voor de hierboven onder ‘webshop’, ‘analyse van het gebruiksgedrag’ en ‘nieuwsbrief/pushmeldingen/sms-berichten’ beschreven gegevensverwerking.


Naast het verhogen van de informatieve waarde van het profiel, gebruiken wij deze bevindingen ook om de Lidl Plus-app en onze andere online diensten te optimaliseren, mits u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is eveneens artikel 6, lid 1, sub a van de AVG.


Doel van het ontvangen van marketing communicatie

Als u uw toestemming hebt gegeven, zullen wij de gegevens zoals beschreven in paragraaf 1 doorgeven aan de bedrijven van de Lidl-groep, zodat zij u elektronisch (bijv. per e-mail of sms) en/of per post kunnen informeren over acties en aanbiedingen uit hun respectieve productassortiment en u kunnen uitnodigen om deel te nemen aan klantenonderzoeken.


Deze directe aanspreking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a van de AVG).


Doel van de registratie van locatie en tijdstip

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens met betrekking tot de plaats en het tijdstip van uw aankopen om u tijd- en plaatsgebonden reclame toe te sturen, bv. door middel van push- of sms-berichten op uw mobiele telefoon. Als uw favoriete winkeldag bijvoorbeeld op een zaterdag valt, dan kunnen wij u informeren over speciale aanbiedingen voor deze dag van de week. Verder kunnen wij u ook een locatiespecifiek aanbod doen, op voorwaarde dat wij weten in welke regio u de voorkeur geeft aan winkelen.


Pushmeldingen zijn berichten die vanuit de app naar uw apparaat worden gestuurd en daar geprioriteerd worden weergegeven. De app maakt gebruik van pushmeldingen als u hebt ingestemd met pushmeldingen bij de installatie van de app of op enig moment tijdens het gebruik van de app in de instellingen van uw apparaat. U kunt het ontvangen van pushmeldingen op elk moment deactiveren.


Voor zover we de plaats en het tijdstip van uw aankoop analyseren, gebeurt dat met het oog op het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, sub b van de AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw productinteresses (art. 6, lid 1, sub f van de AVG).


Doel van de verwerking van klantenverzoeken

Persoonsgegevens die u ons bij contactopname met de klantendienst verstrekt, behandelen we uiteraard vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens uitsluitend om het verwerkingsdoeleinde te bereiken, namelijk om uw databeschermingsverzoek te beantwoorden en te behandelen.


Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking van uw verzoeken is artikel 6, lid 1, sub f) resp. b) van de AVG. Ons en uw parallel (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking berust hierbij op het doel, uw vragen te beantwoorden, evt. problemen op te lossen en zodoende uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze diensten te behouden en te verbeteren. De wettelijke basis voor de verwerking van uw databeschermingsverzoeken is art. 6 par. 1 c) AVG, aangezien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.


Doel van de terbeschikkingstelling van de app

Wij verwerken de gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld, zodat onze app naar behoren kan functioneren. We hebben deze informatie met name nodig zodat de app uw voorkeursinstellingen, zoals land en taal, kan opslaan, zodat we technische problemen snel kunnen oplossen en zodat u toegang tot bepaalde delen kunt krijgen. We gebruiken de gegevens niet om gebruikersprofielen aan te maken.


Rechtsgrondslag voor het gebruik van de hiervoor benodigde technologieën is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, d.w.z. dat we uw gegevens verwerken om onze diensten conform onze overeenkomst ter beschikking te stellen.


Het gebruik van Google Maps op de apparaten met Android-besturingssysteem en van Apple Maps voor iOS-gebruikers is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang van een aantrekkelijke presentatie van onze aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we in de App hebben aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) AVG.

3. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

We stellen uw persoonsgegevens als volgt aan derden ter beschikking:


Tot op zekere hoogte maken wij gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken. De ondernemingen die daarbij voor ons werken worden nauwgezet geselecteerd en schriftelijk gemachtigd. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden voor het begin van de gegevensverwerking en daarna regelmatig door ons gecontroleerd. Deze ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden.


Wij sturen uw gegevens door naar ontvangers die voor ons

 • opslagcapaciteit, databanksystemen e.d. ter beschikking stellen,
 • technische support aanbieden en ons
 • rond marketingtechnische thema’s adviseren.

Binnen de Lidl-groep (zie paragraaf 1 hierboven)geven wij de volgende gegevensn door aan het respectieve nationale bedrijf onder de voorwaarden zoals hierover beschreven:

 • Uw productvoorkeuren bedoeld voor de gerichte presentatie van inhoud die voor u relevant is
 • Uw klantnummer indien u deelneemt aan een wedstrijd die wordt georganiseerd door het nationale bedrijf, evenals uw voor- en achternaam en telefoonnummer als u als winnaar bent geloot.

Alleen als u uw toestemming hebt gegeven aan de Lidl webshop of andere digitale diensten, apps of websites van bedrijven die tot de Lidl-groep behoren, zoals click&collect diensten, bloemenshop, reizen, online kastickets, fotoproducten, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, website met voordelen van derden enz. om uw gebruik van de Lidl Plus-app te analyseren en/of data van Lidl Plus te linken met data van de voornoemde Lidl diensten, inclusief het type, de hoeveelheid en de prijs van de producten die u in de Lidl-winkels hebt gekocht en uw gebruikersgedrag met betrekking tot onze nieuwsbrief, inclusief informatie zoals het tijdstip van opening van de nieuwsbrief, de links of secties waarop u hebt geklikt, de duur en frequentie van gebruik, zullen we die informatie beschikbaar stellen aan het overeenkomstige nationale bedrijf.


Indien nodig om een aanvraag via onze klantendienst te verwerken, kunnen de door u verstrekte gegevens worden doorgespeeld aan bedrijven van de Lidl-groep. Verder kan het ook zijn dat wij ons genoodzaakt zien om uittreksels van uw aanvraag aan contractuele partners (bv. leveranciers voor productspecifieke verzoeken) door te geven om uw aanvraag te kunnen verwerken.


In geen geval zullen wij uw persoonlijke gegevens echter ter beschikking stellen van andere bedrijven buiten de Lidl-groep die deze wensen te gebruiken voor directmarketingactiviteiten.


Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten het Europese Economische gebied), kunt u dat afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze dienstverleners die in dit privacybeleid wordt beschreven. Door het nemen van adequaatheidsbesluiten heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een passend niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van landen met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden.


Voor zover de Europese Commissie het bestaan van een adequaat beschermingsniveau voor een derde land niet heeft vastgesteld, garanderen wij een adequate bescherming van uw gegevens doormiddel van andere maatregelen, zoals bindende bedrijfsregels, standaard contractbepalingen, certificeringsmechanismes of erkende gedragscodes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (pagina 1).

4. Hoe waarborgen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, is het voor onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, verboden om zonder toestemming persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze nauwgezet geselecteerde medewerkers die bewust gemaakt werden rond de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn vanaf het begin van hun dienstverband contractueel gebonden aan geheimhouding. En deze verplichting blijft ook na beëindiging van hun arbeidsovereenkomst van kracht.


5. Hoe garanderen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens?

De veiligheid van uw gegevens is zeer belangrijk voor ons. Daarom nemen wij technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen de gevaren bij overdracht van de gegevens en de ongeoorloofde raadpleging ervan door derden. Bovendien worden de aldus genomen voorzorgsmaatregelen regelmatig aangepast aan de stand van de techniek.


6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij wissen of anonimiseren uw persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. Doorgaans bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u deelneemt aan de dienst Lidl Plus. Als u gedurende 24 maanden inactief bent, zullen wij u informeren over het feit dat we uw account binnenkort zullen wissen. In dat geval kunt u de verwijdering van uw account tegengaan door de app opnieuw te openen of opnieuw in te loggen.


We bewaren uw gsm-nummer nog voor een periode van 6 maanden na het einde van uw deelname om misbruik van herregistratie te voorkomen. Voor het overige worden de gegevens 72 uur na uw annulering door Lidl Plus verwijderd. Binnen deze eerste 72 uur hebt u de mogelijkheid om uw klantenaccount te herstellen door u opnieuw aan te melden. Het wisproces wordt dan afgebroken. Indien uw gegevens voor een langere periode nodig zijn vanwege wettelijke bewaartermijnen of voor het veiligstellen, doen gelden of afdwingen van juridische claims, zullen wij uw gegevens in het kader van de gegevensbeschermingsvoorschriften ook na uw opzegging van Lidl Plus bewaren, zolang dit wettelijk verplicht is of zolang dit voor de doeleinden noodzakelijk is.


Alle persoonsgegevens die u aan ons bij contactopname met de klantendienst bezorgt, worden uiterlijk negentig dagen nadat het laatste antwoord aan u werd gegeven, door ons gewist of anoniem gemaakt. De ervaring heeft geleerd dat er na 90 dagen doorgaans geen reacties of vragen meer volgen op onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonlijke gegevens tot 3 jaar na het finale antwoord bewaard om aan te tonen dat wij u uitgebreid hebben geïnformeerd en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.


7. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?

Uiteraard zullen wij u op verzoek informatie verstrekken conform artikel 15 van de AVG (met name de persoonsgegevens die over u, de ontvanger of de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgespeeld, het doel van de opslag, enz. verzameld worden). Deze informatie verstrekken wij uiteraard gratis.


Daarnaast hebt u onder de respectieve wettelijke voorwaarden recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.


En u hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.


In gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op artikel 6, lid 1, sub e of f van de AVG of ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.


Voor zover u uw toestemming gegeven zou hebben, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst opnieuw intrekken, bijv. in de app onder ‘Help’, à ‘Contact’ of (als u rechtstreeks de selectie van specifieke meldingskanalen ongedaan wilt maken) onder ‘Instellingen’, à ‘Notificaties’ of door een e-mail te sturen naar: contactformulier. Gelieve er voorts rekening mee te houden dat u na de intrekking van uw toestemming niet langer volledig kunt gebruikmaken van Lidl Plus.


Als u uw toestemming voor de analyse van uw gebruik van de app/uw My Lidl-account wilt intrekken, kunt u dit in de app onder ‘Meer’,à ‘Juridische informatie’, à ‘Gegevens in Lidl Plus delen’ doen. Als u uw toestemming voor de analyse van uw gebruik van de app/uw My Lidl-account intrekt, kunt u onze dienst nog in de basisversie gebruiken. In dit geval kunt u nog steeds informatie over onze producten bekijken, maar kunt u niet langer profiteren van kortingen en promoties of coupons inwisselen.


8. Geen verplichting om gegevens te verstrekken

Voor zover u deze gegevens zelf verstrekt, bent u niet verplicht om de bovenstaande vrijwillige informatie te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen wij u echter niet de Lidl Plus-diensten aanbieden die erop gebaseerd zijn.


9. Kan Lidl Plus het privacybeleid wijzigen?

Een aanpassing van dit privacybeleid kan nodig blijken als gevolg van wijzigingen in de juridische situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking bij Lidl Plus. Indien de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt of gebruikt, alsmede de identiteit van de verantwoordelijke instantie en de categorieën van ontvangers wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u, indien nodig, om uw toestemming vragen.

10. Aanmaken en gebruiken van My Lidl-account

My Lidl-account is een service (hierna de 'Service' of ‘My Lidl’) van de Lidl-bedrijvengroep (hierna 'Lidl' genoemd) die wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (“Lidl Stiftung","wij","ons"). Lidl Stiftung verwerkt de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden van de Dienst als verantwoordelijke partij, voor zover zij de gegevens verzamelt, aggregeert, evalueert en verzendt naar andere bedrijven van de Lidl-bedrijvengroep voor de uitvoering van de Dienst.


Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Lidl Stiftung als gegevensbeheerder. De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op bovenstaand postadres.


Het met een wachtwoord beveiligde My Lidl-account is een single sign-on-service waarmee u zich kunt registreren en / of kunt inloggen op verschillende online services van Lidl zoals webshops, click-en-collect-service, apps, enz. met een enkele gebruikersnaam en wachtwoord (hierna "doeldienst" genoemd) zonder telkens aparte inloggegevens te hoeven gebruiken. De doeldienst binnen de reikwijdte van deze gegevensbeschermingsverklaring is Lidl Plus. My Lidl slaat de klantgegevens zoals beschreven in paragraaf 1 op, evenals de klantgegevens die u hebt opgegeven bij het registreren / inloggen op andere Lidl-online services.


Als u zich bij de doeldienst registreert zonder dat u zich eerder bij andere Lidl-onlinediensten heeft geregistreerd, maakt u automatisch het My Lidl-account aan. Als u zich eerder hebt geregistreerd bij een andere online service die is geïntegreerd met My Lidl-account, kunt u zich eenvoudig registreren bij de doeldienst met uw bestaande inloggegevens. Als Lidl in de toekomst nieuwe online diensten aanbiedt, kunt u deze gebruiken via uw My Lidl-account.


10.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Registratie voor My Lidl-account

Als u zich bij de doeldienst registreert zonder dat u zich eerder bij een andere Lidl-onlinedienst heeft aangemeld en dus voor de eerste keer het My Lidl-account aanmaakt, vragen wij om de volgende klantgegevens als onderdeel van het registratieproces: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en favoriete Lidl-winkel. Optioneel kunnen aanhef, geslacht en adres (straat, huisnummer, postcode, stad en land) worden opgegeven. De geolocatiefunctie van uw mobiele apparaat kan ook worden gebruikt om optioneel de favoriete winkel te bepalen. Als je inlogt op de doeldienst met een al bestaand My Lidl-account, zullen we alleen om de bovengenoemde klantgegevens vragen die u nog niet heeft verstrekt voor andere Lidl-online-services.


We verzamelen ook gegevens zoals: uw IP-adres, de duur van uw verblijf op My Lidl, online identificatiegegevens zoals apparaat-ID, browsergegevens, d.w.z. browsernaam en -versie, naam en versie van het besturingssysteem van het apparaat waarop de browser zijn geïnstalleerd en netwerkgebaseerde locatiegegevens van uw apparaat bij het inloggen.


Mijn voorkeuren

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en interesses invoert in het gedeelte "Mijn voorkeuren", zullen we deze gegevens opslaan voor uw overzicht in My Lidl.


Analyse van gebruikersgedrag / cookies

Bij het gebruik van My Lidl worden cookies gebruikt. We gebruiken twee soorten cookies: technisch noodzakelijk, zonder welke de functionaliteit van My Lidl beperkt zou zijn, en optionele statistische cookies. Een overzicht van de gebruikte cookies met meer informatie (bijv. over opslagduur) vindt u in onze Cookievoorwaarden.


10.2 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Doel van registratie, login en accountbeheer

Om u het grootst mogelijke gebruiksgemak te bieden, slaan wij uw persoonsgegevens op in My Lidl. Na het aanmaken van dit klantaccount hoeft u uw persoonlijke gegevens niet opnieuw in te voeren voor het gebruiksproces.


Integendeel, uw My Lidl-account kan voortaan worden gebruikt voor alle aangesloten onlinediensten van Lidl zonder dat u telkens een afzonderlijke registratie of een hernieuwde invoer van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig hebt. Na registratie heeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven voor individuele diensten. Bovendien kunt u uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in My Lidl op elk moment inzien en wijzigen.


Om een ​​My Lidl-account aan te maken, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren. Dit wordt samen met uw e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot My Lidl. Het registratieproces is voltooid wanneer het gsm-nummer dat door de gebruiker is opgegeven, is gevalideerd en de registratie definitief is bevestigd door de operator.


De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.


Doel van het beveiligen van uw klantprofiel

In het kader van registratie en / of login maken wij gebruik van Google reCaptcha, een dienst van Google, op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang hier ligt bij de bescherming van uw gegevens en onze systemen. In deze context wordt een analyse van diverse informatie gebruikt om te bepalen of de gegevensinvoer wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Deze analyse begint automatisch zodra u My Lidl opent. Voor de analyse evalueert Google reCaptcha diverse informatie (bijv.IP-adres, uw tijd doorgebracht op de pagina of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. Door de verzameling en analyse kunnen wij of Google u niet identificeren. In het bijzonder zal de informatie door Google niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens van u. Ga voor meer informatie over Google reCaptcha naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl of https://policies.google.com/terms?hl=nl.


Bovendien gebruiken we uw IP-adres en de hierboven beschreven online identificatiegegevens en uw netwerkgebaseerde locatie om misbruik te voorkomen en beveiligingsinbreuken en andere verboden of onwettige activiteiten te voorkomen en op te sporen. Als u bijvoorbeeld inlogt vanaf een nieuw / onbekend apparaat, kunnen we u op de hoogte stellen van een dergelijke inlogpoging. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze service (art. 6 (1) (f) AVG).


Doel van het verwerken van klantverzoeken

Om uw klantendienstvragen zo goed mogelijk te kunnen afhandelen, stellen we de klantgegevens van het My Lidl-account ook beschikbaar aan andere bedrijven van de Lidl-groep. Dit betekent dat het niet nodig is om uw klantgegevens opnieuw in te voeren en op te slaan om uw vragen te verwerken. De bedrijven van de Lidl-groep gebruiken uw gegevens alleen om u als klant of gebruiker te verifiëren en uw aanvraag te verwerken.


De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) of artikel 6 (1) (b) AVG. Ons en uw gelijktijdige (legitieme) belang in deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van de diensten van de bedrijven van de Lidl-groep te behouden en te promoten.


10.3 Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Ontvangers / categorieën ontvangers

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de exploitant van de respectieve doeldienst met het oog op het verwerken van aankoopcontracten of andere diensten die zijn besteld via de onlinediensten die door My Lidl worden gedekt. Deze laatste ontvangt in elk geval die gegevens die nodig zijn voor het leveren van de bestelde dienst, voor zover deze door u zijn opgeslagen in My Lidl, d.w.z. afhankelijk van het aanbod:

 • Verificatie van inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer indien van toepassing).
 • Klantgegevens (naam, adres, geboortedatum)

We geven ook uw klantgegevens door aan de bedrijven van de Lidl-groep waarmee u contact opneemt in het kader van klantendienstvragen.


Daarnaast maken we gebruik van serviceproviders om uw gegevens te verwerken. De bedrijven die namens ons optreden, worden zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk opdracht gegeven. Ze zijn gebonden aan onze instructies en worden door ons gecontroleerd voor aanvang van de gegevensverwerking en regelmatig daarna. Deze bedrijven streven nooit hun eigen doeleinden na met uw persoonsgegevens. In dit verband geven wij uw gegevens door aan ontvangers die:

 • ons voorzien van opslagcapaciteit, databasesystemen of iets soortgelijk,
 • technische ondersteuning bieden en
 • ons marketingadvies geven

alsook ons ondersteunen bij het verwerken van gebruikersvragen omtrent de functionaliteit van de sectie "Mijn voorkeuren". We sluiten elke verdere overdracht van uw gegevens aan derden uit.


Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte), kan u dit afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze serviceproviders zoals beschreven in deze privacyverklaring. Door adequaatheidsbesluiten te nemen, heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van landen met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Als er geen passend beschermingsniveau is vastgesteld door de Europese Commissie voor een derde land, zullen we ervoor zorgen dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door middel van andere maatregelen, zoals: bindende interne gegevensbeschermingsregels, modelcontractbepalingen, certificeringsmechanismen of erkende gedragscodes. Neem voor meer informatie contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie hierboven).


10.4 Hoe zorgen we voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, is het onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking verboden om zonder toestemming persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde medewerkers, die gevoelig zijn voor gegevensbeschermingswetgeving, zijn contractueel verplicht om bij aanvang van hun dienstverband het gegevensgeheim te bewaren. Deze verplichting blijft bestaan ​​na beëindiging van de arbeidsrelatie.


10.5 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Als u zich alleen via My Lidl bij de doeldienst heeft geregistreerd, worden uw gegevens dienovereenkomstig verwijderd zodra u de verwijdering van uw account bij de doeldienst aanvraagt. Houd er echter rekening mee dat als u zich via My Lidl bij verschillende Lidl-onlinediensten heeft geregistreerd, uw My Lidl-account en alle door ons opgeslagen persoonlijke gegevens pas worden verwijderd nadat alle onlinediensten die aan My Lidl zijn gekoppeld, zijn verwijderd. De bewaartermijnen die worden beschreven in de gegevensbeschermingsberichten van de doeldienst zijn van overeenkomstige toepassing. Als u informatie over uw situatie of interesses in "Mijn voorkeuren" wijzigt of verwijdert, wordt de wijziging of verwijdering onmiddellijk doorgevoerd.


Overigens is de verwerking en opslag van gegevens de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitant van de gebruikte dienst, die de gegevens gebruikt die nodig zijn om de voor dit doel bestelde dienst te leveren en deze vervolgens archiveert in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen (de bewaartermijnen beschreven in de gegevensbeschermingsinformatie van de doelservice zijn dienovereenkomstig van toepassing).

De downloadbare pdf-versie van de privacyverklaring van de ‘Lidl Plus’-applicatie vindt u hier

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .