Banner

Het nieuwe energielabel

Het nieuwe energielabel

Het nieuwe energielabel


In de hele Europese Unie zijn producenten verplicht om bepaalde elektrische apparaten te voorzien van het officiële Europese energielabel. Met kleurmarkeringen en een letterschaal wordt aangegeven hoe energie-efficiënt het toestel is en hoeveel stroom het zal verbruiken. Op die manier kunnen verschillende toestellen in één oogopslag met elkaar worden vergeleken.


Vanaf 1 maart 2021 wordt het Europese energielabel voor wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten, televisies en monitoren volledig vernieuwd. Wat er precies verandert en waarop je moet letten bij de aankoop van een van deze toestellen kom je hier te weten.


Wat verandert er precies?


Vanaf 1 maart 2021 moeten wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten, televisies en monitoren in de hele EU voorzien zijn van het nieuwe energielabel.


De nieuwe schaalindeling houdt in dat de plusklassen niet langer van toepassing zijn. De schaal zal weer van A tot G lopen, zoals oorspronkelijk het geval was. Deze omschakeling moet zorgen voor meer transparantie bij de aankoop van nieuwe apparaten, zodat de verschillende modellen weer gemakkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken op het vlak van energie-efficiëntie. Bovendien wil men producenten zo aanmoedigen om nog efficiëntere toestellen te bouwen, die dan tot de nieuwe A-klasse kunnen behoren. In een volgende fase zullen ook droogkasten, stofzuigers, ovens en afzuigkappen een nieuwe indeling krijgen.


Waarom komt er een nieuw energielabel?


Er zijn drie belangrijke redenen waarom er een nieuwe classificatie van het energielabel komt.


Nieuwe schaal


Met de huidige schaalindeling kunnen de steeds energie-efficiëntere toestellen nauwelijks nog op een eerlijke en begrijpelijke manier ingedeeld worden. De oorspronkelijke indeling is al meer dan 25 jaar oud, waardoor de verbeteringen op het vlak van energie-efficiëntie nog maar moeilijk kunnen worden weergegeven, zelfs met behulp van de plusklassen. Tegenwoordig worden nieuwe apparaten bijna nooit meer in de lagere energie-efficiëntieklassen ingedeeld, waardoor de schaal min of meer overbodig is geworden.


Technische vooruitgang


Een volgende belangrijke reden voor de wijziging van het energielabel is dat producenten hierdoor aangespoord worden om hun toestellen steeds beter te maken. Na de herindeling zullen de wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, televisies, monitoren, koelkasten en diepvriezers die vandaag hoog scoren op het vlak van energie-efficiëntie niet meer in de nieuwe A-klasse terechtkomen. Zelfs moderne apparaten zullen dus in de lagere klassen terug te vinden zijn. Dit zorgt ervoor dat producenten gemotiveerd zullen zijn om hun toestellen nog energie-efficiënter te maken, zodat ze weer in de A-klasse kunnen terechtkomen.


Transparantie


Ten slotte moet het label ook zorgen voor meer transparantie bij de aankoop van een nieuw apparaat. De energieklassen A+++, A++ en A+ waren de laatste jaren eerder een bron van verwarring dan een heldere leidraad bij de aankoop van een elektrisch apparaat. Het precieze onderscheid tussen deze klassen was voor de klant niet meer onmiddellijk duidelijk. Dankzij de herindeling van de energie-efficiëntieklassen is het weer eenvoudiger om toestellen zoals koelkasten en wasmachines met elkaar te vergelijken. Dit is niet alleen een gevolg van de nieuwe schaalindeling, maar ook van het nieuwe ontwerp van het label zelf.


Wat verandert er concreet?


Waar de indeling vroeger liep van A+++ tot D, is dit na de herindeling van de energie-efficiëntieklassen van A tot G. Het doel is om producenten zo te motiveren om nog energie-efficiëntere apparaten te maken.


Het is niet mogelijk om de oude energieklassen rechtstreeks om te zetten naar de nieuwe indeling. Dit is onder meer een gevolg van het feit dat er ook nieuwe procedures komen voor het meten van het energieverbruik en dus het bepalen van de energieklasse. Die nieuwe procedures moeten ervoor zorgen dat de vermelde waarden zoveel mogelijk overeenkomen met het werkelijke verbruik. Bij was-droogcombinaties zal er voor het berekenen van het energieverbruik bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen gebruik voor wassen en gebruik voor wassen en drogen. Eén apparaat kan bijgevolg in twee verschillende energie-efficiëntieklassen worden ingedeeld.


Naast de indeling van de energieklassen zal ook de lay-out van het energielabel grondig worden vernieuwd. Via een QR-code zal je bijvoorbeeld voor elk toestel, nog voor de aankoop, precieze informatie kunnen opvragen in de Europese databank EPREL (European Product Database for Energy Labeling). Op het label vind je algemene info, zoals de energie-efficiëntieklasse, de QR-code, de naam en het merk van het apparaat en het stroomverbruik in kWh per jaar. Daarnaast vind je er ook extra productinformatie die afhankelijk is van het type apparaat, zoals het waterverbruik of het volume van het apparaat.

Begrijp je toch nog niet helemaal hoe je het nieuwe energielabel moet aflezen? Geen probleem, want dankzij dit filmpje ben je weer volledig mee. Je leest dan met gemak het nieuwe energielabel, maakt de juiste keuze en bespaart zo energie én geld!

Wat zijn de nieuwe richtlijnen voor ecologische productie?


De invoering van het nieuwe energielabel gaat gepaard met nieuwe richtlijnen voor de ecologische productie van de apparaten. De toestellen moeten zodanig ontworpen worden dat de productie, het gebruik en het verwijderen ervan zo weinig mogelijk impact hebben op het milieu. Daarbij zijn bovenal de richtlijnen met betrekking tot efficiënt gebruik van grondstoffen belangrijk. De richtlijnen geven onder andere aan:


 • Welke reserveonderdelen beschikbaar moeten zijn en hoelang
 • Hoe snel reserveonderdelen geleverd moeten worden
 • Hoe reserveonderdelen gewisseld kunnen worden
 • Hoe de toegang tot informatie over de reparatie geregeld is voor specialisten


Deze richtlijnen moeten ervoor zorgen dat nieuwe grote elektrotoestellen zo lang mogelijk kunnen worden gebruikt en dat ze ook gemakkelijk kunnen worden gerepareerd. Naast het efficiënt gebruik van grondstoffen regelt de verordening voor ecologische productie ook de bruikbaarheid en het ontwerp van de gebruiksaanwijzing.

Voor welke apparaten is het label verplicht?


Het nieuwe energielabel geldt vanaf 1 maart 2021 voor wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten, televisies en monitoren. In een volgende fase volgen ook droogkasten, afzuigkappen, ovens en stofzuigers. Hieronder vind je de belangrijkste verschillen tussen de toestellen.


Wasmachines


 • Energieverbruik per 100 cycli
 • Nominaal vermogen voor het voorgeschreven "eco 40-60 programma"
 • Duur van het "eco 40-60 programma"
 • Waterverbruik per bedrijfscyclus
 • Efficiëntieklasse bij centrifugeren
 • Geluidsniveau/emissie van luchtgeluid tijdens het centrifugeren


Was-droogcombinaties


 • Nominaal vermogen
 • Duur van het programma
 • Waterverbruik per bedrijfscyclus
 • Efficiëntieklasse bij het centrifugeren
 • Geluidsniveau/emissie van luchtgeluid tijdens het centrifugeren
 • De waarden worden zowel voor de wasfunctie als voor de gecombineerde was-droogfunctie apart berekend. Hierdoor kan een apparaat tot twee verschillende energieklassen behoren.


Vaatwassers

 • Energie-efficiëntieklasse
 • Energieverbruik van het eco-programma per 100 bedrijfscycli
 • Aantal couverts
 • Waterverbruik
 • Duur van het programma
 • Emissie van luchtgeluid


Koelkasten en diepvriezers

 • Energie-efficiëntieklasse
 • Jaarlijks energieverbruik in kWh
 • Volume van diepvriezer en koelkast
 • Emissie van luchtgeluid


Wijnkoelkasten

 • Energie-efficiëntieklasse
 • Jaarlijks energieverbruik
 • Hoeveel flessen passen in het toestel
 • Emissie van luchtgeluid


Televisies en monitoren

 • Energie-efficiëntieklasse
 • Energieverbruik in ingeschakelde toestand
 • Energieverbruik in ingeschakelde toestand tijdens het afspelen van HDR-beelden
 • Beeldschermdiagonaal en pixelresolutie