Doel van het bepalen van uw productinteresses en de optimalisatie van onze online-aanbiedingen


Wij willen u beter leren kennen zodat wij u de voordelen van het lidmaatschap van Lidl Plus kunnen bieden, u de best mogelijke aanbiedingen op maat kunnen voorleggen en doelgerichte klantenbevragingen kunnen uitvoeren. Hiertoe bepalen we eerst welke producten, promoties en diensten voor u interessant en relevant kunnen zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw aandacht vestigen op kortingsacties voor uw favoriete producten, kunnen we u bijzonder voordelige prijzen aanbieden en u doelgericht informeren over aantrekkelijke aanbiedingen in het kader van acties.


Daarom verzamelen, verwerken en gebruiken we een heleboel persoonsgegevens over uw inkoopgedrag en uw consumentengedrag zoals beschreven onder punt 1.


Op basis van de persoonsgegevens die we verzameld hebben, kunnen we dan conclusies formuleren over uw productinteresses. Dit omvat alle onder punt 1 genoemde gegevens.


Maar ook de andere gegevens die hierboven aangehaald werden, kunnen ons meer vertellen over potentiële artikelen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Hierbij gaan we op zoek naar mogelijke verbanden tussen een of meerdere persoonsgegevens en productinteresses. Om een dergelijk verband te bepalen, maken we gebruik van wiskundig-statistische methoden. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij dan afleiden welke andere producten en acties waarin andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd waren, ook voor u interessant kunnen zijn.


Deze verwerkingen gebeuren op basis van wettelijke voorschriften die ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken voor zover dat nodig is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, b) van de AVG) en omdat wij een overwegend gewettigd belang hebben om onze aanbiedingen zoveel mogelijk af te stemmen op uw productinteresses (art. 6, lid 1, f) van de AVG).


Op basis van de informatie die we van de Lidl-webshop of andere hierboven beschreven apps, websites of digitale diensten ontvangen, krijgt u (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, acties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuwtjes uit het streaming-, filiaal-, webshop-, bloemen-, foto- en reisaanbod en voor enquêtes. Bovendien worden gepersonaliseerde gebruikersprofielen gebruikt om eventuele reclame, in het bijzonder in de vorm van nieuwsbrieven, beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en het online aanbod te verbeteren. Dat gebruiksprofiel bevat dan ook informatie over uw gebruik van Lidl Plus.


Indien u hiermee ingestemd heeft, kan dit profiel ook informatie bevatten die wij vanuit uw eindtoestel kunnen importeren. In dat geval verwerken wij persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 a) van de AVG. Dit omvat de gegevensverwerkingen die hierboven onder “Webshop”, “Analyse van het gebruiksgedrag” en “nieuwsbrief / push-notificaties / SMS” beschreven werden.


Wij gebruiken deze bevindingen niet alleen om het profiel te verbeteren, maar ook om de Lidl Plus-app en onze andere online aanbiedingen te optimaliseren, indien uw toestemming hierop van toepassing is. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, a) van de AVG.